Αρχική » Συνεταιριστικά Νέα Υδραυλικών » Συνεταιρισμοί » Για άλλη μια φορά στα «διαμάντια» των εμπορικών επιχειρήσεων ο ΣΕΥΔΑΠ

Για άλλη μια φορά στα «διαμάντια» των εμπορικών επιχειρήσεων ο ΣΕΥΔΑΠ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ STAT BANK
Την 30η θέση στον πίνακα με τις 60 υγιέστερες, αναπτυσσόμενες και κερδοφόρες επιχειρήσεις καταλαμβάνει για άλλη μια φορά ο ΣΕΥΔΑΠ, με βάση την έρευνα που διεξήγαγε η Stat Bank για το έτος 2005.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έγιναν γνωστά το Δεκέμβριο του 2006, και με βάση αυτά ο ΣΕΥΔΑΠ αποτελεί τη μοναδική εμπορική επιχείρηση του χώρου που εντάσσεται στον εν λόγω πίνακα.
Με την έρευνά της η Stat Bank επιχείρησε, θέτοντας μια σειρά από κριτήρια, να ανακαλύψει τις επιχειρήσεις που το 2005 ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους και κατάφεραν να βελτιώσουν πωλήσεις και κέρδη αλλά και βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες σε μια χρονιά που αποδείχθηκε συνολικά εξαιρετικά δύσκολη.
Τα κριτήρια της έρευνας
Για το εμπόριο ζητούμενο ήταν:
• Οι εταιρίες να έχουν πωλήσεις άνω των 7 εκατ. ευρώ το 2005.
• Να είναι κερδοφόρες τις δύο τελευταίες οικονομικές χρήσεις.
• Τα προ φόρου κέρδη να υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ στην οικονομική χρήση του 2005.
• Ο κύκλος εργασιών το 2005 να έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 8%.
• Η αύξηση των προ φόρου κερδών να υπερβαίνει το 6%.
• Να υπάρχει αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας. Αυτή αποτυπώνεται από την άνοδο των μεικτών κερδών κατά τουλάχιστον 5%.
• Η δανειακή επιβάρυνση να μην υπερβαίνει το 90%.
• Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων να διαμορφώνεται πάνω από το 10%.
Στο χώρο της βιομηχανίας:
• Οι εταιρίες να έχουν πωλήσεις άνω των 7 εκατ. ευρώ το 2005.
• Να είναι κερδοφόρες τις δύο τελευταίες οικονομικές χρήσεις.
• Τα προ φόρου κέρδη να υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ στην οικονομική χρήση του 2005.
• Ο κύκλος εργασιών το 2005 να έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 6%.
• Η αύξηση των προ φόρου κερδών να υπερβαίνει το 10%.
• Να υπάρξει αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (μεικτών κερδών).
• Η δανειακή επιβάρυνση να μην υπερβαίνει το 90%.
• Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων να διαμορφώνεται πάνω από το 2%.
Ζητούμενο της έρευνας ήταν οι εταιρίες να πληρούν όλα τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν. Υπάρχουν και επιχειρήσεις που είχαν σημαντική αύξηση κερδοφορίας και που δεν περιλαμβάνονται στην έρευνα είτε επειδή ο τζίρος τους αυξήθηκε με μικρότερη ταχύτητα ή διότι δεν πληρούν ένα από τα υπόλοιπα κριτήρια.
Σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι μεταξύ των επιχειρήσεων που βρέθηκαν να πληρούν τα κριτήρια βρίσκονται όλων των ειδών οι επιχειρήσεις: περιλαμβάνονται εταιρίες αμιγώς ελληνικών συμφερόντων, θυγατρικές πολυεθνικών ομίλων, συνεταιρισμοί, εισηγμένες και μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πλουραλισμός υπάρχει και σε επίπεδο κλάδων. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα στο χώρο του εμπορίου σημαντική είναι η συμμετοχή του κλάδου της ένδυσης, των φαρμάκων και καλλυντικών και δευτερευόντως των σούπερ μάρκετ και της πληροφορικής.
Μεταξύ των πλέον πετυχημένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, η έρευνα συμπεριέλαβε τον ΣΕΥΔΑΠ, με αύξηση κύκλου εργασιών κατά 12% και κερδών κατά 20%.
Τα πλήρη στοιχεία της έρευνας για τον ΣΕΥΔΑΠ έχουν ως εξής:
Κύκλος εργασιών 2004: 37.584.921 ευρώ.
Κύκλος εργασιών 2005: 42.074.486 ευρώ.
Μεταβολή (%): 11,95.
Προ φόρου κέρδη 2004: 2.711.749 ευρώ.
Προ φόρου κέρδη 2005: 3.254.335 ευρώ.
Μεταβολή (%): 20,01.