Προτάσεις της ΟΒΥΕ για την άμεση διευθέτηση σοβαρών θεμάτων που αφορούν τον Κλάδο

Κατατέθηκαν με δύο υπομνήματα στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση.
Να ενταχθεί η ΥΔΚΕ στο νέο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ΄ οίκον», να δημιουργηθεί και να θεσπιστεί κανονισμός για τον καθαρισμό των δικτύων θέρμανσης, να λειτουργήσει άμεσα το μητρώο τεχνικών επαγγελμάτων είναι τα βασικά θέματα που θίγει η ΟΒΥΕ σε δύο υπομνήματα προς το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Τα υπομνήματα αυτά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα της Ομοσπονδίας Δημήτρη Βαργιάμη και Θεόδωρο Τουτζιαράκη, αντίστοιχα, και εστάλησαν στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 με αποδέκτη τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση.
Αναλυτικά τα δύο υπομνήματα έχουν αναφέρουν:

«Αξιότιμε κύριε υπουργέ,
Στην πιο κρίσιμη εποχή του πλανήτη με την κλιματική αλλαγή να είναι πλέον εμφανής και τα αποτελέσματά της καταστροφικά, την βιοποικιλότητα να συρρικνώνεται και τους φυσικούς πόρος να εξαντλούνται, είναι ανάγκη θεωρούμενα προσπαθήσουμε ώστε η πολιτική και οι δράσεις μας, αφενός να προστατεύουν τους καταναλωτές και το περιβάλλον και αφετέρου να συνδράμουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων εξοικονομώντας ενέργεια για τα νοικοκυριά και να συμβάλλουν στην εθνική οικονομία.  Η Ομοσπονδία μας εκπροσωπώντας χιλιάδες αδειούχους υδραυλικούς, με το παρόν υπόμνημα επιθυμεί να υποβάλλει προτάσεις για το νέο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ΄ οίκον» αλά και γενικότερα προτάσεις ουσιαστικές για τους καταναλωτές, τη χώρα και το περιβάλλον.

Στο προηγούμενο «εξοικονομώ»:
1. Δεν υπήρξε υποχρέωση για καταχώρηση της άδειας του τεχνίτη που πραγματοποίησε το έργο.
Δεν υπήρχε Τεχνικός Κανονισμός που να καθορίζει τους κανόνες της τέχνης, τα υλικά της εγκατάστασης αλλά και τα απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες του εγκαταστάτη.
3. Σε πολλές εγκαταστάσεις που έγιναν μέσω «Εξοικονομώ», τοποθετήθηκαν νέα ενεργειακά συστήματα (αντλίες θέρμανσης, μονάδες φυσικού αερίου κ.λπ.), χωρίς όμως να ελεχθεί πρώτα αν οι εγκαταστάσεις αυτές ήταν «καθαρές», με αποτέλεσμα μετά την τοποθέτηση των νέων ενεργειακών συστημάτων αντί να εξοικονομηθεί ενέργεια παρέμειναν ενεργοβόρες (D).
4. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει κανονισμός για τον καθαρισμό των δικτύων θέρμανσης. Η ΟΒΥΕ δημιούργησε σχετική έκθεση για τον καθαρισμό των δικτύων την οποία έχει υποβάλλει πριν καιρό στο Υπουργείο και με παραδείγματα για το τι ισχύει σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Η θέσπιση ενός κανονισμού για τον καθαρισμό των δικτύων θέρμανσης και η ένταξή του στο «Εξοικονομώ» θα βοηθούσε πολύ τόσο στην εξοικονόμηση των νοικοκυριών , όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος.
5. Δεν υπήρξε πρόβλεψη για την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για όσους έκαναν τεχνικές εργασίες παρά μόνο το τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος αρκούσε για να εγκριθεί το πρόγραμμα.

Ως εκ τούτων, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα αλλά και με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας των νοικοκυριών και την προστασία του περιβάλλοντος (νέα ενεργειακά συστήματα, αντλίες – μη ενεργοβόρα συστήματα) αιτούμαστε τα εξής:
• Να ενταχθεί στο νέο «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον» υποχρέωση κατάθεσης στο φάκελο της Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ).
• Να δημιουργηθεί και να θεσπιστεί κανονισμός για τον καθαρισμό δικτύων θέρμανσης (στη διάθεσή σας ξανά σχετική πρότασή μας αν επιθυμείτε).
• Να λειτουργήσει άμεσα το μητρώο τεχνικών επαγγελμάτων (ν.3982/11) και να διασυνδεθεί με τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να ελέγχεται ποιοι εκτελούν τεχνικές εργασίες και αν έχουν τις απαιτούμενες άδειες, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή.
Προτείνουμε να επαναφέρουμε το αίτημά μας για τη δημιουργία μητρώου συντελεστών φυσικού αερίου, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου και η ασφάλεια των χρηστών.
Κύριε υπουργέ,
Θεωρούμε και πιστεύουμε ότι η Πολιτεία και τα αρμόδια όργανά της, θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια να υπάρξει μια σωστή διαχείριση τόσο των προγραμμάτων όσο και της ποιότητας των εγκαταστάσεων γενικότερα, αλλά και των έννομων συμφερόντων των αδειούχων – τεχνικών επαγγελματιών που σήμερα επιβιώνουν πολύ δύσκολα.
Πιστεύουμε ότι η ένταξη και η εφαρμογή των προαναφερθεισών προτάσεων μπορούν να συνδράμουν ουσιαστικά τόσο για το καλό της χώρας όσο και στην κοινωνία.
Στη διάθεσή σας για άμεση συνάντηση προκειμένου να σας παρουσιάσουμε ενδελεχώς τις προτάσεις μας».

