ΕLINCO AE

Η εταιρία Elinco AE έχει ιδρυθεί το 1980 και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2002. Ασχολείται αποκλειστικά με τη μελέτη, την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας των κτιρίων, δηλαδή την πυρανίχνευση, την πυρόσβεση, το συναγερμό, τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθηση και το «access control».

Όλοι οι ξένοι οίκοι τους οποίους αντιπροσωπεύει η Elinco στην ελληνική αγορά, είναι παγκοσμίως καταξιωμένοι στο χώρο τους, τα δε προϊόντα τους πληρούν τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τα συνεργεία της Elinco έχουν πολυετή πείρα τόσο στην εγκατάσταση όσο και στη συντήρηση των συστημάτων πυροπροστασίας και ασφάλειας, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία τους και την άμεση επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος παρουσιαστεί.
Στα συστήματα κατάσβεσης η εταιρία χρησιμοποιεί το αέριο FM200 (έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως ο κύριος αντικαταστάτης του Halon 1301), το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), την υγρή σκόνη (wet chemical), και την ξηρή σκόνη. Στα δίκτυα χρησιμοποιούνται οι σύνδεσμοι Gruvlok της Grinnell Αμερικής, ενώ η στήριξη των σωληνώσεων γίνεται με κανάλια τύπου Unistrut του ίδιου οίκου. Σε όλα τα συστήματα κατάσβεσης υπάρχει η κεντρική μονάδα ελέγχου (πίνακας κατάσβεσης) που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις ανίχνευσης, κατάσβεσης και συναγερμού σε ένα ή περισσότερους χώρους.