Μετονομασία της «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» σε «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.»

Με ανακοίνωσή της, η εταιρεία ενημερώνει τους συνεργάτες της για την απορρόφηση της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. που προηγήθηκε. Δημοσιεύουμε στην συνέχεια την επιστολή.

“Αγαπητοί συνεργάτες,

Σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της «ΧΑΛΚΟΡ Ανώνυμη Εταιρεία Επεξεργασίας Μετάλλων» της 22ης Νοεμβρίου 2017, σας ενημερώνουμε ότι την 30η Νοεμβρίου 2017 καταχωρήθηκε στο ΓΕ.ΜΗ (Α.Π. 131569/30-11-2017 η εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την ολοκλήρωση της απορρόφησης της «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.» από την ΧΑΛΚΟΡ Ανώνυμη Εταιρεία Επεξεργασίας Μετάλλων». Παράλληλα καταχωρήθηκε η απόφαση αλλαγής της επωνυμίας της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. σε «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου Ανώνυμη Εταιρεία».

Η συγχώνευση της ΧΑΛΚΟΡ με την ΕΛΒΑΛ έχει ως σκοπό τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας, της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ElvalHalcor), με ακόμα πιο ισχυρή οικονομική θέση, που θα την κατατάξει περαιτέρω στους μεγαλύτερους βιομηχανικούς παραγωγούς διεθνώς στον κλάδο του αλουμινίου και του χαλκού. Το μεγαλύτερο οικονομικό μέγεθος και η ευρύτερη οικονομική εμβέλεια που θα αποκτήσει η Εταιρεία, θα καταστήσει ευχερέστερη την πρόσβαση σε αγορές χρήματος και κεφαλαίων, με στόχο την ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων της.

Στο νέο εταιρικό σχήμα θα διατηρηθούν κανονικά οι δραστηριότητες των δύο επιμέρους τομέων, των σωλήνων χαλκού με το ΧΑΛΚΟΡ εμπορικό σήμα και της έλασης αλουμινίου με το εμπορικό σήμα ΕΛΒΑΛ αντίστοιχα.

Σε όλη την εξερχόμενη αλληλογραφία μας, θα υπάρχει διακριτά το λογότυπο ΧΑΛΚΟΡ προκειμένου να είναι εμφανές από ποιόν τομέα προέρχεται.

Από την 1η Δεκεμβρίου 2017 όλες οι συναλλαγές θα γίνονται με την νέα επωνυμία της Εταιρείας:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Όλα τα υπόλοιπα φορολογικά και νομικά στοιχεία της νέας Εταιρείας παραμένουν τα ίδια με αυτά της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ήτοι:

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 303401000, ΑΦΜ: 094061318, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,

ΕΔΡΑ: Πύργος Αθηνών (Β’ Κτίριο) Μεσογείων 2-4, τ.κ. 115 27 Αθήνα.

Διευθύνσεις παράδοσης υλικών & υπηρεσιών:

Υποκατάστημα: 62ο χλμ Εθν.Οδού Αθηνών Λαμίας, 320 11, Οινόφυτα Βοιωτίας Ελλάδα*

Υποκατάστημα: 60ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας, 320 11, Οινόφυτα Βοιωτίας Ελλάδα

Υποκατάστημα: 59o xλμ Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας 320 11, Οινόφυτα Βοιωτίας Ελλαδα

Υποκατάστημα: Πειραιώς 252, 177 78, Ταύρος, Αττικής, Ελλάδα

(*) Κεντρικά Γραφεία & Διεύθυνση Επικοινωνίας.

Διευκρινίζουμε δε ότι όλοι οι συμφωνημένοι όροι με τους προμηθευτές μας παραμένουν αμετάβλητοι και θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι επιδίωξή μας είναι να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το επίπεδο συνεργασίας μας.

Σημαντική επισήμανση: Παρακαλούμε για ιδιαίτερη προσοχή ώστε η έκδοση φορολογικών παραστατικών (δελτία αποστολής και τιμολόγια) να γίνεται ανά υποκατάστημα αυστηρά.

Dr. Περικλής Σαπουντζής

C.E.O/ΧΑΛΚΟΡ