Αρχική » Περιεχόμενα » Ειδήσεις » Πτωτικές τάσεις παρουσιάζει η αγορά κλιματιστικών στη χώρα μας

Πτωτικές τάσεις παρουσιάζει η αγορά κλιματιστικών στη χώρα μας


Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της ICAP

Πτώση κατά 10,1% παρουσίασε το 2005, σε σχέση με το 2004, η συνολική εγχώρια αγορά κλιματιστικών μηχανημάτων, γεγονός που αποδίδεται από παράγοντες της αγοράς στο ήπιο καλοκαίρι του 2005.
Η εγχώρια αγορά κλιματιστικών μηχανημάτων διακρίνεται στις διαιρούμενες μονάδες (split-units) και τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες. Η κατηγορία των split-units, η οποία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς από άποψη τεμαχίων, περιλαμβάνει τόσο τα προϊόντα γνωστών πολυεθνικών ομίλων, όσο και τα λεγόμενα "μη επώνυμα" προϊόντα, τα οποία αφορούν συσκευές κλιματισμού ιδιαίτερα χαμηλού κόστους.
Σύμφωνα με μελέτη της Icap, η συνολική εγχώρια παραγωγή κλιματιστικών μηχανημάτων παρουσίασε μείωση κατά τη περίοδο 1995-2005, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής -8,2%. Ειδικότερα, το 2005 το μέγεθος της παραγωγής υποχώρησε κατά 26,4% σε σχέση με το 2004. Η κατηγορία "fan coils" κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής κατά το 2005 (69,4%), ακολουθούμενη από τις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (26,5%). Η συμμετοχή των λοιπών κατηγοριών στην εγχώρια παραγωγή καταλαμβάνει μικρά μόνο ποσοστά, ενώ ειδικά στον τομέα των διαιρούμενων μονάδων (split units) έχει καταστεί σχεδόν αμελητέα.

Μειωμένη ήταν και η συνολικά εισαγόμενη ποσότητα κλιματιστικών μηχανημάτων (σε τεμάχια) το 2005 σε σχέση με το 2004 (-18,8%). Συγκεκριμένα, μειωμένες εμφανίζονται οι ποσότητες που εισήχθησαν το 2005 στην κατηγορία των ψυκτών (-3,4%), των fan coils (-11,5%), των κεντρικών (-33,3%) και ημικεντρικών (-10,2%) κλιματιστικών μονάδων σε σχέση με το 2004, ενώ η πτώση στα split units διαμορφώθηκε σε 19,4%.
Βασικό χαρακτηριστικό του εισαγωγικού τομέα του κλάδου είναι η ανομοιογένεια που παρατηρείται στο μέγεθος των εισαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς και στο βαθμό δραστηριοποίησής τους στον κλιματισμό (εκφραζόμενος σαν ποσοστό που καταλαμβάνουν τα εξεταζόμενα είδη στο συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών). Βάσει των στοιχείων της ΕΣΥΕ, η κυριότερη χώρα προέλευσης κλιματιστικών μηχανημάτων το 2005 ήταν η Κίνα, ακολουθούμενη από το Βέλγιο και την Ταϊλάνδη.

Οι συνολικά εξαγόμενες ποσότητες κλιματιστικών μηχανημάτων μειώθηκαν το 2005 κατά 41% σε σύγκριση με το 2004. Τα εξαγόμενα split-units κάλυψαν το 95,4% του συνόλου των εξαγωγών το 2005. Οι συγκεκριμένες εξαγωγές δεν αφορούν εγχώρια παραγόμενα προϊόντα, αλλά κυρίως εισαγόμενα, τα οποία επαναπροωθούνται σε ξένες αγορές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, κυριότερες χώρες προορισμού το 2005 ήταν η Π.Γ.Δ.Μ., η Ιταλία και η Βουλγαρία. Oσον αφορά στην κατανομή της συνολικής αγοράς κλιματιστικών μηχανημάτων κατά το 2005, το μεγαλύτερο μερίδιο (βάσει τεμαχίων) καταλαμβάνουν τα split units (σχεδόν 87%). Στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα fan coils καλύπτοντας το 7,2% της αγοράς, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνουν οι ημι-κεντρικές κλιματιστικές μονάδες.
Ειδικότερα, στον τομέα του κεντρικού κλιματισμού, η εγχώρια αγορά ψυκτών παρουσίασε διακυμάνσεις την περίοδο 1994-2005 με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 4,6%. Το 2005 η αγορά των ψυκτών παρουσίασε μείωση 9,2% σε σχέση με το 2004. Η εγχώρια αγορά κεντρικών κλιματιστικών μονάδων μειώθηκε κατά 13,9% σε σχέση με το 2004. Η αγορά των fan coils μειώθηκε κατά 12,5%.
Η εγχώρια αγορά split units παρουσίασε ανοδικές τάσεις την περίοδο 1994-2000, εξέλιξη όμως η οποία διαφοροποιήθηκε στη συνέχεια, με την αγορά της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων να εμφανίζει φθίνουσα εξέλιξη μετά το 2003. Oπως εκτιμάται, το 2005 η αγορά διαιρούμενων κλιματιστικών μειώθηκε κατά 14,4% σε σύγκριση με το 2004. Τέλος, η εγχώρια αγορά ημικεντρικών συστημάτων κινήθηκε ανοδικά την περίοδο 1994-2002, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 13,9%. Αντίθετα, το 2004 και 2005 παρουσίασε μείωση κατά 10,7% και 10% αντίστοιχα.
Τα τελευταία χρόνια έχουν εισέλθει στην ελληνική αγορά νέα εμπορικά σήματα διαιρούμενων κλιματιστικών, η πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος (κυρίως Άπω Ανατολή), γεγονός το οποίο οδήγησε στην όξυνση του ανταγωνισμού. Eνα άλλο χαρακτηριστικό των τελευταίων ετών είναι η εμφάνιση κλιματιστικών ιδιωτικής ετικέτας (own brand), τα οποία κατασκευάζονται (από τρίτους) για λογαριασμό αλυσίδων καταστημάτων λιανικού εμπορίου (σουπερμάρκετ, αγοραστικοί όμιλοι καταστηματαρχών ηλεκτρικών συσκευών).