Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » Σύνδεσμοι » Παρέμβαση του Συνδέσμου Μεγάρων για το έργο της αποχέτευσης

Παρέμβαση του Συνδέσμου Μεγάρων για το έργο της αποχέτευσης

megara 1.jpg

Κατήγγειλε κακοτεχνίες του εργολάβου
Του δώρισε και «ποτηροτρύπανο» για να κάνει με σωστό τρόπο τη δουλειά του!

Το θεσμικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίζουν οι σύνδεσμοι στις τοπικές κοινωνίες και σε ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με το επάγγελμα, ανέδειξε ο Σύνδεσμος Μεγάρων με την παρέμβασή του στη ΔΕΥΑΜ για το έργο της αποχέτευσης.
Τα μέλη της διοίκησης του Συνδέσμου διαπίστωσαν κακοτεχνίες στις εργασίες του εργολάβου, στο έργο της «Γενικής Αποχέτευχης» και τις κατήγγειλαν στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
Όπως τόνισαν σε σχετικό υπόμνημα διαμαρτυρίας, αλλά και στο Διοικητικό  Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜ που εκλήθησαν να καταθέσουν τις απόψεις τους, ο εργολάβος, σε πάρα πολλές περιπτώσεις:
1. Δεν στεγανοποιεί με σκυρόδεμα τη βάση των φρεατίων.
2. Δεν χρησιμοποιεί παρεμβύσματα στεγανοποίησης (λάστιχα) στις συνδέσεις των σωλήνων.
3. Δεν χρησιμοποιεί κατάλληλο  υπόβαθρο στο δίκτυο (σωληνώσεις και φρεάτια), που σε συνδυασμό με την κακή στεγανότητα της κατασκευής μπορεί να επιφέρει καθιζήσεις και να μην επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες κλίσεις στο δίκτυο.
4. Δεν χρησιμοποιεί ειδικό κοπτικό στις συνδέσεις των αγωγών με τους αγωγούς σύνδεσης των κατοικιών, με κίνδυνο διαρροών και εμφράξεων.
Προς επιβεβαίωση των καταγγελιών του ο Σύνδεσμος προσκόμισε και το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό.

megara 1.jpg

Εμφανής η έλλειψη σκυροδέματος στη βάση των φρεατίων,
στο φωτογραφικό υλικό του Συνδέσμου Μεγάρων

 

 

 

Υπογράμμισε δε, ότι ενδεχόμενο αποτέλεσμα των παραπάνω κακοτεχνιών είναι η παρουσίαση σημαντικών διαρροών, η εισχώρηση ξένων σωμάτων, εμφράξεις και γενικότερα δυσλειτουργία του δικτύου, όπως και κίνδυνοι για τα υπόγεια των κατοικιών, τη σταθερότητα του οδοστρώματος και την υγεία των κατοίκων.
Στα πλαίσια αυτά κάλεσε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Μεγάρων να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ήδη κατασκευασθέντων τμημάτων του δικτύου και να μεριμνήσει ώστε να συνεχιστεί το έργο χωρίς κακοτεχνίες.
«Ο Σύνδεσμός μας πιστεύει ότι το συγκεκριμένο έργο είναι ένα έργο πνοής για την πόλη μας και έχουμε όλοι καθήκον να συνδράμουμε ώστε να κατασκευαστεί σωστά και  να διαφυλαχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του», υπογραμμίζονταν στο σχετικό υπόμνημα διαμαρτυρίας,  που υπέγραφε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γιώργος Σωτηρίου και ο γενικός γραμματέας Γεράσιμος Μιχαλάκης.
«Επιβεβαιώθηκαν οι ισχυρισμοί μας»
Δεκαπέντε ημέρες αργότερα, ο Σύνδεσμος επανήλθε με επιστολή του προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ, αναφέροντας:
«Κύριοι,
Μετά από τις διευκρινήσεις που σας δόθηκαν με την παρουσία μας στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ, εκτιμήσαμε ιδιαιτέρως το  ενδιαφέρον του δημάρχου, για διερεύνηση των προβλημάτων που επισημάναμε και τον ευχαριστούμε για την πρόσκλησή του να συμμετάσχουμε σε επί τόπου εξέτταση τμημάτων του υπό κατασκευή έργου.
Από την εξέταση αυτή που διενεργήθηκε, παρουσία του δημάρχου και μελών του Δ.Σ. του συνδέσμου μας, επιβεβαιώθηκαν οι ισχυρισμοί μας για ελλείψεις και προβληματικές κατασκευές στα φρεάτια του έργου, αφού διαπιστώθηκε η απουσία σκυροδέματος στις βάσεις των φρεατίων που εξετάστηκαν (όπως π.χ. στην ανώνυμη πάροδο των οδών Πλάτωνος και Πανταζοπούλου).
megara 2.jpgΕπειδή πιστεύουμε ότι όλοι μας έχουμε καθήκον να ενεργήσουμε ώστε το έργο να κατασκευαστεί σωστά ζητάμε:
1. Να γίνει ουσιαστική παρέμβαση από μέρους σας για αποκατάσταση των κακοτεχνιών στα ήδη κατασκευασμένα φρεάτια του δικτύου.
2. Να διενεργήσετε δοκιμές στεγανότητας στα τμήματα του δικτύου όπως επιβάλλεται στην τεχνική περιγραφή του έργου σας, στις οποίες ζητάμε να παρευρεθούμε, αφού όπως σας έχουμε επισημάνει δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στις συνδέσεις των σωλήνων οι απαραίτητοι δακτύλιοι στεγανότητας (λάστιχα) και οι ειδικοί σύνδεσμοι σε διάφορα τμήματα του δικτύου.
3. Να γίνεται έλεγχος των σωστών κλίσεων των τμημάτων του δικτύου που κατασκευάζονται.
4. Να υπάρξει υπεύθυνη επίβλεψη, στον εργολάβο του έργου από ειδικό τεχνικό σύμβουλο που θα ορίσει η ΔΕΥΑΜ, για να αποφύγουμε περαιτέρω προβλήματα.
Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας».
Και μέσα σ’ όλα αυτά, ο Σύνδεσμος έκανε δώρο στον εργολάβο ένα «ποτηροτρύπανο», αξίας 104 ευρώ, για τις συνδέσεις των αγωγών, μια και δεν είχε και αναγκαζόταν να τις κάνει με τροχό!