LATO S.A.

Τα προγράμματα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», καταρχάς έχουν βοηθήσει συνολικά την Ελληνική οικονομία στην προσπάθεια της για επανεκκίνηση. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στην παραγωγή, εμπορία και τοποθέτηση συστημάτων φιλικών προς το περιβάλλον, αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών τους και εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους από τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τη θέρμανση- ψύξη των κατοικιών αλλά και την παροχή ζεστού νερού.
Στην δική μας επιχείρηση ειδικότερα, έχουν βοηθήσει στην προώθηση ηλιακών συστημάτων παραγωγή μας. Τα ηλιακά συστήματα ήταν από τα αρχικά προϊόντα που είχαν ενταχθεί στα εν λόγω προγράμματα, λόγω και της σημαντικής ωφέλειας που προσφέρουν στη μείωση κόστους για την παροχή ζεστού νερού στα νοικοκυριά. Η εταιρεία μας προσφέρει προϊόντα ανθεκτικά στο χρόνο, που κατασκευάζονται εξ’ ολοκλήρου στη χώρα μας.
H τεχνογνωσία 50 ετών στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικών και ηλιακών συστημάτων της LATO S.A., εγγυάται ένα ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα υψηλής απόδοσης και μεγάλης διάρκειας ζωής.
Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας που υπάρχουν διαθέσιμες, είναι η λύση για την μείωση του κόστους θέρμανσης νερού. Τα προγράμματα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, καθώς και το νέο που ξεκινάει σύντομα, αναμένεται να τονώσει περαιτέρω την ζήτηση προϊόντων ηλιοθερμίας. Οι καταναλωτές είναι πλέον ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένοι με την προστασία του περιβάλλοντος και αναζητούν προϊόντα φιλικά προς αυτό.
Τα προγράμματα από την αρχή που ξεκίνησαν είχαν κύριο σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και κατοικιών. Η εμπλοκή πολλών φορέων δημιουργεί γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Παρ΄ όλες τις αντιξοότητες όμως, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι χιλιάδες προγράμματα υλοποιηθήκαν και η χώρα ωφελήθηκε πολλαπλά από τη μείωση του κόστους παραγωγής ενέργειας, ενώ τα νοικοκυριά απολαμβάνουν κατοικίες με μικρότερο κόστος θέρμανσης και ψύξης και άφθονό ζεστό νερό από τα ηλιακά συστήματα.
Οι βελτιώσεις που θεωρούμε ότι απατούνται στα προγράμματα, αφορούν στην απλοποίηση των διαδικασιών χρηματοδότησης των ενδιαφερομένων, την ταχύτερη επεξεργασία των αιτημάτων και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στη διαδικασία επεξεργασίας των αιτημάτων. Επίσης, η αύξηση των ποσοστών επιχορήγησης θα αυξήσει την συμμετοχή και θα εντάξει ακόμη περισσότερους ωφελούμενους στα προγράμματα. Οι κλίμακες εισοδημάτων επίσης πρέπει να διευρυνθούν, για να έχουν τη δυνατότητα ένταξης περισσότερα νοικοκυριά. Τελειώνοντας, πιστεύουμε ότι τα ποσοστά επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο μέλος πρέπει να αυξηθούν στο 10% από 5% που ισχύει τώρα ώστε να ωφεληθούν περαιτέρω τα νοικοκυριά.
Τα προϊόντα που παράγει η LATO S.A. και απορροφούνται περισσότερο από τους ωφελούμενους, είναι τα ηλιακά θερμοσιφωνικά συστήματα. Με τα προϊόντα αυτά χιλιάδες ελληνικές οικογένειες έχουν μειώσει σημαντικά το κόστος για ζεστό νερό. Η πεντηκονταετής εμπειρία στην κατασκευή θερμοσιφωνικών συστημάτων, η συνεχής έρευνα και η διαρκής αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού μας, έχουν ως αποτέλεσμα την άριστη ποιότητα προϊόντων που κατασκευάζει η LATO S.A.


Η εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης νερού μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, είναι μέρος πλέον των συστημάτων έξυπνης διαχείρισης (smart home). Όλοι αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι η μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματός μας, είναι ουσιαστική προτεραιότητα στην καθημερινότητά μας. Οι πελάτες μας είναι ενημερωμένοι για όλα τα παραπάνω, καθώς και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλιακών συστημάτων – αλλά και των αναγκών που καλύπτουν τα θερμοσιφωνικά συστήματα της LATO S.A.
Τα προϊόντα της LATO S.A. κατασκευάζονται από υλικά που έχουν αξιολογηθεί για την ποιότητα τους και την αντοχή τους στο χρόνο και πληρούν τα αυστηρά πρωτόκολλα των τεχνικών χαρακτηριστικών που έχουμε θέσει. Επιπλέον, αναλώσιμα προϊόντα, ανταλλακτικά, συλλέκτες, βάσεις στήριξης ηλιακών, boiler, kit σύνδεσης και εξαρτήματα σύνδεσης, μπορούν να αποσταλούν αυθημερόν σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας.
Καθημερινά εκτελούνται μεταφορές στις εταιρείες διακίνησης προϊόντων από τον ιδιόκτητο στόλο φορτηγών της LATO S.A. Για εμάς η υποστήριξη των πελατών μας πριν και μετά την πώληση είναι αυτοσκοπός.
Αναστάστιος Ηπειρώτης
General manager LATO S.A.