Αρχική » Περιεχόμενα » Λέβητες Συμπύκνωσης » KATΣΑΦΑΝΑΣ Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕΕ

KATΣΑΦΑΝΑΣ Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕΕ


Λέβητες αερίου συμπύκνωσης Unical

Οι λέβητες συμπύκνωσης Unical είναι σχεδιασμένοι ώστε να παράγουν περισσότερη θερμότητα καταναλώνοντας την ίδια ποσότητα καυσίμου. Η συμπύκνωση επιτυγχάνεται όταν η θερμοκρασία καυσαερίων πέσει κάτω από τους 54°C. Η αποτελεσματική συμπύκνωση των καυσαερίων αυξάνει το βαθμό απόδοσης του λέβητα κατά 9-10%, ανακτώντας έτσι ένα σημαντικό ποσό θερμότητας το οποίο θα χανόταν στους συμβατικούς λέβητες. Με τη ροή κρύου νερού (<54°C) στον εναλλάκτη θερμότητας, οι λέβητες συμπύκνωσης ξεκινούν αυτόματα τη συμπύκνωση και έτσι επιτυγχάνονται μεγαλύτερες αποδόσεις.

Λέβητες
συμπύκνωσης
δαπέδου με ατμοσφαιρικό καυστήρα

Η προανάμιξη αέρα και καυσίμoυ αερίoυ παράγει ένα επιπλέον ποσό θερμότητας από την καύση προαναμεμιγμένου αερίου καυσίμου το οποίο αποδίδεται με αύξηση της απόδοσης κατά 5-6%, σε σύγκριση με τους συμβατικούς λέβητες.
Η διαμόρφωση των στοιχείων καύσης επιτρέπει στους λέβητες συμπύκνωσης να λειτουργούν συνεχώς σε ισχύ μικρότερη της μέγιστής τους, διατηρώντας πάντα το λόγο αέρα/ αερίου στο 1:1, εξασφαλίζοντας έτσι την τέλεια καύση.
Αποτέλεσμα της λειτουργίας των στοιχείων καύσης είναι η μικρότερη κατανάλωση καυσίμου και η βελτιστοποίηση της μετάδοσης θερμότητας καθώς o λέβητας συμπύκνωσης λειτουργεί σε φορτίσεις μικρότερες της μέγιστης ακολουθώντας έτσι την αρχή του αντίστροφου διαγράμματος απόδοσης, επιτυγχάνoντας μεγαλύτερη απόδοση στα μικρότερα φορτία. Ο θάλαμος καύσης των λεβήτων συμπύκνωσης (Condensal) είναι κατασκευασμένος από χυτό αλουμίνιο (λόγω των ιδιαίτερα διαβρωτικών αποτελεσμάτων της καύσης) ή από ανοξείδωτο χάλυβα.
Οι λέβητες διαθέτουν αγωγό αποχέτευσης διότι πρέπει τα συμπυκνώματα που δημιουργούνται λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας των καυσαερίων (80°C-120°C) να αποχετεύονται.

Οικονομία στην ενέργεια

Το μέγεθος της εγκατάστασης της κεντρικής θέρμανσης υπαγορεύεται από τις απαιτήσεις του εκάστοτε κτιρίου για θέρμανση στις πιο κρύες μέρες.
Παρ’ όλα αυτά, τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν είναι τόσο συχνά κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
Πάντως κάποιες χειμερινές μέρες ίσως πλησιάσουν στις «συνθήκες μελέτης» του λέβητα κατά τις οποίες οι λέβητες θα αναγκαστούν να λειτουργούν συνεχώς και στο 100% των δυνατοτήτων τους.
Κατά τις σχετικά θερμότερες μέρες του φθινοπώρου και της άνοιξης υπάρχουν μικρότερες απαιτήσεις για τις ανάγκες της θέρμανσης του κτιρίου από την εγκατάσταση του λέβητα.

Επίτοιχες μονάδες αερίου

Οι ψυχρότερες μέρες του χειμώνα, τυπικά συνεισφέρουν το μικρότερο ποσοστό από το συνολικό κόστος της θέρμανσης.
Το μεγαλύτερο κόστος οφείλεται στην λειτουργία της θέρμανσης κατά την περίοδο του «ήπιου» καιρού.
Ο αυτορυθμιζόμενος σχεδιασμός του λέβητα συμπύκνωσης έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη απόδοση κάτω από συνθήκες μερικής φόρτισης.
 Όπως φαίνεται από το παράδειγμα, αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου και ενέργειας (επομένως και του συνολικού κόστους λειτουργίας) από ότι είναι δυνατό να εξοικονομηθεί χρησιμοποιώντας συμβατικούς λέβητες, στους οποίους η απόδοση μεγιστοποιείται μόνο κατά την μέγιστη φόρτιση και ο βαθμός απόδοσής τους υστερεί λόγω απωλειών δικτύου σε συνθήκες μερικής φόρτισης.
 
 Συμπύκνωση και ρύθμισηγια υψηλότερη απόδοσηΟι λέβητες συμπύκνωσης δαπέδου με ατμοσφαιρικό καυστήρα Unical διατίθενται σε θερμική ισχύ από 12-661 kW.
Οι επίτοιχες μονάδες αερίου Unical με συμπύκνωση καυσαερίων έχουν δυνατότητα αποδόσεων έως 49,7kW. Ο θάλαμος καύσης είναι κατασκευασμένος από χυτό αλουμίνιο. Οι μονάδες αυτές μπορούν να συνδεθούν σε συστοιχία (μέχρι 4 μονάδες) για πολλαπλή απόδοση και αυτονομία ανά ζώνη σε μεγάλα κτίρια.