Καινοτόμα προϊόντα από την εταιρεία Mytherm

Ο γενικός διευθυντής της Mytherm, Μακάριος Τσοπουλίδης

Mytherm είναι η συνέχεια της MIK EUROPE με 30 χρόνια συνεχής παρουσίας στο χώρο της θέρμανσης και του κλιματισμού. Είναι μία αμιγώς κατασκευαστική εταιρεία. Με γραμμή παραγωγής λεβήτων και καυστήρων, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά τη βιομάζα (pellet, λέβητες πετρελαίου νέας τεχνολογίας συμπύκνωσης και υβριδικούς ηλιακούς λέβητες συνδυασμένης λειτουργίας. Η εταιρεία κατασκευάζει επίσης πλαστικές δεξαμενές για αποθήκευση νερού – πετρελαίου.
Στα άμεσα σχέδια της εταιρείας εντός του 2020 είναι η δημιουργία γραμμής παραγωγής μονάδων αερίου και συναρμολόγησης αντλιών θερμότητας heat. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO και όλα τα προϊόντα της εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού Εcodesign. Σαν γενικότερο όμως στόχο η εταιρεία προσπαθεί να έχει μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική (Environmental Management) επιδιώκοντας να περιορίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων της.
Ακολουθώντας μια τέτοια μεθοδολογία το όφελος είναι διπλό: Εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος.

Καινοτόμα προϊόντα της εταιρείας
A – Ο υβριδικός ηλιακός λέβητας HYBOSUN ο οποίος έχει τη δυνατότητα συνδυασμού ποικίλων πηγών ενέργειας και δίνει την ευχέρεια επιλογής στον πελάτη. Η κατασκευή του επιτρέπει την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας.
Β – Tα καινοτόμα boiler mytherm είναι μια νέα πρόταση στην αποθήκευση και διαχείριση ενέργειας για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης. Η τεχνολογία τους τα καθιστά απρόσβλητα στη διάβρωση και δεν απαιτούν ανοδική προστασία, με αποτέλεσμα την μεγάλη διάρκεια ζωής και την εγγύηση άνω των 10 ετών. Παράλληλα, σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς, θα είμαστε σύντομα έτοιμοι να διαθέσουμε αυτά τα boiler αντικαθιστώντας το νερό με ειδικά υλικά νέας τεχνολογίας που έχουν τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζουν την αποθηκευόμενη ενέργεια.
Γ- Το REVORB είναι μια αντλία θερμότητας αέρα – νερού ή νερού – νερού που σε συνδυασμό με τα μοναδικά καινοτόμα boiler της Mytherm παράγει ταυτόχρονα: ψύξη ή θέρμανση εσωτερικών χώρων και άφθονο ζεστό νερό χρήσης, εκμεταλλευόμενη την ωφέλιμη και ακριβή ενέργεια που απορρίπτεται στο περιβάλλον από μία κλασική αντλία θερμότητας. Η καινοτομία της εφεύρεσης έγκειται στην πλήρη εκμετάλλευση της απορριπτόμενης προς το περιβάλλον αντίρροπης παραγόμενης ενέργειας.
Η ενέργεια η οποία από ένα συμβατικό σύστημα θα απορρίπτονταν ως «άχρηστη», τώρα ανακυκλώνεται προς όφελος του καταναλωτή, εξασφαλίζοντάς του μέγιστη δυνατή οικονομία, ενώ ταυτόχρονα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος με τις μειωμένες εκπομπές ρύπων και CO2. Τα boiler mytherm και το Revorb είναι κατοχυρωμένα με διεθνή πατέντα της εταιρείας.