Οι ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ για τις ειδικότητες Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων & Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Εγκρίθηκε η εισαγωγή 6.730 μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2020-2021, οι ποίες περιλαμβάνουν και τις ειδικότητες των Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων & Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.

Μπορείτε να δείτε τις Σχολές όπου διδάσκοναι οι ειδικότητες, όπως και τις θέσεις ανά εκπαιδευτική μονάδα εδώ.