MYTHERM

Οι δραματικές αλλαγές που βιώνει η χώρα μας απο το 2010 μέχρι και σήμερα, με την οικονομική κρίση και τα μνημόνια, υποβάθμισε σε μεγάλο ποσοστό τα συστήματα θέρμανσης με καύσιμο το πετρέλαιο και οδήγησε πολλούς καταναλωτές σε νέες, προσωρινές λύσεις.
Με εκατομμύρια συστήματα θέρμανσης απαρχαιωμένα, ηλικίας άνω των 30 ετών, ρυπογόνα και ενεργοβόρα, η Ελλάδα έμεινε ουραγός στην Ευρώπη στον τομέα της θέρμανσης, παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης της χρήσης νέων καυσίμων και αναβάθμισης των παλαιών συστημάτων θέρμανσης, μέσα από τα προγράμματα του «Εξοικονομώ» που ξεκίνησαν το 2011.
Στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια έως το 2050
Η Επιτροπή Πράσινης Ανάπτυξης και Προστασίας του Περιβάλλοντος, πρότεινε ένα συνολικό πακέτο δράσης, με το οποίο θα γίνει η μετάβαση της Ευρώπης στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φιλικών προς το περιβάλλον, ώστε να φτάσουμε το 2050 σε μια Ευρώπη με μηδέν εκπομπές αερίων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο ενέργειας της χώρας μας στοχεύει τα επόμενα χρόνια στον περιορισμό χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης και την σταδιακή αντικατάστασή του με λιγότερο ρυπογόνα καύσιμα. Για τον σκοπό αυτόν, προωθεί και επιδοτεί την χρήση συσκευών που είναι πιο φιλικές στο περιβάλλον όπως μονάδες αερίου, αντλίες θερμότητας, συστήματα ηλιακής ενέργειας και καύσιμα όπως τα pellet και τα βιοκαύσιμα.
Παρά την φιλότιμη προσπάθεια όμως του υπουργείου για την προσαρμογή της χώρας στην νέα εποχή των προγραμμάτων «Εξοικονομώ», υπήρξαν αρρυθμίες στην εφαρμογή τους, στο τέλος του 2020 και του επόμενου στα μέσα του 2021. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, στη νέα προκήρυξη, η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη των 180€/m2, ποσό που δεν μπορεί να στηρίξει τους στόχους που θέτει η Ευρώπη. Aν υπολογίσουμε και την αύξηση των πρώτων υλών κατά τουλάχιστον 30%, θα καταλήξουμε σε κακής ποιότητας ενεργειακές λύσεις. Απαιτείται άμεση προσαρμογή στα 250€/m2
Ένα δεύτερο σημαντικό πρόβλημα είναι η καθυστέρηση στην αποπληρωμή των έργων, το οποίο δημιουργεί προβλήματα χρηματοδότησης των εργολάβων, με κίνδυνο την μη ολοκλήρωση των ενταγμένων προγραμμάτων. Υφίσταται ήδη στα πρώτα προγράμματα του 2020, των οποίων πολύ μικρό μέρος έχει ολοκληρωθεί. Τεχνικά και οικονομικά, δεν υπάρχει δυνατότητα να ολοκληρωθούν και οι δυο πρώτοι κύκλοι του 2021 πριν το τέλος του 2022.
Η Μytherm, κατασκευαστής και καινοτόμα εταιρεία στον τομέα της θέρμανσης, επένδυσε και ανέπτυξε νέα προϊόντα που υπηρετούν τους ευρωπαϊκούς στόχους όπως:
• Μονάδες αερίου ελληνικής παραγωγής 25 – 40 kw.
• Καυστήρες και λέβητες εναλλακτικών καύσιμων όπως pellet ξύλου βιομάζας 20-250 kw.
• Αντλίες θερμότητας με ανάκτηση ενέργειας όπως η καινοτόμα Revorb που επιτυγχάνει 100% ανάκτηση ενέργειας για παραγωγή ΖΝΧ και συνεργάζεται με ηλιακή ενέργεια για υποβοήθηση θέρμανσης 8 – 35 kw.
• Υβριδικό ηλιακό λέβητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας pellet Hybosun που εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια για υποβοήθηση θέρμανσης και παραγωγής ΖΝΧ 20-250 kw.
• Αντλίες θερμότητας υψηλών αποδόσεων 8- 200 kw.
Η Μytherm διαθέτει προϊόντα που αναβαθμίζουν τoν χώρο σας έως τρεις ενεργειακές κατηγορίες και δηλώνει έμπρακτα ότι είναι προετοιμασμένη να στηρίξει κάθε ζήτηση τόσο στο κομμάτι της τεχνογνωσίας όσο και σε προϊόντα κατάλληλα για το «Εξοικονομώ», ένα πρόγραμμα που δίνει την ευκαιρία στον μέσο Έλληνα να συνεισφέρει στην διατήρηση του ελληνικού φυσικού πλούτου και ταυτόχρονα να αναβαθμίσει την δική του ποιότητα ζωής.