Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » ΟΒΥΕ » Νέα έκδοση καταλόγου πιστοποιημένων υλικών

Νέα έκδοση καταλόγου πιστοποιημένων υλικών

obye

Στην έκδοση νέου καταλόγου με πιστοποιημένα υλικά για τις θερμοϋδραυλικές και κλιμαθερμικές εργασίες, προχώρησε πρόσφατα η ΟΒΥΕ. Με στόχο την τοποθέτηση υλικών με προδιαγραφές στις εγκαταστάσεις (κάτι άλλωστε που αποτελεί και υποχρέωση των συναδέλφων από το Π.Δ. 38/91), η Ομοσπονδία σχεδίασε ένα έντυπο «ταυτότητας» του κάθε προϊόντος, στο οποίο παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ποιότητά του. Με τον τρόπο αυτό, οι συνάδελφοι ανά την Ελλάδα θα μπορούν να γνωρίζουν «ποιο προϊόν κάνει γιατί». Για κάθε υλικό που περιλαμβάνεται στον κατάλογο, η ΟΒΥΕ και το αρμόδιο τμήμα που έχει δημιουργήσει γι’ αυτό το σκοπό, εξέδωσε βεβαιώσεις με βάση τα πιστοποιητικά που της έστειλαν οι παραγωγοί ή οι αντιπρόσωποι των προϊόντων.

Το Μητρώο είναι χωρισμένο σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται υλικά που έχουν πιστοποιήσεις αρμοδίων φορέων (ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW κ.λπ.), ενώ στο δεύτερο, υλικά που είναι αυτοπιστοποιημένα. Δηλαδή, όσα διαθέτουν πιστοποιητικά ελέγχου δειγμάτων και δήλωση του κατασκευαστή ότι τα προϊόντα του καλύπτουν τις προδιαγραφές και γίνονται σύμφωνα με τα ελεγμένα δείγματα.
Τα υλικά που περιλαμβάνονται στη νέα έκδοση του Μητρώου της ΟΒΥΕ αφορούν σε:
• Σωλήνες και εξαρτήματα ύδρευσης – θέρμανσης και λοιπών χρήσεων.
• Σωλήνες αποχέτευσης.
• Λέβητες.
• Θερμαντικά σώματα.
• Εξαρτήματα γραμμών αερίου καυσίμου – αυτοματισμοί.
• Μικροϋλικά.
• Βαλβίδες, όργανα κ.λπ. υδραυλικών εγκαταστάσεων.
• Μονώσεις σωλήνων – δεξαμενών.
• Αντλίες – κυκλοφορητές και συναφή.
• Καυστήρες.
• Μονωτικά υλικά.
Στην παρουσίαση των λεβήτων, το Μητρώο εφιστά την προσοχή των συναδέλφων στα εξής σημεία:
1. Η ισχύς των λεβήτων που αναφέρεται, είναι η ισχύς που μετρήθηκε κατά τις δοκιμές για λήψη του σήμαντος CE και έχει για μονάδα το kW. Η μονάδα αυτή είναι μικρότερη από το kcal/h. Έτσι ένας λέβητας με ισχύ 100 kW για παράδειγμα, έχει ισχύ μόνο 86.000 kcal/h.
2. Αναφέρεται ξεχωριστά ισχύς για καύση πετρελαίου ή αερίου. Το σύνολο των ελληνικών λεβήτων έχουν πιστοποιητικό μόνο για πετρέλαιο επειδή δεν λειτουργεί ακόμη εργαστήριο ελέγχου για αέρια. Συνιστάται εάν λέβητας με βεβαίωση ισχύος για πετρέλαιο αγοραστεί για να συνεργασθεί με καυστήρα αερίου, να επιλέγεται με ισχύ αυξημένη κατά 5-10% εάν είναι χυτοσιδερένιος, ή 10-15% εάν είναι χαλύβδινος. Αντίθετα, χυτοσιδερένιος λέβητας με πιστοποιητικά ελέγχου μόνο για αέριο είναι πολύ πιθανόν να είναι ακατάλληλος για πετρέλαιο λόγω αδυναμίας καλού καθαρισμού του. Συνιστάται να μην τοποθετούνται ποτέ με καυστήρα πετρελαίου.
Πληροφορίες αντίστοιχες υπάρχουν και για τα θερμαντικά σώματα.
Η νέα έκδοση τυπώθηκες σε 4.000 αντίτυπα και διανέμεται στους συνδέσμους δωρεάν από την ΟΒΥΕ.