Καθορίστηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα για απόφοιτους θερμοϋδραυλικούς των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ)

Τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ειδικοτήτων εκείνων που δεν είχαν ρυθμιστεί έως τώρα, των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ) ανακοίνωσε το Υπουργείο Παδείας στις αρχές Ιουνίου. Με τη ρύθμιση αυτή, το Υπουργείο Παιδείας βάζει τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ανάμεσά τους και οι απόφοιτοι των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων, οι οποίοι αδυνατούσαν να λάβουν άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, επιλύοντας έτσι ένα πρόβλημα που εκκρεμούσε επί σειρά ετών.
Συγκεκριμένα η ρύθμιση έγινε με την υπ΄ αριθμόν 8/06.04.2011 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται:
• Η ειδικότητα «Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης» των ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ) είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα «Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης» των ΤΕΕ Β’ και την ειδικότητα «Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» των ΤΕΕ Α’. Συνεπώς, μεταφέρονται στους απόφοιτους της ειδικότητας «Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης» των ΕΠΑΣ ΥΠΔΒΜΘ τα επαγγελματικά δικαιώματα α) της ειδικότητας «Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» των ΤΕΕ Α’ κύκλου β) της ειδικότητας «Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης» των ΤΕΕ Β΄ κύκλου.
• Η ειδικότητα «Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα «Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης» των ΕΠΑΣ ΥΠΔΒΜΘ.
Συνεπώς λαμβάνει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα: α) της ειδικότητας «Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» των ΤΕΕ Α’ κύκλου β) της ειδικότητας «Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης» των ΤΕΕ Β΄ κύκλου.
• Η ειδικότητα «Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)» των ΕΠΑΣ Υπ. Παιδείας και των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ ανήκει στην ομάδα μηχανολογικών ειδικοτήτων των ΕΠΑΣ και ως εκ τούτου μπορεί να έχει πρόσβαση στις προβλεπόμενες από το Π.Δ.362 άδειες εφόσον αυτό προβλέπεται και για την ομάδα μηχανολογικών ειδικοτήτων των ΤΕΣ.