Αρχική » Επικαιρότητα » Πράσινο φως για τη δημιουργία της ραχοκοκαλιάς του συστήματος ΦΑ της Κύπρου

Πράσινο φως για τη δημιουργία της ραχοκοκαλιάς του συστήματος ΦΑ της Κύπρου

Η ΔΕΦΑ εξασφάλισε την αδειοδότηση για την κατασκευή, ιδιοκτησία, εκμετάλλευση και διαχείριση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
Την απαραίτητη άδεια προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου εισαγωγής φυσικού αερίου στην κυπριακή επικράτεια ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) στις 23 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης.
Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) είχε υποβάλλει πλήρη φάκελο συνοδευόμενο με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία ενώπιον της ΡΑΕΚ στις 6 Νοεμβρίου 2020 ζητώντας να της χορηγηθεί η άδεια κατασκευής, ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.


Η αιτήτρια εταιρεία, πληρώντας όλα τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση χορήγησης της άδειας καθώς και τους πρότυπους όρους της άδειας σύμφωνα με τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2020, κατάφερε να εξασφαλίσει την αναγκαία αδειοδότηση.
Κύριο μέλημα της ΔΕΦΑ είναι η λειτουργία, η συντήρηση, η διαχείριση, η εκμετάλλευση και η ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς με τρόπο τέτοιο που να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των καταναλωτών σε φυσικό αέριο, κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή και αξιόπιστο, ο οποίος να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος.
Να σημειωθεί ότι το Σύστημα Μεταφοράς είναι το Σύστημα Φυσικού Αερίου, το οποίο περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και αποτελείται από τους αγωγούς και κλάδους υψηλής πίεσης, τις εγκαταστάσεις, μέτρησης, ρύθμισης, συμπίεσης και αποσυμπίεσης, το σύστημα ελέγχου λειτουργίας, επικοινωνιών και τηλεχειρισμού, τα κέντρα λειτουργίας και συντήρησης, τα κέντρα ελέγχου κατανομής φορτίου και εν γένει τις εγκαταστάσεις που αποτελούν στοιχεία της λειτουργίας και της υποστήριξης του Συστήματος Μεταφοράς.