Αρχική » Προϊόντα που Παρουσιάσαμε » Καυσίμων Αερίων » Κάτοπτρα ακτινοβολίας με αέριο «Carlieuklima» από την «Υδροθέρμ»

Κάτοπτρα ακτινοβολίας με αέριο «Carlieuklima» από την «Υδροθέρμ»

Η εταιρία «Υδροθέρμ – Κώστας Α. Παπαδόπουλος» διαθέτει στην αγορά τα σωληνωτά και κεραμικά κάτοπτρα ακτινοβολίας με αέριο «Carlieuklima» για πρωτοποριακή και οικονομική θέρμανση υπαίθριων και κλειστών χώρων.


Τα σωληνωτά κάτοπτρα κατασκευάζονται σε τρεις τύπους: MSU, MSM και MSC. Οι τύποι MSU και MSM είναι εφοδιασμένοι με ειδικούς ανακλαστήρες ακτινοβολίας για κάθε χώρο και για κάθε είδος τοποθέτηση και είναι ειδικά κατασκευασμένοι για θέρμανση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων. Τα κάτοπτρα τύπου MSC είναι εφοδιασμένα με μονό ανακλαστήρα ακτινοβολίας και είναι κατάλληλα για θέρμανση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων μεγάλου ύψους.
Ο καυστήρας των σωληνωτών κατόπτρων είναι ανοξείδωτος με ξεχωριστό χώρο καύσης, διαρκή και μόνιμο έλεγχο της πίεσης, με αυτόματη και ομαλή έναυση, με ηλεκτρονικό επιτηρητή φλόγας και ξεχωριστό ανεμιστήρα καυσαερίων.
Οι φλογοσωλήνες ακτινοβολίας EURAD είναι κατασκευασμένοι από ειδικό πυρίμαχο, αντισκωριακό κράμα ατσαλιού HT Alluminato, εξαιρετικής αντοχής στη θερμότητα και την οξείδωση.

Ο παραβολικός ανακλαστήρας είναι κατασκευασμένος από ειδικό κράμα αλουμινίου και επιφάνεια ειδικής επεξεργασίας, με υψηλό βαθμό ανάκλασης. Η ειδική κατασκευή του ανακλαστήρα εγγυάται την ακτινοβολία της θέρμανσης σε όλο το μήκος του κατόπτρου, χωρίς απώλειες.
Τα κεραμικά κάτοπτρα προσφέρουν το «φυσικότερο τρόπο θέρμανσης μετά τον ήλιο» με ασφάλεια και οικονομία. Κατασκευάζονται σε τρεις τύπους: HE, ECO και CULTO. Χάρη στη μέθοδο των κυψελοειδών κεραμικών πλακών του κατόπτρου EUCERAMIC επιτυγχάνονται κατά τη διαδικασία της καύσης εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η καύση του μίγματος πραγματοποιείται στο εσωτερικό των κεραμικών κυψελίδων, θερμαίνοντας την επιφάνειά τους περίπου στους 900°C και αποστέλλοντας τη συγκεκριμένη θερμοκρασία στην κατεύθυνση που έχουμε επιλέξει.
Η κατασκευαστική ιδιομορφία των κεραμικών κυψελών του κατόπτρου εγγυάται μια καύση (κρύα) με την απουσία CO και σε πολύ χαμηλά επίπεδα την τιμή του NOx (πολύ κάτω από τα επιτρεπτά όρια).

Οι τύπων των συσκευών «ΗΕ» είναι κατασκευασμένοι έτσι ώστε να ανακτούν ένα πολύ μεγάλο μέρος της θερμότητας από τα καυσαέρια. Κατά την καύση, αυτά διοχετεύονται περιμετρικά του καυστήρα «facendogli» πραγματοποιώντας μια ανταλλαγή της θερμότητας μεταξύ των καυσαερίων, των τοιχωμάτων του χώρου καύσης και του καυσίμου μίγματος. Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων και η προθέρμανση του καυσίμου, έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα της φλόγας και της ακτινοβολίας και την μεγιστοποίηση του βαθμού απόδοσης του κατόπτρου.