Επικαιρότητα

• Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα υπουργική απόφαση για τις σταθερές εστίες καύσης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄2654 /9/11/2011 η απόφαση με αρ. 189533 του πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γ. Παπακωνσταντίνου  για τη “ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού”. Η απόφαση αυτή αντικαθιστά την αντίστοιχη που είχε εκδοθεί το 1993.Το ΦΕΚ...

• Το σχέδιο του νέου ΠΔ για το επάγγελμα του υδραυλικού

Δημοσιεύθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2011 και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (έως τις 14 Οκτωβρίου 2011) το σχέδιο του νέου Προεδρικού Διατάγματος για την αδειοδότηση των υδραυλικών. Το σχέδιο του Π.Δ δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (http://www.ggb.gr) και έχει τίτλο: “Εκτέλεση, συντήρηση...