KARINA ABEE

af-karina1.jpg

Σωλήνες και εξαρτήματα κτιριακής αποχέτευσης από PVC-U, σύνδεση με κόλλα (UNIKAR PLUS) και με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας (UNIKAR LOCK)
af-karina1.jpgUNIKAR PLUS: Εδώ και πάνω από 30 έτη, μετά από την αντικατάσταση των μολυβδοσωλήνων στην κτιριακή αποχέτευση, χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά και μόνον σωλήνες από πλαστικά υλικά. Κυριότερος εκπρόσωπος αυτών είναι οι σωλήνες από σκληρό PVC. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των σωλήνων και εξαρτημάτων κτιριακής αποχέτευσης από PVC-U στην Ελλάδα, αποτελεί ο τρόπος σύνδεσης αυτών. Ειδικότερα, η σύνδεσή τους γινόταν και συνεχίζει  μέχρι σήμερα να γίνεται με χρήση κόλλας PVC.
Η χρήση των σωλήνων και εξαρτημάτων κτιριακής αποχέτευσης με κόλλα, έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των παλιότερων συστημάτων με μολυβδοσωλήνες,
Όμως, οι παραδοσιακοί σωλήνες και τα εξαρτήματα για την κτιριακή αποχέτευση έχουν το μειονέκτημα της εύκολης φθοράς από την ηλιακή ακτινοβολία και τις γενικότερες συνθήκες του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, η υπεριώδης ακτινοβολία UV μειώνει τις θερμομηχανικές ιδιότητες και αλλοιώνει την αισθητική εμφάνιση των πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων.
Έτσι, μετά από μακροχρόνια έρευνα και προσπάθεια του τμήματος έρευνας της εταιρίας μας σε συνεργασία με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., δημιουργήθηκε η νέα σειρά σωλήνων και εξαρτημάτων UNIKAR PLUS.
Με την προσθήκη ειδικών πολυμερικών υλικών βελτιώθηκε σημαντικά η αντοχή των σωλήνων στη γήρανση, δηλαδή η διάρκεια ζωής, καθώς και η αισθητική τους εμφάνιση. Επίσης, χάρη σε ειδικά αντιθραυστικά πρόσθετα, αυξήθηκε η αντοχή τους στην κρούση, σε τέτοιο βαθμό ώστε οι σωλήνες να θεωρούνται άθραυστοι ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον τα καινούργια υλικά δίνουν το πλεονέκτημα μεγαλύτερης ελαστικότητας για τη διαμόρφωση μούφας κατά τη συγκόλληση.
Προδιαγραφές: ΕΝ 1329, DIN 4109 (υψηλή ηχομονωτική απόδοση).
UNIKAR LOCK: Η ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων θραύσης από συστολή και διαστολή και η αναζήτηση από τους υδραυλικούς ενός αξιόπιστου, ελληνικού προϊόντος,  αποτέλεσαν την ιδέα για το νέο προϊόν σωλήνων και εξαρτημάτων από PVC-U : UNIKAR LOCK με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας. Η εταιρία σχεδίασε προσεκτικά τον σύνδεσμο ώστε να διασφαλίζει πλήρη στεγανότητα όχι μόνο στο νερό αλλά και στον αέρα.
af-karina2all.jpgTo νέο σύστημα σωλήνων και εξαρτημάτων UNIKAR LOCK, παρέχει στους υδραυλικούς τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος αποχέτευσης από PVC, σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα χρήσης ελαστικού δακτυλίου για τη σύνδεση των σωλήνων και των εξαρτημάτων. Το UNIKAR LOCK εγγυάται τέλος στις θραύσεις του δικτύου λόγω συστολών-διαστολών, υψηλότερη ταχύτητα εγκατάστασης, καθώς αποφεύγεται η χρήση κόλλας, και τέλος ικανοποιεί όλες τις πιθανές απαιτήσεις του δικτύου λόγω της εύκολης περιστροφής και επανατοποθέτησης των εξαρτημάτων.
