Αρχική » Προϊόντα που Παρουσιάσαμε » θέρμανσης » ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ LOWARA

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ LOWARA

lowara.dt.jpg

lowara.dt.jpgΗ Lowara παρουσιάζει στην Ελληνική αγορά την νέα σειρά κυκλοφορητών υψηλής αποδοτικότητας «Energy Class Α» με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας. Κατασκευασμένοι για όλα τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, σε κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπως θέρμανση εσωτερικών χώρων και συστήματα με θερμοστατικές βαλβίδες. Προτείνονται ιδιαίτερα για την επέκταση ή την ανανέωση συστημάτων, προσφέροντας αυξημένη ενεργειακή απόδοση.
• Σύγχρονοι κινητήρες μόνιμων μαγνητών τύπου ECM (Electronically Commuted Motor).
• Ταχύτητες από 1400 έως 4800 rpm.
• Ενσωματωμένος μετατροπέας συχνότητας.
• Παροχή έως 107 m³/h (δίδυμες εκδόσεις) και μανομετρικά έως 13m.
Σύμφωνα με το νέο σχεδιασμό, ο οποίος αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης, οι νέοι κυκλοφορητές χαρακτηρίζονται από:
Εξοικονόμηση ενέργειας: Η χρήση σύγχρονων κινητήρων μόνιμων μαγνητών σε συνδυασμό με ένα μετατροπέα συχνότητας, οδηγεί σε εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 80%, συγκριτικά με τους παραδοσιακούς κυκλοφορητές, καθώς και σε μείωση του κόστους λειτουργίας.
Ευελιξία: Οι νέοι κυκλοφορητές είναι κατάλληλοι για όλα τα συστήματα θέρμανσης,  κλιματισμού και ψύξης. Η εφαρμογή τους σε νέες εγκαταστάσεις, χάρη στον έλεγχο συχνότητας, επιτρέπει βελτιστοποίηση αναβάθμισης ή επέκτασης ενός ήδη υπάρχοντος συστήματος.
Μείωση θορύβου: Ο σχεδιασμός βρεχόμενου ρότορα σε συνδυασμό με το μετατροπέα συχνότητας, εξασφαλίζουν πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου λειτουργίας και μείωσης των ενοχλητικών συριγμών στις σωληνώσεις των συστημάτων, που συχνά παρουσιάζονται με τη χρήση θερμοστατικών βαλβίδων.
Αξιοπιστία: Οι κυκλοφορητές περιέχουν ηλεκτρονική προστασία ενάντια στην υπερφόρτωση. Ο ηλεκτρονικός ελεγκτής με προστατευόμενη μνήμη, διασφαλίζει τα προγραμματισμένα στοιχεία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Επίσης διαθέτουν φίλτρο, το οποίο δεν επιτρέπει να εισέλθουν ακαθαρσίες στον θάλαμο του ρότορα.
Λειτουργία αντιμπλοκαρίσματος: Σε περίπτωση που υπάρχει εντολή διακοπής της λειτουργίας από την πλακέτα ελέγχου η αντλία εκκινεί κάθε 24 ώρες για ένα μικρό διάστημα προκειμένου να αποφευχθούν μπλοκαρίσματα λόγω παρατεταμένης στασιμότητας (προαιρετική πλακέτα λειτουργιών).
Φιλικοί στη χρήση: Παρέχουν πλήρως αυτόματη λειτουργία και απλή ηλεκτρική σύνδεση. Δεν απαιτούν εξαέρωση (με συνεχή κυκλοφορία στο θάλαμο του ρότορα).
Η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών και ενδείξεων κάνει εύκολη τη ρύθμιση.  Δίνονται επίσης πρόσθετες δυνατότητες μέσω προαιρετικής πλακέτας επιπλέον λειτουργιών.