ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε. – ΟΒΥΕ: Διοργάνωση σεμιναρίων για την προστασία των επαγγελματιών του Κλάδου από τον κορωνοϊό

Παρατίθεται η επιστολή – πρόσκληση της ΟΒΥΕ στα μέλη της – συνδέσμους υδραυλικών όλης της χώρας.
«Προς Τα Δ.Σ. των συνδέσμων όλης της χώρας
Θέμα:
“Σύμπραξη διοργάνωσης σεμιναρίων πιστοποίησης επαγγελματιών του Κλάδου στα μέσα ατομικής προστασίας από τον κορωνοϊο”.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Ομοσπονδία σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης & Ενέργειας (ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.), σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε διοργάνωση σεμιναρίων πιστοποίησης επαγγελματιών του Κλάδου, όσον αφορά στα μέσα ατομικής προστασίας για τη μη μετάδοση και εξάπλωση του κορωνοϊού. Πρόκειται για μια σημαντική δράση και πρωτοβουλία της ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε., στην οποία συμπράττει και την οποία υποστηρίζει η διοίκηση της Ομοσπονδίας.
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε την επιστολή* της ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε., και στη συνέχεια ενημερώσετε τα μέλη σας για τη συμμετοχή τους σε αυτή τη σημαντική κοινωνική και επαγγελματική δράση.
Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.
Με συναδελφικούς εγκάρδιους χαιρετισμούς
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΒΥΕ,
Δημήτριος Χ. Βαργιάμης
*Η επιστολή της ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε. έχει αποσταλεί στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των μελών – συνδέσμων της ΟΒΥΕ.
Η επιστολή της ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.
Θέμα: «Πρόσκληση για σύμπραξη διοργάνωσης σεμιναρίων πιστοποίησης επαγγελματιών του Kλάδου στα μέσα ατομικής προστασίας από τον κορωνοϊό»
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Η ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε σε συνεργασία με το προεδρείο της Ο.Β.Υ.Ε., αναγνωρίζοντας την αλληλεπίδραση των Ενώσεων μας στην απασχόληση επαγγελματιών του ευρύτερου Κλάδου μας, σας προσκαλεί σε σύμπραξη για τη διοργάνωση σεμιναρίων τηλεκατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματιών του Κλάδου στην Εφαρμογή Μέσων Ατομικής Προστασίας από τον νέο κορωνοϊό με βάση τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Η Ένωσή μας έχει έρθει σε επικοινωνία με την εταιρεία Risk Management Systems, η οποία προτίθεται να αναλάβει τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών σεμιναρίων σε τεχνικούς επαγγελματίες με εξειδικευμένα πρωτόκολλα εργασίας για εργασία σε:
• Υδραυλικές εγκαταστάσεις.
• Αποχετεύσεις.
• Τοποθέτηση και συντήρηση ηλιακών συστημάτων και φωτοβολταϊκών.
• Συντήρηση κλιματιστικών και αεραγωγών.
• Υπηρεσίες υποστήριξης.
Τα πρωτόκολλα εργασίας – η σύνταξη των οποίων θα προκύψει μετά από αναλυτική περιγραφή των εργασιών – θα περιλαμβάνουν:
• Γενικές πληροφορίες περί κορωνοϊού Covid-19, επικινδυνότητας.
• Γενικά μέτρα και αρχές αντιμετώπισης.
• Γενικοί κίνδυνοι για τεχνικούς.
• Ειδικά μέτρα και αρχές αντιμετώπισης για τεχνικούς.
• Γενικοί κίνδυνοι για τους συγκεκριμένους τεχνικούς.
• Ειδικότερα μέτρα και αρχές αντιμετώπισης για τους συγκεκριμένους τεχνικούς.
Κατά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης και παραδίδεται εκπαιδευτικό υλικό, καθώς επίσης και τα πρωτόκολλα εργασίας, με το ακόλουθο περιεχόμενο προγράμματος:
• Τι είναι ιογενείς λοιμώξεις.
• Πως μεταδίδονται.
• Ατομική προστασία, χρήση ΜΑΠ σε αερομεταφερόμενες λοιμώξεις.
• Μέτρα και προφυλάξεις.
• Χρήση εργαλείων και ορθή εργασία.
• Αποστάσεις ασφαλείας.
• Απολύμανση εργαλείων.
• Συστάσεις προς τους πελάτες.
Η προνομιακή τιμή που εξασφαλίστηκε για τα μέλη της ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε. και της Ο.Β.Υ.Ε. ανέρχεται στα 18 ευρώ +ΦΠΑ ανά συμμετέχοντα. Βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του προγράμματος, είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος ως ελάχιστου αριθμού 100 συμμετεχόντων.
Αναμένουμε την θετική ανταπόκρισή σας, έτσι ώστε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο της δημιουργίας Πρωτόκολλου Εργασίας το συντομότερο δυνατό. Για τη δημιουργία του Πρωτόκολλου Εργασίας, θα απαιτηθεί από πλευράς σας να παρασχεθεί στον φορέα πιστοποίησης αναλυτική περιγραφή τυπικών εργασιών και καθηκόντων της πλειονότητας των μελών σας.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσκαλέσετε τα μέλη σας να προχωρήσουν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα σεμινάρια σε απευθείας επικοινωνία με τον φορέα τηλεκατάρτισης στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: Risk Management Systems τηλ. 2106149963 email: sales@rmsgreece.com website: www.rmsgreece.com.
Σημειώνουμε ότι η κατάρτιση των επαγγελματιών του ευρύτερου Κλάδου μας κρίνεται απαραίτητη για τη συνέχιση των εργασιών που απαιτούν κατ’οίκον επίσκεψη και η παρεχόμενη πιστοποίηση προσφέρει ασφάλεια τόσο στους επαγγελματίες, όσο και στους πελάτες.
Θεωρούμε αμοιβαίο καθήκον μας την προώθηση της εκπαίδευσης στα μέλη μας καθώς και την κατάρτιση των μελών μας σε καλές πρακτικές ασφάλειας και υγιεινής.
Με εκτίμηση,
Για την ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.
Βασίλης Γιωτόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.»