Αρχική » Νέα απο Επιχειρήσεις » Ειδήσεις » ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΠΥΡΦΟΡΟΣ: Ένα κτίριο στο Π. Φάληρο με 100% αυτονομία σε θέρμανση και κλιματισμό από ΑΠΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΠΥΡΦΟΡΟΣ: Ένα κτίριο στο Π. Φάληρο με 100% αυτονομία σε θέρμανση και κλιματισμό από ΑΠΕ

ejofilo.jpg

ejofilo.jpg• Πρωτοποριακό έργο που ανοίγει νέους δρόμους για τη χρήση της ηλιακής θερμικής ενέργειας και την εξοικονόμηση στον οικιστικό τομέα
Ολοκληρώθηκε με τη συνεργασία της Sol Energy Hellas, του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Στην εποχή που η θεωρία στη χώρα μας τρέχει με ραγδαία ταχύτητα και η εφαρμογή ακολουθεί ασθμαίνουσα σε ότι αφορά την ολική συμμετοχή της ηλιακής ενέργειας στην εξοικονόμηση, έρχεται ένα πρωτοποριακό έργο να ανατρέψει τα έως τώρα δεδομένα.
Πρόκειται για το κτίριο «Προμηθεύς Πυρφόρος» στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, με 100% αυτονόμηση στη θέρμανση και τον κλιματισμό, που προέκυψε από τη συνεργασία της εταιρίας Sol Energy Hellas, του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (εργαστήριο ηλιακών και άλλων ενεργειακών συστημάτων), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (τμήμα χημικών μηχανικών – εργαστήριο ανόργανης και αναλυτικής χημείας) και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα μηχανολόγων μηχανικών – εργαστήριο κατασκευής συσκευών διεργασιών).
Το έργο αυτό εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ανταγωνιστικότητα» στο μέτρο 4.5. – κοινοπραξίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε τομείς εθνικής προτεραιότητας στο τομέα «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας».
Το κτίριο είναι, σχεδόν, έτοιμο και μέσα στην άνοιξη αναμένεται να γίνουν τα επίσημα εγκαίνια της λειτουργίας του.
Σημαντική πτυχή αυτού του έργου, είναι η ενσωμάτωση των τεχνολογιών και των εργαλείων που προέκυψαν από την έρευνα και συνεργασία όλων των συμμετεχόντων φορέων.
Οι βασικές τεχνολογίες πάνω στις οποίες βασίζεται η ενεργειακή κάλυψη του κτιρίου είναι οι θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες υψηλής απόδοσης σε συνδυασμό με υπόγειες -μη μεταλλικές- δεξαμενές εποχιακής αποθήκευσης θερμότητας και ψύχους, ο ηλιακός κλιματισμός, η αβαθής γεωθερμία και η ολοκληρωμένη ενεργειακή διαχείριση.
Περιγραφή του έργου
Το έργο κινήθηκε σε τέσσερις παράλληλες και αλληλοσχετιζόμενες κατευθύνσεις με κοινό κέντρο αναφοράς την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών φορτίων ενός μεμονωμένου κτιρίου μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους.
Συγκεκριμένα, οι κατευθύνσεις πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η υλοποίηση του έργου είναι:
• Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέου τύπου ηλιακών συλλεκτών για χρήση σε κεντρικά πεδία με έμφαση στην υψηλή απόδοση, την αξιοπιστία σε βάθος χρόνου, την ευκολία τοποθέτησης και το βέλτιστο κόστος.
• Ο τρόπος ένταξης και η βελτιστοποίηση μεγάλων θερμοχωρητικών μη μεταλλικών εποχιακών αποθηκών θερμότητας ή ψύχους με διερεύνηση τόσο -και κυρίως- ως προς το κέλυφος (υλικό, γεωμετρία) και με έμφαση στο σκυρόδεμα, που είναι το πιο διαδεδομένο υλικό, όσο και ως προς το αποθηκευτικό μέσο (χρήση υλικών αλλαγής φάσης PCM). Σκοπός είναι η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού σε μεγάλο βάθος χρόνου και η δραστική μείωση της συμμετοχής των συμβατικών ενεργειακών πηγών και την αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων επιφανειών.
• Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πακέτου μεθοδολογικών εργαλείων προτυποτεχνικού ενεργειακού σχεδιασμού (ενεργειακή μελέτη εφαρμογής) του συνόλου των ενεργειακών εγκαταστάσεων του κτιρίου και ιδιαίτερα του κεντρικού ηλιακού συστήματος και του τρόπου διασύνδεσης των διαφόρων ενεργειακών υποσυστημάτων μεταξύ τους, με κριτήριο βελτιστοποίησης την ελαχιστοποίηση των συμβατικών φορτίων και τη διασφάλιση της θερμικής άνεσης. Η παραγωγή των εργαλείων αυτών, στηριζόμενη στην εκτεταμένη χρήση υπολογιστικής προσομοίωσης, με βάση πραγματικά δεδομένα (χαρακτηριστικά συλλεκτών από δοκιμές σε κατάλληλα εργαστήρια, έγκυρα μετεωρολογικά δεδομένα του τόπου εγκατάστασης, είδος, μέγεθος και κατανομή φορτίων), αποτελεί μια διακριτή δράση του έργου με σκοπό τη δυνατότητα μελλοντικής του χρησιμοποίησης σε παρόμοιες εγκαταστάσεις κεντρικών ηλιακών συστημάτων θέρμανσης.
• Η ανάπτυξη μεθοδολογιών σχεδίασης και εγκατάστασης συστημάτων ηλιακού κλιματισμού (θέρμανση και ψύξη) για αυτόνομα κτίρια μεσαίου μεγέθους βασισμένης στην τεχνολογία απορρόφησης (absorption). Επίσης μελετήθηκε η δυνατότητα χρήσης της τεχνολογίας ψύξης με αφύγρανση (desiccantcooling) για τις περιπτώσεις κτιρίων με μεγάλο φορτίο υγρασίας ή για γεωγραφικές ζώνες με τυπικά υψηλές υγρασίες περιβάλλοντος.

