Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » Σύνδεσμοι » Πειθαρχικό Συμβούλιο ίδρυσε ο Σύνδεσμος Δωδεκανήσου

Πειθαρχικό Συμβούλιο ίδρυσε ο Σύνδεσμος Δωδεκανήσου

sotirakis.jpg

sotirakis.jpg«Προσπαθούμε να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη, για να δουλεύουν οι επαγγελματίες», δηλώνει ο πρόεδρος του Δ.Σ. Τάσος Σωτηράκης
Τροποποίηση στο καταστατικό του με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων «εκτροχιασμού» συναδέλφων που υπογράφουν για δουλειές άλλων, αλλά και την όσο δυνατόν καλύτερη εξασφάλιση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα ποιότητας εγκαταστάσεων, πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Δωδεκανήσου.
Στα πλαίσια αυτά προχώρησε στην ίδρυση Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενώ άλλαξε και την επωνυμία του σε «Σύνδεσμο Αδειούχων Υδραυλικών».
Τα ανωτέρω μας ανέφερε ο επανεκλεγείς (15/2/2007) πρόεδρος του Συνδέσμου Αναστάσιος Σωτηράκης, ο οποίος με έμφαση μας τόνισε ότι «βάλαμε όλες εκείνες τις δικλείδες που θα σταματήσουν τη φοροδιαφυγή και οι δουλειές θα πηγαίνουν στους επαγγελματίες». Οι αρμοδιότητες του Πειθαρχικού Συμβουλίου, έτσι όπως καταγράφονται στο νέο καταστατικό του Συνδέσμου, είναι οι εξής:
Το πειθαρχικό συμβούλιο θα επιλαμβάνεται σε περιπτώσεις α) αξιόποινων πράξεων (έκδοση πλαστών τιμολογίων, εικονικών τιμολογίων κ.λπ.), αποστέλλοντας το φάκελο με όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στην αρμόδια ΔΟΥ και στον Εισαγγελέα, β) καταγγελιών για απασχόληση προσωπικού μη πληρούντος τις νόμιμες προϋποθέσεις, στις αρμόδιες υπηρεσίες (Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ κ.λπ.), γ) καταγγελιών πελατών για κακοτεχνίες από μέλη του σωματείου, οπότε μετά από έλεγχο θα παρεμβαίνει για την αποκατάστασή τους από τα ίδια μέλη και τέλος δ) σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται αντιεπαγγελματική συμπεριφορά των μελών του σωματείου.
Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίστηκε ο συν. Μερκούριος Γεωργουδιού, γενικός γραμματέας ο Μιχάλης Αντώνογλου και ταμίας ο Τσαμπίκος Παπάκης. Η θητεία των τριών μελών του Συμβουλίου είναι όση και του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου.
«Το καταστατικό το τροποποιήσαμε στις 17/8/2006 καθώς είχε ωριμάσει σε όλους η σκέψη ότι πρέπει να μπει μία τάξη στο χώρο.
Θέλουμε να σταματήσουν οι «υπογραφάκηδες», να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενώ δώσαμε αρμοδιότητς ελέγχου καταγγελιών και στην Ελεγκτική Επιτροπή.
Το ότι προσπαθούμε να βάλουμε μια τάξη στο χώρο, δεν είναι σχήμα λόγου. Σας τονίζω ότι έχουμε καταγγείλλει στο ΣΔΟΕ περιπτώσεις «συναδέλφων» που υπογράφουν Υπεύθυνες Δηλώσεις και εκδίδουν εικονικά τιμολόγια για άλλους», υπογράμμισε ο συν. Σωτηράκης.
Σκοποί Συνδέσμου
Οι σκοποί του Συνδέσμου με βάση το τροποποιηθέν καταστατικό είναι οι εξής:
«Σκοποί της οργάνωσης είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
Ειδικότερα έχει σκοπό:
1) Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο των εγκαταστατών υδραυλικών με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
2) Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
3) Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
4) Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.
5) Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων.
6) Την προαγωγή υλικού με προδιαγραφές και την καθιέρωση σήματος ποιότητας για τα υλικά της δουλειάς του υδραυλικού.
7) Τη συνεχή βελτίωση της τεχνικής στάθμης των μελών του.
8) Την αναγνώριση του επαγγέλματος του εγκαταστάστη υδραυλικού με τη χορήγηση αδειών από την Πολιτεία.
9) Τη σύνταξη και εφαρμογή νέου κανονισμού για τις υδραυλικές κ.λπ. εγκαταστάσεις.
10) Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και ειρήνης.
Μέσα
Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, ο Σύνδεσμος:
1) Απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την Τ.Α., τις συνεταιριστικές οργανώσεις, του αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των παραγωγικών τάξεων, εσωτερικού ή εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του, γενικά ή επιμέρους, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
2) Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες, για τη διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων του κλάδου προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών.
3) Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της δημόσιας διοίκησης πάνω σε θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών.
4) Επιδιώκει την εκπροσώπηση του συνδέσμου σε συμβούλια, κρατικές επιτροπές και οργανισμούς και την τοπική αυτοδιοίκηση πάνω θέματα, που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον κλάδο.
5) Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων του κλάδου.
6) Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς, σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών.
7) Μετέχει οργανικά σε ανώτερες ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, με ταυτόσημους σκοπούς και επιδιώξεις.
8) Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό του συνδέσμου και πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.
9) Ο σύνδεσμος μετέχει οργανικά στις επικείμενες οργανώσεις, μίας τοπικού ή γενικού χαρακτήρα και μίας κλαδικού».

Νέο Δ.Σ. και ίδρυση Ταμείου Αλληοβοήθειας
Οι αρχαιρεσίες στο Σύνδεσμο διεξήχθησαν στις 15/2/2007, με τη συμμετοχή 63 μελών.
Για το Δ.Σ. εκλέχθηκαν οι:
Πρόεδρος: Αναστάσιος Σωτηράκης
Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Κάτρης
Γεν. γραμματέας: Γεώργιος Λάσπας
Ταμίας: Φιλήμων Νικολάου
Μέλη: Σταύρος Καραγιάννης, Γιάννης Χριστοδούλου, Νικόλαος Αντωνάκης.
Στις αποφάσεις της συνέλευσης, συγκαταλέγεται και η ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοήθειας, με την εκλογή Δ.Σ.
Ειδικότερα:
Πρόεδρος: Μερκούριος Γιωργουδιός
Αντιπρόεδρος: Επαμεινώνδας Αξιώτης
Γεν. γραμματέας: Μιχαήλ Αντώνογλου
Ταμίας: Τσαμπίκος Παπάκης
Μέλος: Δημήτριος Ανδρίκου.