Αρχική » Περιεχόμενα » Εκπαίδευση » Οι προβληματισμοί του υπουργείου Παιδείας για την επαγγελματική εκπαίδευση

Οι προβληματισμοί του υπουργείου Παιδείας για την επαγγελματική εκπαίδευση

Κατατέθηκαν από τον υφυπουργό Α. Λυκουρέντζο σε σχετική ημερίδα που διοργανώθηκε στα Χανιά
Τους προβληματισμούς του υπουργείου Παιδείας σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση κατέθεσε σε ημερίδα στα Χανιά, ο υφυπουργός Παιδείας Ανδρέας Λυκουρέντζος.
Συγκεκριμένα στις 23 Σεπτεμβρίου στην ημερίδα με θέμα: «Ευαισθητοποίηση – ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για το ρόλο της ΤΕΕ», ο υφυπουργός Παιδείας αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν τις ειδικότητες, την πιστοποίηση, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, το ρόλο της τοπικής οικονομίας κ.ά. Καταγράφουμε ενδεικτικά αποσπάσματα της ομιλίας του υφυπουργού στην παραπάνω  ημερίδα:
«Ο αντικειμενικός σκοπός είναι να αναδείξουμε τις νέες προοπτικές, τις μεγάλες δυνατότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης, να κάνουμε πρωταγωνιστές στην αγορά εργασίας τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ και να στηρίξουμε αποφασιστικά το ρόλο του εκπαιδευτικού στην επαγγελματική εκπαίδευση…
Ο χώρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι η ασφαλέστερη προϋπόθεση για να χτυπηθεί οριστικά το νοσηρό φαινόμενο της ανεργίας. Δεν επιχειρούμε μέσα από την επαγγελματική – τεχνική εκπαίδευση να προετοιμάσουμε ανειδίκευτους εργάτες, όπως λένε κάποιοι, ή μισοειδικευμένους εργαζόμενους ή κάποιους οι οποίοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας χωρίς αξιόλογα προσόντα. Πιστεύουμε ακριβώς το αντίθετο. Πιστεύουμε ότι ο απόφοιτος της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι ένα άξιο και χρήσιμο στέλεχος το οποίο εντάσσεται στην παραγωγική διαδικασία με όπλα τις γνώσεις, την επαγγελματική του αξιοσύνη και την πιστοποίηση όλων όσων διδάχθηκε στο επαγγελματικό σχολείο»…
Προτάσεις και προβληματισμοί
Ο Α. Λυκουρέντζος τόνισε ότι το υπουργείο Παιδείας έχει ξεκινήσει διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους της παραγωγής, εκπαιδευτικούς και μαθητές με στόχο την καταγραφή προτάσεων αλλά και των προβλημάτων και των στρεβλώσεων μετά την εφαρμογή του τελευταίου νόμου (ν. 3435) για την επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση.
Ανακοίνωσε ότι έχει συγκροτηθεί ειδική επιτροπή στο υπουργείο, η οποία έχει ως αποστολή την αποτύπωση όλων των στοιχείων που προκύπτουν από τον διάλογο σε συγκεκριμένο πόρισμα, για το οποίο έχει δεσμευθεί να το υποβάλει έως τις αρχές Δεκεμβρίου στην πολιτική ηγεσία. Τα έως τώρα συμπεράσματα από το διάλογο, σύμφωνα με τον υφυπουργό Παιδείας είναι:
• Προκύπτει η μεγάλη ανάγκη διασύνδεσης των ειδικοτήτων στις οποίες εκπαιδεύονται οι μαθητές με την αγορά εργασίας. Παραδοσιακές ειδικότητες ενδεχομένως πρέπει να αλλάξουν, καινούργια μαθήματα πρέπει να προστεθούν, ορισμένα άλλα μαθήματα πρέπει να αναθεωρηθούν στην ύλη τους, γιατί οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν ξεπεράσει τη διδακτέα ύλη.
Προκύπτει η ανάγκη διαρκούς συνεργασίας με τις τοπικές αγορές στην κάθε περιοχή και η διασύνδεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των αλλαγών στις ειδικότητες σε κάθε ευθεία διοικητική περιφέρεια.
