Αρχική » Περιεχόμενα » Θέμα » «Δεν θα προκύψουν μειώσεις στις συντάξεις»

«Δεν θα προκύψουν μειώσεις στις συντάξεις»

Η έγγραφη δέσμευση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Απασχόλησης Δημοσθένη Μάμμωνα προς τη ΓΣΕΒΕΕ
στις 5 Μαρτίου 2007 για τη μη μείωση των συντάξεων

«Όπως σας είναι γνωστό, η πενταετής καθυστέρηση της έκδοσης του προεδρικού διατάγματος που αφορά στο Καταστατικό του ΟΑΕΕ (258/05), θα επέφερε μειώσεις στις προσδοκόμενες συντάξεις ασφαλισμένων των πρώην ΤΕΒΕ και ΤΑΕ, που θα συνταξιοδοτούνταν μετά την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού.
Ήδη από την πρώτη στιγμή που εντοπίστηκε το πρόβλημα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου δήλωσε ότι αυτό θα αντιμετωπιστεί με τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και ότι δεν θα προκύψει μείωση για καμία σύνταξη.
Για να αποτραπεί η όποια ενδεχόμενη μείωση, οι ασφαλισμένοι των Ταμείων θα μπορούν, οποτεδήποτε κατά τη συνταξιοδότησή τους, να επιλέξουν ως προς τις προϋποθέσεις και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, την εφαρμογή των καταστατικών διατάξεων των πιο πάνω Ταμείων, αντί των καταστατικών διατάξεων του ΟΑΕΕ. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ, γνωρίζετε ότι, κατά το έτος 2006, ο Οργανισμός χρηματοδοτήθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό με 813,20 εκατ. ευρώ και ήδη για το έτος 2007 έχει εισπράξει 206 εκατ. ευρώ. Ως το τέλος του έτους θα εισπράξει συνολικά 1.019,5 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 0,50% του ΑΕΠ».