Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » ΟΒΥΕ » Η ΟΒΥΕ ζητά την άμεση λήψη πρωτοβουλιών για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου

Η ΟΒΥΕ ζητά την άμεση λήψη πρωτοβουλιών για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου

Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΟΒΥΕ, καταρχάς εκφράζουν τη θλίψη τους για τον τραυματισμό των μελών της οικογένειας από τα Καλύβια Αττικής, το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021, ύστερα από έκρηξη σε δεξαμενή υγραερίου στην κατοικία της οικογένειας. Η έκρηξη σύμφωνα με τα ρεπορτάζ προήλθε από διαρροή της δεξαμενής.
Η ΟΒΥΕ με συνεχείς επιστολές της έχει επισημάνει την επικινδυνότητα που ενέχουν γενικότερα οι εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων, αφενός, διότι πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες κατασκευής και λειτουργία τους, και αφετέρου γιατί πρέπει να επανελέγχονται.
Δυστυχώς όμως, σύμφωνα και με πληροφόρηση μελών της Ομοσπονδίας, πληθώρα εγκαταστάσεων εκτελούνται από μη εξειδικευμένους – μη αδειούχους εγκαταστάτες (εργοδηγούς). Αυτή η παράτυπη πρακτική δυστυχώς μπορεί να έχει ως συνέπεια την λανθασμένη, και εν δυνάμει επικίνδυνη λειτουργία των εγκαταστάσεων (φυσικού αερίου και υγραερίου).
Είναι επείγουσα ανάγκη λοιπόν, τα αρμόδια Υπουργεία να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις προτάσεις των Ομοσπονδιών που εκπροσωπούν τεχνικά επαγγέλματα και επι του προκειμένου της ΟΒΥΕ, που υπογραμμίζει και προτείνει εκ νέου:
• Την δημιουργία και θεσμοθέτηση ελεγκτικού μηχανισμού ανά Περιφέρεια με τη συμμετοχή εκπροσώπων: των κοινωνικών εταίρων, του ΤΕΕ, των κλαδικών Ομοσπονδιών των αδειοδοτημένων τεχνικών επαγγελμάτων, και της Περιφέρειας. Με στόχο και αποστολή του, τον συνεχή έλεγχο των εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων και όσων απασχολούνται σε αυτές, έτσι ώστε να διαπιστώνεται αν τα πρόσωπα που εκτελούν εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου(LPG), διαθέτουν τα κατάλληλα και εκ του νόμου απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, και την κατάλληλη τεχνογνωσία.
• Την θεσμοθέτηση ελεγκτικού μηχανισμού για τα προϊόντα και υλικά που εισάγονται στη χώρα, προκειμένου να προστατεύεται η δημόσια υγεία και ασφάλεια, ιδιαίτερα σε προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε εγκαταστάσεις που ενέχουν και επικινδυνότητα, όπως: φυσικού αερίου και υγραερίου LPG.
• Την δημιουργία και σύσταση Μητρώου συντελεστών φυσικού αερίου και υγραερίου προκειμένου να ελέγχονται τα στοιχεία όσων απασχολούνται στις εγκαταστάσεις αυτές. Επίσης, προτείνεται, η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τα αρμόδια Υπουργεία, όπου σε αυτήν ο εκάστοτε πιστοποιημένος εγκαταστάτης ή επιβλέπων μηχανικός θα καταχωρεί – θα αναρτά – αναλυτικά στοιχεία της εγκατάστασης (υγραέριο LPG, και φυσικό αέριο). Στην ίδια πλατφόρμα και αφού θα έχει προηγηθεί η προαναφερθείσα καταχώρηση, ο «ελεγκτής» που, θα διενεργήσει τον επανέλεγχο της εγκατάστασης, να υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά αντίστοιχα, το πιστοποιητικό επανελέγχου. Επομένως, πρέπει άμεσα να θεσμοθετηθεί και να εφαρμοσθεί ο επανέλεγχος και στις εγκαταστάσεις υγραερίου (LPG), σύμφωνα με όσα ορίζει ο κανονισμός εγκαταστάσεων φυσικού αερίου – ανά 4 έτη.
Η χώρα έχει πληθώρα εστιατορίων κλπ, και κατοικιών με εγκαταστάσεις υγραερίου και φυσικού αερίου. Συνεπώς, χρειάζεται άμεση λήψη πρωτοβουλιών και μέτρων με γνώμονα την προστασίας της δημόσιας Υγείας και ασφάλειας.