Αρχική » Νέα Συντηρητών Καυστήρων » Ειδήσεις » «Πάγωσαν» οι εξετάσεις αδειών αερίου εν όψει τροποποίησης του Π.Δ. 362

«Πάγωσαν» οι εξετάσεις αδειών αερίου εν όψει τροποποίησης του Π.Δ. 362

Θα ξεκινήσουν μετά τη δημοσίευση του τροποποιητικού Π.Δ., το οποίο προβλέπει εξεταστικές επιτροπές σε κάθε νομαρχία που λειτουργούν ΕΠΑ
Από τις αρχές του περασμένου Μαΐου έχουν να διεξαχθούν εξετάσεις για την απόκτηση αδειών αερίων καυσίμων. Ο λόγος είναι, όπως μας ενημέρωσαν οι αρμόδιοι του υπουργείου Ανάπτυξης, ότι επίκειται η έκδοση του τροποποιητικού Π.Δ. στο οποίο καθορίζεται νέος τρόπος διεξαγωγής αυτών των εξετάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, από τον περασμένο Μαΐο, με πολιτική απόφαση, ετοιμάστηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, ένα νέο σχέδιο για την τροποποίηση του Π.Δ. 362. Αυτό το σχέδιο σήμερα βρίσκεται στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) για έλεγχο και για προώθηση προς υπογραφή και από τον υπουργό Παιδείας.
Το νέο αυτό σχέδιο περιλαμβάνει αρκετές αλλαγές από τα προηγούμενα σχέδια που είχαν τεθεί προς συζήτηση και τα οποία περιείχαν πολλές από τις προτάσεις που είχαν καταθέσει από κοινού τα σωματεία του κλάδου.
Μία από τις βασικές αλλαγές που προβλέπει το νέο σχέδιο αφορά τη διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση των αδειών αερίων καυσίμων.
Συγκεκριμένα -σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας- καταργείται η κεντρική εξεταστική επιτροπή που υπήρχε έως τώρα, και δημιουργούνται εξεταστικές επιτροπές στις νομαρχίες (ή πόλεις) όπου λειτουργούν ΕΠΑ.

