Αρχική » Περιεχόμενα » ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ » Αντλίες θερμότητας «ΤERMEO» από την Interplast

Αντλίες θερμότητας «ΤERMEO» από την Interplast

inter1.jpg

inter1.jpgΗ αντλία θερμότητας είναι ένας μηχανισμός ο οποίος υποστηρίζει απρόσκοπτα μια εγκατάσταση κλιματισμού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για θέρμανση όσο και για δροσισμό – ψύξη. Η αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας είναι ότι αντί να καταναλώνει καύσιμο για να παράγει την απαιτούμενη ενέργεια κλιματισμού, τη μεταφέρει από μια πηγή (υπόγεια νερά, υπέδαφος, αέρας) προς τον κλιματιζόμενο χώρο και αντίστροφα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός κύκλου εξάτμισης και συμπύκνωσης ενός εργαζόμενου μέσου, με δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο βαθμός απόδοσης μιας αντλίας θερμότητας (Coefficient of Performance) ορίζεται ως ο λόγος της αποδιδόμενης θερμότητας ή ψύξης προς την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Ο C.O.P κυμαίνεται από 2,5~5 ανάλογα την τεχνολογία της αντλίας, που σημαίνει ότι οι μονάδες για κάθε 2,5 kW~5 kW θέρμανσης ή ψύξης που αποδίδουν, καταναλώνουν μόνο 1 kW ηλεκτρικής ισχύος.
Μια αντλία θερμότητας μπορεί να αντλεί την ενέργεια από τον ατμοσφαιρικό αέρα οπότε χαρακτηρίζεται ως αντλία αέρα – νερού ή αέρα – αέρα αν η διανομή στον κλιματιζόμενο χώρο πραγματοποιείται με σύστημα νερού ή αέρα αντίστοιχα. Οι αντλίες νερού – νερού ή νερού – αέρα ονομάζονται και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και παραλαμβάνουν ενέργεια από το υπέδαφος.
Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της μετατροπής του διδύμου λέβητα-ψύκτη σε αντλία θερμότητας είναι:
• Χαμηλό λειτουργικό κόστος.
• Χαμηλό κόστος συντήρησης.
• Υψηλότερη αποδοτικότητα συστήματος.
• Δεν ρυπαίνει την ατμόσφαιρα με καυσαέρια.
• Εξοικονομεί χώρο (λεβητοστασίου και δεξαμενής καυσίμου).
• Με την ίδια εγκατάσταση μπορεί να επιτευχθεί ψύξη το καλοκαίρι.
Αν και το αρχικό κόστος εγκατάστασης είναι υψηλότερο, η διαφορά αυτή στο κόστος αποσβένεται με ταχύ ρυθμό λόγω του χαμηλότερου κόστους λειτουργίας και συντήρησης σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος καυσίμου για λέβητες-καυστήρες. Θετικοί παράγοντες επίσης για την λήψη της απόφασης εγκατάστασης αντλίας θερμότητας είναι ο ενδεχόμενος υψηλός ετήσιος αριθμός ωρών λειτουργίας και η ανάγκη θέρμανσης το χειμώνα και ψύξης το καλοκαίρι.
Για την λειτουργία και την επιλογή μιας αντλίας θερμότητας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ότι η αποδοτικότητα της αντλίας είναι υψηλότερη όσο μικρότερες είναι οι θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ πηγής και κλιματιζόμενου χώρου. Σε λειτουργία θέρμανσης π.χ. χαμηλότερη προσαγωγή και υψηλότερη θερμοκρασία πηγής συνεπάγεται υψηλότερο C.O.P. Επίσης, ανάλογα με τον τύπο του ψυκτικού μέσου ή και τον τύπο του συμπιεστή, μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί στην ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας του πρωτεύοντος κυκλώματος και στην δυνατότητα μέγιστης θερμοκρασίας προσαγωγής δευτερεύοντος κυκλώματος.
inter2.jpgΗ INTERPLAST, παρακολουθώντας τις νέες τάσεις στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, με συνεχή έρευνα αγοράς και με κριτήριο εκτός των άλλων και την φιλικότητα προς το περιβάλλον, υποστηρίζει και προωθεί ενεργειακές εφαρμογές θέρμανσης ψύξης και δροσισμού σε συνεργασία με ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Οι αντλίες νερού – νερού TERMEO CAP για οριζόντιο και κατακόρυφο γεωεναλλάκτη κλειστού κυκλώματος καλύπτουν ένα εύρος αποδιδόμενης ισχύος ενδοδαπέδιας θέρμανσης από 5kw έως 31kw με COP 3.52 έως 3.99 αντίστοιχα, με δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης για αύξηση της ισχύος. Περιλαμβάνουν κυκλοφορητές πρωτεύοντος και δευτερεύοντος κυκλώματος, δοχείο διαστολής και για τα δύο κυκλώματα, διάταξη αντιστροφής κύκλου για λειτουργία ψύξης και ηλεκτρολογικό πίνακα ελέγχου λειτουργίας. Ο συμπιεστής είναι τύπου scroll και λειτουργεί με ψυκτικό R407c. Για την αποδοτικότερη λειτουργία της αντλίας σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες του πρωτεύοντος κυκλώματος υπάρχει δυνατότητα προεγκατάστασης ηλεκτρικής αντίστασης. Διατίθεται και δοχείο ζεστού νερού χρήσης το οποίο συνδέεται άμεσα στο κύκλωμα του συμπιεστή για άμεση θέρμανση του νερού χρήσης ταυτόχρονα με τη λειτουργία της θέρμανσης ή ακόμα και κατά τη λειτουργία της ψύξης.
Για εγκαταστάσεις ανοιχτής γεώτρησης διατίθενται οι αντλίες TERMEO NAP με ανοξείδωτο εναλλάκτη ή εναλλάκτη τιτανίου για πιο επιβαρυμένες περιπτώσεις (υφάλμυρα ύδατα) και με ανάλογα χαρακτηριστικά λειτουργίας.
Όλα τα μοντέλα παραδίδονται με ενιαίο προστατευτικό κάλυμμα διαστάσεων 0.67m x 0.74m x 1.30m ύψος για τοποθέτηση στο μηχανοστάσιο και άμεση σύνδεση των παροχών όλων των κυκλωμάτων χωρίς καμία επιπλέον αναγκαία εργασία.