Αρχική » Νέα Συντηρητών Καυστήρων » Σωματεία » Νέο Δ.Σ. στον «Ήφαιστο»

Νέο Δ.Σ. στον «Ήφαιστο»

Σε δελτίο τύπου του Σωματείου, αναφέρεται:
«Tην 28η Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου «Ο Ήφαιστος», στο επί της οδού Μάγερ 32 γραφείο του σωματείου. Παρέστησαν άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου στον ως άνω τόπο και χρόνο και την λήψη αποφάσεων ουδείς εκ των μελών του Δ.Σ. έφερε αντίρρηση και συγκροτήθηκαν ως εξής:
Πρόεδρος: Γεώργιος Καλύβας του Παναγιώτη
Αντιπρόεδρος Α’: Κωνσταντίνος Γκαγκάς του Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος Β’: Ευάγγελος Κολοβός του Βασιλείου
Γραμματέας: Νικόλαος Χαϊδός του Αλέξανδρου
Βοηθός Γραμματέα: Κυριάκος Καστρίτης
Τάμίας: Παναγιώτης Παπαδόπουλος του Αλεξάνδρου
Βοηθός Ταμία: Ηλίας Γλυκός του Ιωάννη
Δημόσιες Σχέσεις: Δημήτριος Καρμούτσος του Γεωργίου
Μέλος: Γεώργιος Καλύβας του Ιωάννη».

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Σωματεία