Αρχική » Περιεχόμενα » Ειδήσεις » Οριακή αύξηση παρουσίασε η εγχώρια αγορά ειδών υγιεινής το 2007

Οριακή αύξηση παρουσίασε η εγχώρια αγορά ειδών υγιεινής το 2007

Σύμφωνα με τα στοιχεία κλαδικής μελέτης της ICAP
Οριακή αύξηση παρουσίασε η εγχώρια κατανάλωση ειδών υγιεινής το 2007,όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της αντίστοιχης κλαδικής μελέτης που εκπόνησε πρόσφατα η ICAP.
Στον κλάδο των ειδών υγιεινής δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εισαγωγές και το εμπόριο των συγκεκριμένων προϊόντων. Οι περισσότερες εξ’ αυτών διαθέτουν και άλλα είδη, όπως πλακίδια, αξεσουάρ μπάνιου, είδη κρουνοποιίας, έπιπλα μπάνιου κλπ. Τα τελευταία χρόνια αρκετές από τις εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου έχουν αναπτύξει οργανωμένα δίκτυα πωλήσεων και επεκτείνονται στον τομέα της λιανικής διάθεσης δημιουργώντας δικά τους καταστήματα. Στα πλαίσια αυτά, όλο και περισσότερες εισαγωγικές επιχειρήσεις εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη σημείων πώλησης, τα οποία θα ελέγχονται από τις ίδιες.
Η ελληνική αγορά ειδών υγιεινής χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλά μεγέθη σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων (κυρίως εισαγωγικών) ενώ τρεις παραγωγικές εταιρίες καλύπτουν σχεδόν το ήμισυ της αγοράς. Το γεγονός αυτό καθιστά εντονότερο τον ανταγωνισμό, καθώς οι εταιρίες προσπαθούν να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τα μερίδιά τους με κάθε τρόπο (πχ. βελτιώνοντας την ποιότητα των προϊόντων τους, ενισχύοντας το εμπορικό τους σήμα, εστιάζοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών κ.α.).
Ο κλάδος των ειδών υγιεινής συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης προέρχεται από τις νέες κατοικίες. Ως εκ τούτου, η μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας επηρεάζει και τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς ειδών υγιεινής.  Όπως εκτιμούν παράγοντες του κλάδου, η αύξηση στις τιμές των νέων κατοικιών μετά την επιβολή ΦΠΑ, αλλά και οι ασύμφοροι πλέον όροι των στεγαστικών δανείων συμβάλλουν στη σταδιακή αύξηση της ζήτησης ειδών υγιεινής από ανακαινίσεις κατοικιών. Η συνολική αγορά ειδών υγιεινής ακολούθησε σε γενικές γραμμές ανοδική πορεία την περίοδο 1997-2007, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 1,5%. Τα είδη υγιεινής από υαλώδη πορσελάνη αντιπροσώπευσαν το 2007 το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας αγοράς, με το ποσοστό συμμετοχής τους να διαμορφώνεται στο 90%. Το ίδιο έτος οι μπανιέρες και ντουζιέρες από ακρυλικό αντιπροσώπευσαν το 6% της αγοράς, ενώ οι μεταλλικές μπανιέρες και ντουζιέρες συμμετείχαν με ποσοστό 4%.
Σημαντική κρίνεται από παράγοντες του κλάδου η ανάπτυξη των προϊόντων “wellness”. Πρόκειται για είδη υγιεινής τα οποία συμβάλλουν στη θεραπεία / χαλάρωση του σώματος (πχ. προϊόντα υδρομασάζ, καμπίνες χαμάμ, κ.α). Η ζήτηση των εν λόγω προϊόντων παρουσιάζει σταδιακή άνοδο ετησίως, καθώς έχουν γίνει πλέον πιο προσιτά από οικονομικής άποψης για τους καταναλωτές. Ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των ειδών υγιεινής αποτελεί επίσης το άνοιγμα αγορών γειτονικών χωρών τα τελευταία χρόνια, καθώς και η υλοποίηση δημόσιων επενδύσεων σε κτίρια, νοσοκομεία κλπ. Σύμφωνα με τις ισχύουσες τάσεις, η αγορά ειδών υγιεινής από πορσελάνη εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει ετήσια αύξηση 1% περίπου τη διετία 2008-2009, ενώ λίγο υψηλότερος εκτιμάται ότι θα είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς ειδών υγιεινής από ακρυλικό (2% περίπου).
Στα πλαίσια της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει επιλεγμένων δεικτών. Επίσης συνετάχθη ο ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 3 παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής από πορσελάνη, δύο παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής από ακρυλικό και 9 εισαγωγικών εταιριών για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων 2005 και 2006. Το σύνολο ενεργητικού των παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής από πορσελάνη και ακρυλικό μειώθηκε κατά 14,2% και 10,6% αντιστοίχως το 2006. Αντίθετα, αύξηση 16,7% εμφάνισε το σύνολο ενεργητικού των εισαγωγικών εταιριών. Τα ίδια κεφάλαια των παραγωγικών επιχειρήσεων μειώθηκαν το εν λόγω έτος κατά 1,7% (εταιρίες παραγωγής ειδών υγιεινής από πορσελάνη) και 1,4% (εταιρίες παραγωγής ειδών υγιεινής από ακρυλικό). Τα ίδια κεφάλαια των εισαγωγικών εταιριών αυξήθηκαν κατά 3% περίπου το 2006.
Οι πωλήσεις των παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής από πορσελάνη και των εισαγωγικών εταιριών σημείωσαν άνοδο το 2006 κατά 2% και 4,9% αντιστοίχως, ενώ μειώθηκαν κατά 7,9% οι πωλήσεις των παραγωγικών επιχειρήσεων ειδών υγιεινής από ακρυλικό.