• Ως προς τη διαδικασία εκπαίδευσης ο υφυπουργός Παιδείας, αναπτύσσοντας τον ευρύτερο προβληματισμό που προκύπτει, ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Αρκούν τα τρία χρόνια; Έχουμε, όταν κάποιος μαθητής ή μαθήτρια αποφοιτήσει, τη βεβαιότητα ότι παραδίδουμε στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας, ένα έτοιμο στέλεχος; Έχουμε τη βεβαιότητα ότι έχει αποκτήσει όλη εκείνη την πρακτική εμπειρία για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας θέσης την  οποία θα καταλάβει;
Έχουμε πιστοποιήσει τις γνώσεις του; Εδώ λοιπόν ο προβληματισμός μας οδηγεί στην ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, της υποχρέωσης εκπόνησης πτυχιακής διπλωματικής εργασίας, της εξεύρεσης από τις υπηρεσίες του υπουργείου θέσεων πρακτικής άσκησης, της παρακολούθησης από τους εκπαιδευτικούς των μαθητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και της πτυχιακής εργασίας και βεβαίως της πιστοποίησης στους εξής επαγγελματικούς και επιστημονικούς στόχους: Πρώτον πιστοποίηση μέσω της πτυχιακής εργασίας και της επιτυχούς αποφοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο, οποιαδήποτε και αν είναι η ειδικότητά του. Δεύτερον, πιστοποίηση στην πληροφορική, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, ώστε ένας απόφοιτος της επαγγελματικής εκπαίδευσης να μην έχει την υποχρέωση να πιστοποιηθεί από οποιονδήποτε άλλο οργανισμό ή φορέα. Τρίτον, απαιτείται σήμερα πιστοποίηση και στη γλώσσα, τουλάχιστον σε ένα επίπεδο με το οποίο θα διασφαλίζεται η επικοινωνία του μέσω όλων των σύγχρονων μέσων με τις πηγές γνώσεις πάνω στο επαγγελματικό του αντικείμενο. Και βεβαίως απαιτείται η πιστοποίηση γνώσεων επιχειρηματικότητας για τον εξής λόγο: αυτή τη στιγμή που μιλάμε ένας νέος άνεργος, καταγεγραμμένος στον  ΟΑΕΔ, αν θελήσει να ιδρύσει τη δική του μικρή επιχείρηση, έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί με περίπου 22.000 ευρώ. Ταυτόχρονα είναι βέβαιο ότι μια τράπεζα στην οποία δίνει την εγγύηση ότι χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό, του δίνει και το ίδιο ποσό με τη μορφή δανείου για να κάνει ένα ξεκίνημα. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η ελληνική πολιτεία με τη στήριξη της Ε.Ε. για να χτυπήσει στη ρίζα της την ανεργία προσφέρει ευκαιρίες. Το ζήτημα είναι αν σε αυτούς στους οποίους απευθύνονται οι ευκαιρίες έχουν τη βούληση και τη θέληση να τις αξιοποιήσουν, να τολμήσουν και να πετύχουν. Είναι δυσάρεστο σε ορισμένες περιοχές της χώρας να διαπιστώσουμε ότι οι ευκαιρίες οι οποίες δόθηκαν από τον ΟΑΕΔ να αξιοποιούνται σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Να υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν 200 τέτοιες χρηματοδοτήσεις και να αξιοποιείται ένα 35% έως 45%. Εδώ λοιπόν υπάρχει έλλειμμα γνώσεων, έλλειμμα δυνατότητας ανάγνωσης του περιβάλλοντος της αγοράς, και σε αυτό φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε τις γνώσεις των μαθητών μας»…
Τέλος ο υφυπουργός τόνισε ότι «θα συνεχιστεί ο εκσυγχρονισμός και ο εξοπλισμός των εργαστηρίων με την παραλαβή νέων οργάνων, νέων μέσων τα οποία απαιτούνται για την καλύτερη οργάνωσης των σχολικών μονάδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης».