Αρχική » Περιεχόμενα » Ειδήσεις » Προκηρύσσεται διαγωνισμός για τις 3 νέες ΕΠΑ

Προκηρύσσεται διαγωνισμός για τις 3 νέες ΕΠΑ

Tο πράσινο φως για την προκήρυξη διαγωνισμών σύστασης 3 νέων Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας (εκτός Θεσσαλονίκης, όπου ήδη υπάρχει ΕΠΑ) έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σχετική απόφασή της στις 11 Σεπτεμβρίου 2008 και στο πλαίσιο της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ.
Μετά από μακρά περίοδο διαπραγμάτευσης με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) μπορεί να προχωρήσει τις διαδικασίες που θα επιτρέψουν την ίδρυση των νέων εταιρειών και επομένως την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου μεσαίας και χαμηλής πίεσης, στις γεωγραφικές περιοχές που προαναφέρθηκαν.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε στη χορήγηση παραχώρησης αποκλειστικού δικαιώματος για την ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος διανομής φυσικού αερίου και σχετικές δραστηριότητες προμήθειας φυσικού αερίου, σε νέα ΕΠΑ που θα ιδρυθεί για το σκοπό αυτό σε κάθε μια από τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας.
Για τις ΕΠΑ των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης, η αποκλειστικότητα του δικαιώματος (άδεια παρέκκλισης άρθρου 28.4 της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ) χορηγείται για χρονικό διάστημα είκοσι ετών από την πρώτη τροφοδοσία αερίου μέσα από τα δίκτυα της εν λόγω περιοχής, ενώ για την ΕΠΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για χρονικό διάστημα δέκα ετών.
Σημειώνεται ότι η ίδρυση των ΕΠΑ θα γίνει μετά από προκήρυξη Διεθνών Διαγωνισμών για την ανάδειξη επενδυτών που θα συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο των Εταιρειών και θα αναλάβουν τη διοίκησή τους, κατ’ αναλογία του προτύπου των υφιστάμενων ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης.
«Το φυσικό αέριο είναι φυσικός μας σύμμαχος στην προσπάθεια για ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον» τονίζει σε σχετική δήλωσή του ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας και προσθέτει: «Η σύσταση των τριών νέων εταιρειών παροχής φυσικού αερίου στην ελληνική περιφέρεια είναι ένα μεγάλο θετικό βήμα για την επίτευξη των εθνικών και ευρύτερων ευρωπαϊκών στόχων της ενεργειακής πολιτικής και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
Η διείσδυση του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα της χώρας σημαίνει μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο, καθώς και μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».