Αρχική » Περιεχόμενα » Ειδήσεις » Νέες διαδικασίες ελέγχου εσωτερικών εγκαταστάσεων αερίου από την ΕΠΑ Αττικής

Νέες διαδικασίες ελέγχου εσωτερικών εγκαταστάσεων αερίου από την ΕΠΑ Αττικής

tyk.jpg

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της διεύθυνσης τεχνικής υποστήριξης καταναλωτών (ΤΥΚ) της ΕΠΑ Αττικής από 1η Μαρτίου 2008, ισχύουν νέες διαδικασίες ελέγχου εσωτερικής εγκατάστασης αερίου. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της ΤΥΚ έχει ως εξής:
«Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Καταναλωτών (ΤΥΚ) της ΕΠΑ Αττικής ΑΕ σας ενημερώνει ότι από 1/3/2008 οι οριζόμενες διαδικασίες ελέγχου εσωτερικής εγκατάστασης (Ε.Ε.) αερίου διαμορφώνονται ακολούθως:
1. Προκειμένου να κλειστεί ραντεβού προς ενεργοποίηση εσωτερικής εγκατάστασης (1ος έλεγχος) ο μηχανικός – ο εγκαταστάτης – ο καταναλωτής θα πρέπει να παραδίδει στο πρωτόκολλο της διεύθυνσης ΤΥΚ, προκειμένου να ελεγχθούν και να αρχειοθετηθούν με την εγκεκριμένη μελέτη,
• Υπεύθυνη δήλωση στοιχείων επικοινωνίας με την ΕΠΑ Αττικής (τηλέφωνα, ονοματεπώνυμο) με υπογραφή και σφραγίδα επιβλέποντος μηχανικού ή/και εγκαταστάτη στην οποία θα περιγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος καταθέτει τα ακόλουθα (επισυναπτόμενο σχετικό υπόδειγμα):
α) Πιστοποιητικά αντοχής και στεγανότητας Ε.Ε.
β) Πιστοποιητικά υλικών, εξαρτημάτων και συσκευών.
γ) Υπεύθυνες δηλώσεις αντιστοιχίας μετρητή – ορόφου – διαμερίσματος – αρ. πρωτοκόλλου μελέτης.

tyk.jpg

2. Στη συνέχεια η εταιρία (διοικητικό τμήμα της διεύθυνσης ΤΥΚ) θα επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να ορίζει την ημερομηνία ελέγχου της Ε.Ε.
3. Σε περίπτωση ενεργοποίησης Ε.Ε. σε νέες  οικοδομές (μόνο για τα κτίρια ΕΕΝΟ – νεόδμηματα) απαιτούνται:
• Υπεύθυνη δήλωση αντιστοιχίας αριθμού μετρητή, αρ. πρωτοκόλλου μελέτης, ονοματεπώνυμο καταναλωτή (αν υπάρχει) και αριθμού διαμερίσματος-ορόφου (η αρίθμηση θα αναφέρει εάν γίνεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα) όπου θα διενεργηθεί ο έλεγχος, με την υπογραφή του επιβλέποντα μηχανικού ή/και εγκαταστάτη.
• Στέλεχος άδειας οικοδομής του ακινήτου με σφραγίδα πολεοδομίας για δυνατότητα σύνδεσης με ΔΕΗ.
4. Απαντήσεις για διευκρινίσεις και ερωτήματα, σχετικά με τις μελέτες των Ε.Ε. υφισταμένων κτιρίων, θα δίνονται κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη (τηλεφωνική επικοινωνία για κλείσιμο ρανντεβού στα: 210 3406320 και 210 3406340)
Για επείγουσες  περιπτώσεις θα υπάρχει στο πρωτόκολλο καθημερινά αρμόδιος μηχανικός, ο οποίος θα δέχεται τα σχετικά ερωτήματα. Για θέματα που αφορούν   διενεργούμενους ελέγχους και χρήζουν περαιτέρω προσοχής ο αρμόδιος μηχανικός ανάλογα με την περίπτωση, θα δίνει απαντήσεις, ή θα κατευθύνει τον ενδιαφερόμενο προς το διευθυντή ή τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ΤΥΚ ύστερα από εξέταση του θέματος.
Σας ενημερώνουμε ότι οι ώρες λειτουργίας – επικοινωνίας της διεύθυνσης ΤΥΚ είναι οι κάτωθι:
Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη: 8.30 – 14.30.
Παρασκευή: 8.30 – 13.30.
Σημείωση: Προκειμένου να εκδοθεί άδεια χρήσης σας υπενθυμίζουμε ότι, θα πρέπει μετά την ενεργοποίηση να προσκομιστεί το φύλλο καύσης της/των συσκευών αερίου.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση πριν από την οριζόμενη διαδικασία σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους κ. Δ. Καλοειδή (προϊστάμενο ΤΥΚ και σχέσεων πελατών) και Α. Παναγάκο (επικεφαλής ελέγχου μελετών)».