Το 2ο υπόμνημα

«Ο Κλάδος μας εν μέσω συνεχούς κρίσης και ύφεσης της οικοδομικής δραστηριότητας αλλά και των «μικρών υδραυλικών εργασιών», αγωνίζεται καθημερινά για την επιβίωσή του.
Τα μέλη της ΟΒΥΕ – αδειούχοι υδραυλικοί με ενεργό ΚΑΔ (κωδικός αριθμός δραστηριότητας)-δίνουν κυριολεκτικά μάχη για να διατηρήσουν τις μικρές επιχειρήσεις τους και τη νόμιμη επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Η ΟΒΥΕ, εκπροσωπώντας τους ενεργούς αδειούχους υδραυλικούς όλης της χώρας, κατ΄ επανάληψη έχει επισημάνει την ανάγκη λήψης μέτρων καταπολέμησης της παράνομης επαγγελματικής δραστηριότητας και του αθέμιτου ανταγωνισμού που διογκώνεται καθημερινά, από τους παράνομους που έκνομα παρεισφρέουν στην αγορά των υδραυλικών εγκαταστάσεων.
Μία εκ των προτάσεων της ΟΒΥΕ για την καταπολέμηση της παράνομης επαγγελματικής δραστηριότητας, ήταν και συνεχίζει να είναι: η λειτουργία μητρώου τεχνικών επαγγελμάτων όπως προβλέπεται και στον νόμο 3982/11, ΦΕΚ 143ο.
Μέχρι και σήμερα όμως, έξι ολόκληρα χρόνια από τη ψήφιση του νόμου, το μητρώο φυσικών προσώπων για τα τεχνικά επαγγέλματα ακόμη δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.
Κύριε υπουργέ
Σκοπός της ΟΒΥΕ δεν είναι η αστυνόμευση ούτε φυσικά είναι της αρμοδιότητάς της, όμως κάποια στιγμή πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις της νομοθεσίας (ν. 3982/11) μητρώο τεχνικών επαγγελμάτων που, μέσω της λειτουργίας του, αλλά και της διασύνδεσής του και με άλλες υπηρεσίες και υπουργεία, μπορεί να επικουρήσει αποτελεσματικά στην προσπάθεια για τον περιορισμό της παράνομης επαγγελματικής δραστηριότητας.
Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν, να τεθεί άμεσα σε λειτουργία το μητρώο με παράλληλη διασύνδεσή του με τα υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και Ανάπτυξης.
Επίσης να υπάρξει διασύνδεση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας (αδειοδοτημένα επαγγέλματα) με την κατάθεση της άδειας στα κατά τόπους Επιμελητήρια και να είναι σε ισχύ.
Η Πολιτεία πρέπει να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια των χιλιάδων επαγγελματιών υδραυλικών για επιβίωση.
Η Πολιτεία και τα αρμόδια όργανά της πρέπει άμεσα να διερευνήσουν και να θέσουν σε λειτουργία όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί επιτέλους ποιοι και πόσοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τη νομοθεσία να ασκούν αδειοδοτημένο τεχνικό επάγγελμα, προκειμένου να μειωθεί η φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή.
Επιπλέον, να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία ούτως ώστε στις κατά τόπους ΔΕΥΑ (δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης – αποχέτευσης) και προκειμένου να συνδεθεί ο καταναλωτής με τα δίκτυα ύδρευσης, να προβλεφθεί υποχρέωση κατάθεση και της ΥΔΚΕ (Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης, του ΠΔ 112/12, ΦΕΚ197A) στο σχετικό φάκελο.
Κύριε υπουργέ
Ολοκληρώνοντας το προαναφερθέν βασικό αίτημα της ΟΒΥΕ για άμεση λειτουργία του μητρώου φυσικών προσώπων που ασκούν τεχνικό επάγγελμα και η διασύνδεσή του με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, αποτελεί κατεπείγουσα ανάγκη πλέον, προκειμένου να αποφευχθεί γενίκευση του φαινομένου της παράνομης – έκνομης δραστηριότητας που ζημιώνει το κράτος και βυθίζει στην ανεργία χιλιάδες νόμιμους υδραυλικούς σε όλη τη χώρα».