Αρχική » Περιεχόμενα » ΕΒΕ » ΟΒΣΘ: Συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση

ΟΒΣΘ: Συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης στην Πανεθνική Ημέρα Δράσης και Κινητοποίησης την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022. Τα μέλη της Ο.Β.Σ.Θ. συγκεντρώθηκαν κάτω από το Ε.Κ.Θ. στις 10:30 το πρωί σε μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών, όπου έπειτα από πορεία κατέληξαν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για την απόδοση του κοινού ψηφίσματος με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων Θεσσαλονίκης, τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και το Σωματείο Ιδιοκτητών επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης κ. Σταύρος Καλαφάτης απουσίαζε και το ψήφισμα αποδόθηκε στον υπεύθυνο φρουράς του Υπουργείου καθώς και αφισοκολλήθηκε στην πόρτα του Υπουργείου.
Το ψήφισμα με τα βασικά αιτήματα των φορέων έχει ως εξής:


«Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων Θεσσαλονίκης, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και το Σωματείο Ιδιοκτητών επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Θεσσαλονίκης, παρατηρούν με βαθύτατη ανησυχία τις εξελίξεις στην χώρα μας και τις τραγικές επιπτώσεις που έχουν στους επιχειρηματίες.
Η ραγδαία αύξηση, ιδίως των τιμών ενέργειας, σε συνδυασμό με τη συσσώρευση υποχρεώσεων λόγω της πανδημίας έχει οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο σημαντικό αριθμό μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων-ελεύθερων επαγγελματιών.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες η λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων καθίσταται αναγκαία για τη βιωσιμότητα τους.
Τα μέχρι τώρα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση έναντι της καλπάζουσας ακρίβειας δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του. Η λογική των οριζόντων επιδοτήσεων ουσιαστικά προσφέρει πόρους σε ελάχιστες μεγάλες επιχειρήσεις που έτσι μπορούν να αυξάνουν τις τιμές τους και να διατηρούν τα κέρδη τους. Από την άλλη μεριά είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει όσους βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη, όπως είναι οι χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Τα βασικά αιτήματά μας για την επιβίωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι:
– Χρηματοδότηση – ρευστότητα
• Επιστρεπτέες προκαταβολές ως μόνιμο μέτρο χρηματοδότησης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Από πληθώρα στοιχείων έχει προκύψει ότι οι επιστρεπτέες προκαταβολές ήταν το μέτρο που αξιοποίησε η πλειονότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Αναμφίβολα οι 7 κύκλοι των επιστρεπτέων προκαταβολών προσέφεραν ρευστότητα στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που διαχρονικά είναι «αποκλεισμένες» από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, μετριάζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας. Επιπλέον, έχει προκύψει ότι αποτέλεσε το πλέον αποτελεσματικό μέτρο για τη στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και πολύ μικρών. Η παράκαμψη του τραπεζικού συστήματος υπήρξε ο κρίσιμος παράγοντας για την αποτελεσματικότητά του.
Στο πλαίσιο αυτό η θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξεταστεί ένα ανάλογο μόνιμο μέτρο ως εργαλείο χρηματοδότησης αποκλειστικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
• Καθιέρωση ακατάσχετου λογαριασμού για επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν βραχυπρόθεσμα στα προβλήματα ρευστότητας. Τα έσοδα μιας επιχείρησης δεν αποτελούν καθαρά κέρδη, αλλά προορίζονται για να καλύπτουν σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων και της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης (π.χ. τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδότη, τρέχουσες οφειλές προς εφορία, μισθοδοσία, οφειλές προς προμηθευτές, κόστος ενέργειας και μετακινήσεων, δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας, διάφορα άλλα τέλη κ.