Επιπλέον, το PVC σαν υλικό έχει τα εξής πλεονεκτήματα (σε σύγκριση με τα αντίστοιχα συστήματα PP): έχει μεγαλύτερη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, παρουσιάζει βραδύτερη ανάφλεξη, και έχει μεγαλύτερη αντοχή στα χημικά.
Παράλληλα εγγυάται άριστη ποιότητα, καθώς τα προϊόντα παράγονται σύμφωνα με τα καινούργια ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1329, και φέρουν ειδικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ΕΛΟΤ.
Το σύστημα UNIKAR LOCK παράγεται και σύμφωνα με τα πρότυπα του DIN 4109, που εγγυάται υψηλές ηχομονωτικές ιδιότητες, σύμφωνα με τις Γερμανικές προδιαγραφές DIN 4109 (πιστοποίηση από το Ινστιτούτο Φυσικής Δομικών Υλικών της Στουτγκάρδης).
Πλεονεκτήματα σωλήνων κτιριακής αποχέτευσης με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας
• Βασικό πλεονέκτημα του UNIKAR LOCK αποτελεί η ευκολία σύνδεσης και άρα η ταχύτητα εγκατάστασης.
• Σημαντικό επίσης πλεονέκτημα του UNIKAR LOCK αποτελεί η καθαριότητα κατά την χρήση, σε αντίθεση με την χρήση κόλλας.
• Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι ποτέ ο υδραυλικός δεν ξεμένει από ειδικά τεμάχια, αφού μπορεί να τα φτιάξει εύκολα με τον κλασσικό τρόπο. Δηλαδή μπορεί να κόψει τον σωλήνα, να τον θερμάνει και να δημιουργήσει σύνδεσμο έτοιμο για κόλληση, αφού πρόκειται για PVC.
• Τα εξαρτήματα και οι σωλήνες από PVC-U παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.
• Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα από σκληρό PVC (UNIKAR LOCK) αλλά επίσης και οι ελαστικοί δακτύλιοι εμφανίζουν μεγάλη αντοχή σε θερμοκρασίες λυμάτων έως 70 ΑC σε συνεχή βάση, και έως 93 ΑC, για μικρά χρονικά διαστήματα (1 λεπτό). Είναι επίσης ανθεκτικά σε χημικά, όπως σε οξέα, βάσεις, αλκοόλες και αρκετούς διαλύτες.
• Επίσης, οι σωλήνες UNIKAR LOCK, παρουσιάζουν πολύ μικρό συντελεστή τριβής, λόγω της πολύ λείας επιφάνειας που έχουν. Αυτό συντελεί στην ελαχιστοποίηση των επικαθήσεων από άλατα ή άλλα ξένα σώματα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά σωλήνων και εξαρτημάτων κτιριακής αποχέτευσης από PVC
• Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και στην κρούση.
• Αντοχή σε εσωτερικές υδραυλικές πιέσεις.
• Αντοχή στη χημική διάβρωση από οξέα, βάσεις και διαλύτες.
• Ακαμψία κατά την εφαρμογή τους (σε συνθήκες περιβάλλοντος).
• Ελαστικότητα και δυνατότητα θερμικής επεξεργασίας για τη δημιουργία μούφας κατά την τοποθέτησή τους.
• Μηδενική συσσώρευση επικαθήσεων και ειδικότερα αλάτων.
• Ευκολία σύνδεσης με ειδική κόλλα.
• Μικρό βάρος.
• Μείωση θορύβου από τη ροή του νερού.
• Μηδενικό κόστος συντήρησης.
• Αντοχή σε δονήσεις και άλλες μηχανικές καταπονήσεις.
• Αντοχή σε θερμοκρασία νερού έως 60°C σε συνεχή βάση.
• Αντοχή σε θερμοκρασία νερού έως 95°C για χρονικό διάστημα  μικρότερο των 10 λεπτών.
• Αντοχή σε βενζίνη, ποτάσα, σόδα, πετρέλαιο, λιπαντικά, χλωριούχες ενώσεις.
• Αντοχή σε οξέα: θειϊκό, υδροχλωρικό, νιτρικό και οξικό.