img_0153.jpg

Σύστημα διανομής θερμικής ενέργειας


• Η επεξεργασία και αξιολόγηση σεναρίων ολοκληρωμένης ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων στα οποία έχουν ενσωματωθεί συστήματα θερμικών ηλιακών με έμφαση στη διαχείριση των φορτίων και τη διασύνδεση των ενεργειακών υποσυστημάτων, όπως τα συστήματα ηλιακού κλιματισμού, τον αερισμό, το ζεστό νερό χρήσης, τη θερμική εποχιακή αποθήκευση και τις συμβατικές πηγές ενέργειας.
Οι στόχοι και σκοποί του έργου
Τους στόχους του έργου μας ανέλυσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Sol Energy κ. Ηλίας Νομικός, ο οποίος είναι επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, επισημαίνοντας:
«Ο ευρύτερος στόχος του έργου ήταν και είναι η παραγωγή τεχνογνωσίας, η οποία θα συμβάλλει στη δημιουργία ευνοϊκότερων όρων για υλοποίηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της θερμικής ηλιακής ενέργειας στα κτίρια.
Έτσι η συμβολή θα είναι η ουσιαστική αύξηση του ρυθμού διείσδυσης των τεχνολογιών αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας γενικότερα. Οι άμεσα αναμενόμενες συνέπειες εντοπίζονται στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ηλιακών προϊόντων, στην ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας του κλάδου ηλιακής ενέργειας, την πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του παραγόμενου διοξειδίου του άνθρακα».
Σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οφέλη ο κ. Νομικός επισημαίνει:
«Τα κύρια οφέλη από την υλοποίηση του έργου προκύπτουν από τη συστηματική αντιμετώπιση όλων των βασικών προβλημάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση τέτοιου είδους εγκαταστάσεων.
Μιλάμε για αντιμετώπιση προβλημάτων που ξεκινούν από τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των δυνατών τεχνικών λύσεων και φτάνουν έως την απόδειξη της επιτευξιμότητας και της ανταποδοτικότητάς τους στην πιλοτική – επιδεικτική εγκατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του έργου, τίθενται στη διάθεση των εμπλεκόμενων με την υλοποίηση τέτοιων έργων -μελετητές, μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, σύμβουλοι, επενδυτές- μια σειρά από τεκμηριωμένες απαντήσεις και εργαλεία. Αυτά τα εργαλεία θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια, δημιουργώντας τους όρους για μια αποφασιστική διεύρυνση των εφαρμογών της ηλιακής ενέργειας και των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, τομέα ο οποίος εμφανίζει σημαντική υστέρηση στην Ελλάδα και όχι μόνο.