α). Η δέσμευση ενός λογαριασμού σημαίνει σε μεγάλο βαθμό διακοπή της ρευστότητας της επιχείρησης με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ολόκληρη η αλυσίδα κάλυψης των υποχρεώσεων με προφανείς επιπτώσεις στην παραγωγή και στο εμπόριο. Πρόκειται για μια de facto κατάσταση κλεισίματος μιας επιχείρησης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, υπογραμμίζουμε την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός μοναδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού με ποσοστό επί του τζίρου, ο οποίος θα εξυπηρετεί όλες τις οικονομικές λειτουργίες της επιχείρησης και του οποίου οι τεχνικές παραμετροποιήσεις δύνανται να υπόκεινται σε κάποια κριτήρια, όπως ο κύκλος εργασιών, το ύψος οφειλών κ.ά.
• Αύξηση των κονδυλίων που προβλέπονται για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
– Ανάσχεση διόγκωσης του ιδιωτικού χρέους
• Αναθεώρηση του Πτωχευτικού Κώδικα, αφαίρεση από το ιδιωτικό χρέος όλων των προστίμων και των τόκων υπερημερίας που έχουν καταβληθεί, διαγραφή μέρους του κεφαλαίου για το χρέος που δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας.
• Επιτάχυνση των διαδικασιών του εξωδικαστικού μηχανισμού για τις ρυθμίσεις των 240 δόσεων.
• Αναστολή κάθε είδους εισπρακτικών και αναγκαστικών μέτρων από το ΚΕΑΟ για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική και ενεργειακή κρίση.
• Προσαρμογή – μείωση των τραπεζικών προμηθειών (ηλεκτρονικές συναλλαγές, χρεώσεις, έξοδα κίνησης στο e-banking, πληρωμών προς ΔΕΚΟ κλπ) στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.
• Δυνατότητα νέων ευνοϊκών ρυθμίσεων οφειλών προς ΟΤΑ που θα δημιουργηθούν λόγω της υγειονομικής κρίσης.
• Αναστολή πλειστηριασμών για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική και ενεργειακή κρίση.
•Πλαφόν στα FUNDS για τις πωλήσεις δανείων (τιμή αγοράς-τιμή πώλησης).
• Άρση της δυνατότητας των ιδιωτικών εταιρειών παροχής ενέργειας να προβαίνουν σε διακοπή της ηλεκτροδότησης επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση.
Η πρακτική αυτή που ισοδυναμεί με κλείσιμο της επιχείρησης εκτός του ότι είναι κοινωνικά ανάλγητη στην παρούσα συγκυρία δεν λαμβάνει υπόψη και την κατακόρυφη άνοδο του ενεργειακού κόστους που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια και βαραίνει δυσανάλογα τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οδηγώντας τες σε «ενεργειακή φτώχεια».
-Ενεργειακή κρίση και άνοδος του ενεργειακού κόστους
• Μείωση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καύσιμα, ώστε να μειωθούν οι τελικές τιμές κατανάλωσης και επαναφορά επιδότησης του πετρελαίου κίνησης.
• Αποσύνδεση της αποζημίωσης των παραγωγών από το κόστος του ακριβότερου προμηθευτή όπως συμβαίνει σήμερα.
• Ενίσχυση της λιγνιτικής παραγωγής. Άμεσα πρέπει να ξεπερασθούν τα εμπόδια που δημιουργεί η απόφαση βίαιης απολιγνιτοποίησης που οδήγησε στην πρόωρη συνταξιοδότηση έμπειρου και εκπαιδευμένου προσωπικού και στην απόσυρση μηχανολογικού εξοπλισμού.
• Επιδότηση και νομοθετική διευκόλυνση  της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ μικρής κλίμακας σε ταράτσες μικρών επιχειρήσεων και νοικοκυριών ώστε να εξασφαλισθεί τόσο η πράσινη μετάβαση όσο και η πτώση της τιμής του ρεύματος ανά καταναλωτή.
Το παράδειγμα των ηλιακών θερμοσιφώνων μπορεί να επαναληφθεί εξ ίσου επιτυχημένα, όπως έχει συμβεί σε άλλες χώρες της ΕΕ που δεν έχουν μάλιστα την ηλιοφάνεια της Ελλάδας. Η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών μικρής κλίμακας ενισχύει την οικονομική δημοκρατία και την διαφάνεια.
– Φορολογικά ζητήματα
• Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος.
• Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για τους Επαγγελματίες, Βιοτέχνες και Εμπόρους,στο πλαίσιο της ισονομίας.
• Κατάργηση του φόρου πολυτελείας στους μεταποιητικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας (πχ αργυροχρυσοχοΐα – γουναρικά).
• Περεταίρω μείωση της φορολόγησης.
– Εργασιακά – ΕΓΣΣΕ
Επαναφορά της αποκλειστικής αρμοδιότητας των Κοινωνικών Εταίρων να καθορίζουν τον κατώτατο μισθό μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Για τη Διοίκηση της Ο.Β.Σ.Θ.»

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως ΕΒΕ