Αρχική » Περιεχόμενα » Τεχνική Ενημέρωση » ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ

boosk2.jpg

Του Αθανάσιου Μπούσκου, Πολιτικού  Μηχανικού, Αντιπρόσωπου της  GOODWAY U.S.A.
Η εφαρμογή ενός καλά οργανωμένου προγράμματος συντήρησης για τους λέβητες εξασφαλίζει τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου αλλά και την επιμήκυνση της ζωής του εξοπλισμού μας. Βρώμικες σωληνώσεις συνήθως προκαλούν αύξηση του κόστους λειτουργίας των λεβητών αλλά και δυσλειτουργία εξαρτημάτων του συστήματος που οδηγούν σε επισκευές ή και αντικαταστάσεις που κοστίζουν.
boosk2.jpgboosk1.jpgΈνας ατμολέβητας έχει σωληνώσεις που διακινούν θερμά αέρια. Αυτές περιβάλλονται από νερό το οποίο με τη σειρά του θερμαίνεται. Τα αέρια που κυκλοφορούν μέσα στις σωληνώσεις μεταφέρουν και υποπροϊόντα της καύσης τους – πρωτογενή αιθάλη και άλατα – που επικάθονται στην εσωτερική επιφάνεια των σωληνώσεων. Όσο μεγαλύτερη είναι η επικάθιση τόσο μικρότερη είναι η μεταφορά θερμότητας προς το νερό αλλά και μεγαλύτερη η καταπόνηση της λειτουργίας του λέβητα για την επιθυμητή απόδοση. Ανεξάρτητα από τον τύπο του καυσίμου που χρησιμοποιείται (αέριο ή πετρέλαιο) η αιθάλη πολύ σύντομα θα επικαθίσει στο εσωτερικό των σωληνώσεων. Και επειδή η αιθάλη έχει πολλαπλάσια μονωτική ικανότητα από αυτήν του υλικού των σωληνώσεων η απώλεια μεταφοράς θερμότητας σε ένα βρώμικο λέβητα αυξάνει δραματικά καθώς οι στρώσεις της αιθάλης επικάθονται η μία πάνω στην άλλη.
Ο πίνακας 1 παραθέτει αποτελέσματα μετρήσεων που έγιναν σε πραγματικές συνθήκες.

saxpin 1.jpg
Τα άλατα απαιτούν περισσότερο χρόνο για να κάνουν την εμφάνισή τους αλλά και αυτά συνεισφέρουν στην αναποτελεσματικότητα του λέβητα.
Σε έναν υδρολέβητα το νερό ρέει διαμέσου των σωληνώσεων που περιβάλλονται από την πηγή θερμότητας. Επειδή το νερό θερμαίνεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες σ’ αυτό τον τύπο του λέβητα τα στερεά σωματίδια μέσα στο νερό έχουν τη τάση να συσσωρεύονται στην εσωτερική επιφάνεια των σωληνώσεων εμποδίζοντας τη μεταφορά θερμότητας από την πηγή προς το τρεχούμενο νερό προκαλώντας έτσι την αυξημένη κατανάλωση καυσίμου όπως και στους ατμολέβητες.
Δείτε αντίστοιχα τον πίνακα 2 με τιμές για την απώλεια θερμότητας αλλά και την αύξηση της κατανάλωσης. Ο καθαρισμός των ατμολεβητών βασίζεται παραδοσιακά στη χρήση μια βέργας στην άκρη της οποίας προσαρμόζεται μια βούρτσα και ο χειριστής προωθεί και επαναφέρει αυτή την αυτοσχέδια κατασκευή μέσα και έξω από τους σωλήνες. Στην κρίση του χειριστή συνήθως βασίζεται και η απομάκρυνση αυτής της αιθάλης με κάποια σκούπα αναρρόφησης – όση βέβαια δεν έχει καταφέρει να εισπνεύσει κατά τη διάρκεια της συντήρησης.
Στην περίπτωση των υδρολεβητών, η χρήση χημικών καθαριστικών συνήθως εφαρμόζεται για τον καθαρισμό του εσωτερικού των σωληνώσεων.
Μια εναλλακτική στο χειροκίνητο ή χημικό καθαρισμό που αναφέρθηκε παραπάνω είναι η αυτοματοποίηση της όλης διαδικασίας συντήρησης.

saxpin 2.jpg
Ο εξοπλισμός που προτείνεται αποτελείται από ένα μηχάνημα που προωθεί αυτόματα σ’ όλο το μήκος του σωλήνα το εξάρτημα καθαρισμού το οποίο επιλέγεται ανάλογα με το είδος της επικάθισης. Η αιθάλη απομακρύνεται με μια σκούπα αναρρόφησης την ίδια χρονική στιγμή που εκτελείται ο καθαρισμός ενώ τα άλατα με ταυτόχρονη ροή νερού κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Για επίμονες επικαθίσεις ο εξοπλισμός διαθέτει συγχρόνως με την προώθηση και περιστροφή του μηχανικού καθαρισμού με ταυτόχρονη αναρρόφηση ή ροή νερού.
Κάθε πρόγραμμα συντήρησης λέβητα θα πρέπει να περιλαμβάνει τακτικούς ελέγχους αποτελεσματικότητας απόδοσης. Οι έλεγχοι αυτοί μας αποκαλύπτουν συνήθως ενδείξεις που μας οδηγούν στην έναρξη της συντήρησης του λέβητα.
Για παράδειγμα μια αύξηση στη θερμοκρασία εξόδου σημαίνει συνήθως εμφάνιση επικαθίσεων. Ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της καύσης (μέτρηση της απόδοσης) θεωρείται απαίτηση για το πρόγραμμα συντήρησης.
Μετράμε την περιεκτικότητα οξυγόνου (Ο2) και μονοξειδίου του άνθρακα (CO), τη θερμοκρασία συσσώρευσης, στη συνέχεια το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), την περίσσεια αέρα και την απόδοση καύσης. Η δυνατότητα αποθήκευσης ή και εκτύπωσης των μετρήσεων αυτών είναι πολύ εξυπηρετική γιατί έτσι συγκρίνουμε τα τρέχοντα αποτελέσματα με τα παλιά διατηρώντας έτσι ένα ιστορικό λειτουργίας.
Είναι προφανές ότι η μέθοδος που ακολουθείται στη συντήρηση η οποία περιλαμβάνει γενικό καθαρισμό των σωληνώσεων των λεβητών θα προσφέρει μειωμένα λειτουργικά έξοδα και κατανάλωση καυσίμου ενώ ταυτόχρονα καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού μας.