sol2.jpg

Σύστημα παραγωγής θερμικής ενέργειας με χρήση γεωθερμίας

Πρόκειται συνολικά για την παραγωγή και διάθεση στους ενδιαφερόμενους μιας τεχνογνωσίας, η απουσία της οποίας αποτελεί σήμερα καθοριστικό εμπόδιο για τι διεύρυνση των εφαρμογών ηλιακών θερμικών και εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια».
Επισημαίνεται ότι στο κτίριο έχει δημιουργηθεί ένα χώρος περίπου 30 m² όπου ομάδες των 10-12 ατόμων θα μπορούν να βλέπουν, σε οθόνη 50", όλα τα λειτουργικά τμήματα του έργου που αφορούν την εξοικονόμηση και να παίρνουν ότι δεδομένα χρειάζονται, ενώ παράλληλα θα μπορούν να ξεναγηθούν στους χώρους εγκατάστασης των υποσυστημάτων και του κεντρικού μηχανοστασίου.
Βέβαια, το στοίχημα θα κερδηθεί ολοκληρωτικά, όταν θα έχουμε χειροπιαστά τα αποτελέσματα, σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση και εφαρμογή όλων αυτών των πρωτοπόρων τεχνολογιών στο κτίριο.
Όπως μας δήλωσε ο κ. Νομικός, η Sol Energy, από την αρχή της λειτουργίας του κτιρίου θα κάνει τις δικές της μετρήσεις και ταυτόχρονα οι επιστημονικοί συνεργάτες του έργου θα κάνουν δικές τους μετρήσεις, με δικά τους μετρητικά συστήματα, για να μην υπάρξει οποιαδήποτε αμφισβήτηση για τα αποτελέσματα που θα δημοσιοποιούνται.
«Η παρακολούθηση του έργου και η καταγραφή των αποτελεσμάτων από τους φορείς είναι υποχρεωτική για ένα χρόνο. Όμως, η συμφωνία που έχουμε κάνει είναι, ότι για όσα περισσότερα χρόνια θέλουν, μπορούν να αποκτούν τα δεδομένα των μετρήσεων. Έτσι το κτίριο αυτό θα αποτελέσει ένα πολύ καλό εργαστήριο και για το Δημόκριτο, και για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», μας επισήμανε ο κ. Νομικός.
Τέλος, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Sol Energy, εκφράζει την αισιοδοξία του, ότι θα εκπληρωθούν στο ακέραιο οι στόχοι και σκοποί του έργου, επισημαίνοντας:
«Είμαστε σίγουροι για την επιτυχία αυτού του έργου και γιατί βλέπουμε, ότι ξένες εταιρίες, κυρίως γερμανικές, αναλύοντας τα δεδομένα της κατασκευής του, όχι μόνο σαν επιχειρηματίες αλλά και σαν μηχανικοί, διαπίστωσαν ότι είναι μια έξυπνη λύση που μπορούν να την εφαρμόσουν.
Ήδη κάνουμε εξαγωγή της τεχνογνωσίας, που είναι καθαρά ελληνική, και μελετούμε – κατασκευάζουμε αντίστοιχα έργα στο εξωτερικό.
Σήμερα δουλεύουμε έργα της ξενοδοχειακής αλυσίδας Robinson στην Πορτογαλία και στα Κανάρια Νησιά ενώ σύντομα ξεκινάμε ένα άλλο στο Μαρόκο για το οποίο οι μελέτες είναι στο τελικό στάδιο».

