Αρχική » Επικαιρότητα » ΟΒΣΘ: Ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

ΟΒΣΘ: Ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Ενημερωτική συνάντηση πραγματοποίησε στις 24 Ιουνίου 2021 η ΟΒΣΘ με την παρουσία μελών του ΔΣ των Σωματείων της, με τους κ. Μιχάλη Μαυρίδη, συντονιστή του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας Δυτικής Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Πέλλας, και Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και κ. Βασίλη Σιωμάδη, εκπρόσωπο της ΓΣΕΒΕΕ στο εν λόγω Συμβούλιο.


Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εφαρμογής του Νόμου 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης» και συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η συζήτηση κυρίως εστιάστηκε στους τομείς και ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα δημόσια Ι.Ε.Κ., Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑ.Λ., δημόσιες Ε.Σ.Κ και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και σε προγράμματα και δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριμένου κορμού μαθημάτων, που θα αποσκοπούσαν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιφέρειας.
Ο πρόεδρος της ΟΒΣΘ κ. Αθανάσιος Νικολόπουλος, χαιρέτισε την ίδρυση λειτουργίας των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας και εξέφρασε την βούληση της Ο.Β.Σ.Θ. να συμβάλλει ως εργοδοτικό συνδικαλιστικό κίνημα στην επίτευξη των σκοπών τους, τονίζοντας ότι αποτελεί πάγια θέση της Ομοσπονδίας, αλλά και της ΓΣΕΒΕΕ, η πεποίθηση πως, η ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, οφείλει να αποτελέσει κρίσιμο πυλώνα της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης, εκπρόσωποι των Πρωτοβάθμιων Σωματείων της Ο.Β.Σ.Θ. ανέπτυξαν στον κ. Μαυρίδη θέματα που έχουν να κάνουν ανά κλάδο σε σχέση με τις ανάγκες εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς και με τον κορεσμό κάποιων ειδικοτήτων, με την πρακτική άσκηση και την μαθητεία, καθώς και τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχολές μαθητείας και την ανάγκη για αναβάθμιση αυτών, ακολουθώντας τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις.
Ο κ. Μαυρίδης από την μεριά του άκουσε με προσοχή τους εκπροσώπους κάνοντας αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, ευχαρίστησε την Ο.Β.Σ.Θ. και τον πρόεδρο της για την συμβολή του στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανισμού σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας. Η συνάντηση έκλεισε με την δέσμευση όλων για την πραγματοποίησης και επόμενης τηλεδιάσκεψης.
Για τη Διοίκηση της Ο.Β.Σ.Θ.
Ο πρόεδρος, Αθανάσιος Νικολόπουλος
Ο γεν. γραμματέας, Γιάννης Καραπινίδης