Η κάθε εξεταστική επιτροπή προβλέπεται να απαρτίζεται από:
• Τον προϊστάμενο της διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας νομαρχίας (πρόεδρος).
• Τον προϊστάμενο του τμήματος τεχνικών επαγγελμάτων της διεύθυνσης Ανάπτυξης, της νομαρχίας.
• Τον εκπρόσωπο της διεύθυνσης Πολεοδομίας, της νομαρχίας.
• Τον εκπρόσωπο της ΕΠΑ της περιοχής που διενεργούνται οι εξετάσεις.
• Τον εκπρόσωπο της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης.
Η κάθε εξεταστική επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του νομάρχη της περιοχής στην οποία εδρεύει ΕΠΑ.
Σχετικά με την άδεια του εγκαταστάτη στο σχέδιο προβλέπεται ότι αυτή τη δικαιούνται, κατόπιν εξετάσεων:
• Οι αδειούχοι του Π.Δ. 511/77 με προϋπηρεσία δύο χρόνων (μετά την απόκτηση της άδειας) στην εκτέλεση και συντήρηση εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων και αφού καταθέσουν πιστοποιητικό παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος στα αέρια, διάρκειας 150 ωρών από αναγνωρισμένο ή πιστοποιημένο φορέα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
• Οι κάτοχοι άδειας τεχνίτη αερίων καυσίμων εφόσον καταθέσουν προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών χρόνων (μετά την απόκτηση της άδειας του τεχνίτη) στην εκτέλεση, συντήρηση ή επισκευή εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων.
Η προϋπηρεσία για τους αποφοίτους των ΙΕΚ, ειδικότητας τεχνικού αερίων καυσίμων ορίζεται στα δύο χρόνια.
Στο σχέδιο αναφέρεται ρητά ότι μετά τη δημοσίευση του τροποποιητικού Π.Δ. οι κάτοχοι άδειας τεχνίτη αερίων καυσίμων θα μπορούν να εργάζονται μόνο με σχέση εξαρτημένης εργασίας, υπό την ευθύνη και επίβλεψη του αδειούχου εγκαταστάτη ή μηχανολόγου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ορίζεται πως μετά τη δημοσίευση του Π.Δ. κανένας δεν θα μπορεί να εργάζεται σε εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων χωρίς να έχει τη σχετική άδεια.
Επίσης καθορίζεται ότι επιτρέπεται αυτοδίκαια και χωρίς περιορισμό η άσκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του αδειούχου εγκαταστάτη αερίων καυσίμων σε όσους ασκούν, σύμφωνα με το νόμο 6422/1934, ελεύθερα το επάγγελμα του μηχανολόγου μηχανικού, του ηλεκτρολόγου μηχανικού, του μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού και του ναυπηγού.
Τέλος, αναφέρεται ότι η άσκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του αδειούχου εγκαταστάτη αερίων καυσίμων επιτρέπεται αυτοδίκαια και χωρίς περιορισμό και στους πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικιούς και ηλεκτρολόγους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕΙ).
«Παρατράγουδα» με τις άδειες των αποφοίτων ΙΕΚ
Ενώ λοιπόν οι εξετάσεις «πάγωσαν» για τις άδειες αερίων καυσίμων ενόψει της επικείμενης τροποποίησης του Π.Δ. 362, το διάστημα αυτό, οι απόφοιτοι των ΙΕΚ που έχουν πάρει την άδεια του τεχνίτη (χωρίς εξετάσεις) και παράλληλα έχουν προϋπηρεσία τεσσάρων χρόνων, προσέρχονται στις νομαρχίες για να πάρουν την άδεια του εγκαταστάτη.
Πρέπει να επισημάνουμε ότι το Π.Δ. 362, όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α’, αριθμός φύλλου 245 στις 22 Οκτωβρίου 2001) δεν αναφέρει ότι οι ανήκοντες σ’ αυτή την κατηγορία απόφοιτοι του ΙΕΚ θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις για να πάρουν την άδεια του εγκαταστάτη.
Όμως, όπως πληροφορηθήκαμε, σε κάποιους τεχνίτες αερίου, αποφοίτους του ΙΕΚ που αποτάνθηκαν σε νομαρχίες, έχοντας την απαιτούμενη προϋπηρεσία και ζήτησαν να τους δοθεί η άδεια εγκαταστάτη, τους περίμενε μία έκπληξη.
Οι υπεύθυνοι των νομαρχιών τους είπαν ότι θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις, γιατί αυτές τις οδηγίες έχουν από την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Ανάπτυξης. Μάλιστα τους παρουσίασαν εσωτερικό έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης, με ημερομηνία 17.2.2003, που στάλθηκε σε όλες τις νομαρχίες και στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται:
«…Στο Π.Δ. 362, εδάφιο β της παρ. 3, εκ παραδορμής δεν αναφέρεται η φράση «κατόπιν εξετάσεων…». Τούτο σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η άδεια εγκαταστάτη αερίων καυσίμων χορηγείται χωρίς εξετάσεις δεδομένου ότι κάτι τέτοιο αντίκειται στο όλο πνεύμα του Διατάγματος.
Η υπηρεσία μας αν κριθεί αναγκαίο, θα προβεί το γρηγορότερο δυνατό σε σχετική νομοθετική ρύθμιση και θα σας ενημερώσει σχετικά».
Το περίεργο είναι, ότι η ύπαρξη αυτού του εγγράφου, που επαναλαμβάνουμε ότι διανεμήθηκε στις νομαρχίες το 2003, δηλαδή 2 χρόνια μετά την έκδοση του Π.Δ. 361, δεν την γνωρίζουν τα σωματεία του κλάδου.
Βέβαια, τίθεται και το ερώτημα πώς είναι δυνατόν ένα τέτοιο έγγραφο να έχει και νομική ισχύ και να υπερισχύει ενός Π.Δ. που έχει την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας και των αρμόδιων υπουργών. Όμως επειδή ζούμε στην Ελλάδα φαίνεται ότι μπορεί να συμβεί και αυτό.
Κάποιοι άλλοι απόφοιτοι ΙΕΚ και κάτοχοι της άδειας τεχνίτη, έχοντας συμπληρώσει την προϋπηρεσία, συμμετείχαν στις εξετάσεις που έγιναν από την εξεταστική επιτροπή του υπουργείου Ανάπτυξης και απέκτησαν την άδεια του εγκαταστάτη.
Τώρα, όλα αυτά τα θέματα αναμένεται να αποσαφηνιστούν με την έκδοση του τροποποιητικού Π.Δ. δεδομένου ότι αναφέρεται ρητά ότι η άδεια του εγκαταστάτη αποκτάται μόνο κατόπιν επιτυχούς εξέτασης ενώπιον των αρμόδιων εξεταστικών επιτροπών.
Όπως έχουμε πληροφορηθεί, η πολιτική βούληση είναι αυτό το Π.Δ. να εκδοθεί το συντομότερο. Αυτό θα γίνει εάν δεν προκύψουν άμεσα, πολιτικές εξελίξεις (ανασχηματισμός ή εκλογές) που θα έχουν σαν συνέπεια την καθυστέρηση της όλης διαδικασίας.
Αντιδράσεις από τον Ήφαιστο
Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε, ότι ο Ήφαιστος μέσα στον Ιούλιο, γνωρίζοντας τις διατάξεις του τροποποιητικού Π.Δ., με έγγραφό του προς τους αρμόδιους του υπουργείου Ανάπτυξης ζητούσε, μεταξύ άλλων, να μη συμμετέχει εκπρόσωπος των ΕΠΑ στη σύνθεση της εξεταστικής επιτροπή.
Πρότεινε, συγκεκριμένα, στην Αθήνα, αντί του εκπροσώπου της ΕΠΑ, να συμμετέχει εκπρόσωπος της διεύθυνσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ και αντίστοιχα εκπρόσωπος της διεύθυνσης περιβάλλοντος για τις άλλες νομαρχίες.
Αιτιολογώντας αυτή τη θέση, μεταξύ άλλων, το Δ.Σ. του Ήφαιστου στο έγγραφό του τονίζει:
«Η άδεια που θα αποκτήσουμε δεν είναι αποκλειστικά φυσικού αερίου αλλά για όλα τα αέρια καύσιμα και η συμμετοχή της ΕΠΑ “ανοίγει παράθυρα” για διεκδίκηση συμμετοχής εταιριών και άλλων καυσίμων».
Επίσης ο Ήφαιστος ζητά να ισχύει ενιαία προϋπηρεσία και ενιαίος τρόπος απόκτησης προϋπηρεσίας για όλους τους τεχνίτες.
Σχετικά με τους αποφοίτους των ΤΕΙ ζητά να μπουν ελάχιστες προϋποθέσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη (εξετάσεις – σεμινάρια εξειδίκευσης, προϋπηρεσία κ.λπ.).