Δραστηριότητες και έργα της Sol Energy Hellas
H Sol Energy Hellas AE είναι σήμερα μία από της πλέον εξειδικευμένες ευρωπαϊκές εταιρίες στους τομείς των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον ξενοδοχειακό και βιομηχανικό χώρο. Αντικείμενο εργασιών του επιστημονικού δυναμικού της, αποτελεί η έρευνα, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την εφαρμογή πρωτοποριακών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, παρέχοντας:
• Ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις και μελέτες εφαρμογής με χρήση προτυποτεχνικών μεθόδων σχεδιασμού.
• Ρεαλιστικό υπολογισμό του αναμενόμενου ενεργειακού οφέλους.
• Συμβόλαιο εγγυημένης ενεργειακής απόδοσης.
Το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών της Sol Energy που αφορούν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, τη βελτιστοποίηση μεθοδολογιών υπολογισμού και τη δημιουργία νέων προϊόντων είναι αποτέλεσμα της συνεχούς συνεργασίας της με τα μεγαλύτερα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας μας: Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» – εργαστήριο ηλιακών και ενεργειακών συστημάτων, το ΕΜΠ – τμήμα χημικών μηχανικών, εργαστήριο ανόργανης και αναλυτικής χημείας και το ΑΠΘ – τμήμα μηχανολόγων μηχανικών, εργαστήριο κατασκευής συσκευών διεργασιών.
Έχοντας ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και εφαρμόζοντας τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας έχει κατασκευάσει πληθώρα έργων τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό.
sol1.jpg

Ηλιακό πεδίο στο ξενοδοχείο Candia Maris (Ηράκλειο Κρήτης) που εγκατέστησε η Sol Energy

Τα έργα αυτά αφορούν:
– Κεντρικά ενεργητικά ηλιακά συστήματα (παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών, θέρμανση χώρων).
– Εγκαταστάσεις κέντρων θαλασσοθεραπείας – SPA.
– Κλιματισμός με χρήση γεωθερμίας (κεντρικά συστήματα κλιματισμού με αντλίες θερμότητας, ψύκτες, fan coils, δισωλήνια ή τετρασωλήνια συστήματα, αεραγωγούς).
– Συστήματα ηλιακού κλιματισμού (θέρμανση – ψύξη με ηλιακή ενέργεια και γεωθερμία, αφύγρανση με σύστημα desiccant και ανάκτηση θερμότητας).
– Φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
– Κατασκευή μηχανοστασίων για θέρμανση ή ψύξη, παραγωγή ζεστού νερού.
– Συστήματα επεξεργασίας νερού και παραγωγής πόσιμου νερού.
– Συστήματα προστασίας – εξουδετέρωσης λεγεωνέλλας.
– Συστήματα αυτόματου ελέγχου εγκαταστάσεων. Μελέτη και κατασκευή συστημάτων αυτομάτου ελέγχου (B.M.S., P.L.C.) μηχανοστασίων, ηλιακών και άλλων ενεργειακών συστημάτων, με στόχο την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία της, αποσκοπώντας στη βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση.
Ξενοδοχειακές αλυσίδες, παγκοσμίως γνωστές, όπως οι Aldemar, Maris, Elounda, Belvedere, Grecotel, Robinson, AUS συγκαταλέγονται ανάμεσα σ’ αυτές που εμπιστεύθηκαν την Sol Energy Hellas για τις εγκαταστάσεις τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Ιταλία, Πορτογαλία, Μαγιόρκα, Κανάριοι Νήσοι, Μαρόκο κ.ά.).