INTERPLAST

interpl 1.jpg

Oρειχάλκινα εξαεριστικά από την ΕΛΒΙΩΜ
Η Interplast, μέσω της θυγατρική της εταιρίας ΕΛΒΙΩΜ, παράγει το σύνολο των απαιτούμενων εξαρτημάτων των θερμαντικών σωμάτων. Η ΕΛΒΙΩΜ είναι μια εταιρία  με πολυετή πείρα στο χώρο της επεξεργασίας του ορείχαλκου που παράγει ποιοτικά εξαρτήματα για θέρμανση και ύδρευση.
Η συσσώρευση του αέρα είναι ένα σύνηθες φαινόμενο των κλειστών κυκλωμάτων π.χ. κεντρικών θερμάνσεων και αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε κατά το γέμισμα με νερό της εγκατάστασης είτε από πτώση πιέσεως στο δίκτυο.  Συνηθισμένα σημεία συγκέντρωσης αέρα είναι τα θερμαντικά σώματα, τα πάνω άκρα των κάθετων στηλών, οι συλλέκτες διανομής  και τα σημεία καμπής των σωλήνων.
Παράγοντες που έχουν άμεση σχέση με την συγκέντρωση του αέρα στο δίκτυο είναι η μάζα του νερού (υπάρχει πάντα διαλυμένη ποσότητα αέρα στη μάζα του) και η απελευθέρωση του αέρα από το νερό, που μεταβάλλεται αναλόγως της θερμοκρασίας του νερού. Μεγαλύτερη θερμοκρασία νερού συνεπάγει περισσότερη απελευθέρωση αέρα (υπό μορφή φυσαλίδων) στο δίκτυο.
Η εξαέρωση του δικτύου είναι σημαντική για την απρόσκοπτη ροή των υγρών στα κλειστά κυκλώματα όπου επηρεάζεται σημαντικά η απόδοση των συστημάτων θέρμανσης. Αποτελέσματα της συσσώρευσης του αέρα είναι η διάβρωση των χαλύβδινων αντικειμένων της εγκατάστασης, η μειωμένη ποσότητα μεταφερόμενης θερμότητας και η μη εξισορρόπηση των πιέσεων στο δίκτυο.
Υπάρχουν δύο τύποι εξαεριστικών, τα χειροκίνητα και τα αυτόματα. Η ΕΛΒΙΩΜ παράγει ορειχάλκινα εξαεριστικά και των δύο τύπων, επινικελωμένα (7 μικρά του χιλιοστού νίκελ) ή μη και με σπειρώματα  1/8", 1/4",  3/8" και 1/2".
Χειροκίνητα εξαεριστικά
interpl 1.jpg

Εξαεριστηράκι με περιστρεφόμενο πλαστικό και επινικελωμένο κορμό. Είναι το κλασικό εξαεριστηράκι που τοποθετείται στην υποδοχή που φέρουν τα θερμαντικά σώματα. Διατίθεται με σπείρωμα 1/4",  3/8" και 1/2". Είναι επινικελωμένο και έχει O-ring από EPDM. Ανοίγει και κλείνει καθώς περιστρέφεται το βιδάκι με το αντίστοιχο κλειδί. Ο αέρας απομακρύνεται από οπή που βρίσκεται στο πλαστικό μέρος και το οποίο περιστρέφεται, παρέχοντας ευκολία κινήσεων κατά την εξαέρωση. Αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα εξαεριστικά.

interpl 2.jpg
Εξαεριστηράκι με βολάν και επινικελωμένο κορμό. Αποτελείται από τρία τμήματα. Το σώμα με 1/8" σπείρωμα, το βιδάκι ρύθμισης (βολάν) με O-ring (EPDM) και το πειράκι-ρουξούνι. Η στεγανοποίηση εσωτερικά επιτυγχάνεται  με το λάστιχο EPDM και επίσης στεγανοποιεί μέταλλο με μέταλλο με την έδραση μεταξύ της βίδας ρύθμισης και του σώματος. Είναι ένα εξαεριστικό με υψηλή αξιοπιστία και εύκολη χρήση λειτουργίας. Η εξαέρωση γίνεται από οπή στο ρουξούνιι. Το ρουξούνι αποτελεί και όριο το οποίο αποτρέπει την αποσυναρμολόγηση του βολάν από το κυρίως σώμα κατά την περιστροφή.

interpl 3.jpg
Εξαεριστηράκι με ρουξούνι  χρωμέ. Αποτελείται απο το κυρίως σώμα με σπείρωμα 1/8" , από δύο O-ring (EPDM) και απο το περιστρεφόμενο μέρος. Η στεγανοποίηση γίνεται με το «κλείσιμο» της βίδας και εσωτερικά στεγανοποιεί με O-ring. Το δεύτερο O-ring βρίσκεται στο σπείρωμα 1/8". Η εξαέρωση γίνεται απο οπή στο περιστρεφόμενο μέρος.


 Αυτόματα εξαεριστικά

interpl 5.jpg
Αυτόματο εξαεριστικό χρωμέ. Το εξαεριστικό αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι το σώμα με O-ring και σπείρωμα 1/2" ή 1/8" το οποίο περιλαμβάνει εσωτερικά βαλβίδα αντεπιστροφής. Το δεύτερο τμήμα περιλαμβάνει τα υδρόφιλα φίμπερ και τη βίδα ρύθμισης.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, ο αέρας του δικτύου ή του σώματος καλοριφέρ, φεύγει αυτόματα. Σε περίπτωση που κατά λάθος αφαιρεθεί το δεύτερο τμήμα (κοχλίας), δεν υπάρχει πρόβλημα διαρροής του νερού, επειδή λειτουργεί η βαλβίδα αντεπιστροφής. Η λειτουργία του είναι η εξής : Βιδώνεται το αυτόματο εξαεριστηράκι στο σώμα καλοριφέρ ή στη στήλη δικτύου και πιέζεται με κάτι αιχμηρό η μπίλια της βαλβίδας αντεπιστροφής, έτσι ώστε να φύγει ο πολύς αέρας από την εγκατάσταση μέχρι να τρέξει νερό. Εν συνεχεία βιδώνεται ο κοχλίας με τα fiber στο σώμα – εξαεριστηράκι και με ένα κατσαβίδι ρυθμίζεται το εξαεριστηράκι, ξεβιδώνοντας τη βίδα κατά 90°. Θα τρέξουν αρχικά λίγες σταγόνες μέχρι να υγρανθούν τα fiber για πρώτη φορά και κλείσουν το διάκενο. Στη συνέχεια τα fiber θα κάνουν αυτόματα την εξαέρωση όποτε χρειαστεί χωρίς καμία άλλη επέμβαση. Αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα εξαεριστικά της αγοράς και εξάγεται σε 14 χώρες (Γερμανία, Δανία, Ολλανδία κ.α.)

interpl 3.jpg
Αυτόματο εξαεριστικό χρωμέ (τύπου βαρελάκι). Παρέχεται με σπείρωμα 1/2". Χρησιμοποιείται για τον αυτόματο εξαερισμό κλειστών εγκαταστάσεων θέρμανσης. Η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του είναι 110°C με πιέσεις έως 12 Bar. Τοποθετείται στο υψηλότερο σημείο της εγκατάστασης της θέρμανσης. Πρίν την τοποθέτησή του, η εγκατάσταση πρέπει να ξεπλυθεί καλά, για να μην παραμείνουν σωματίδια ακαθαρσιών που θα συγκεντρωθούν στο τμήμα στεγανοποίησης του αυτόματου εξαεριστικού και θα εμποδίσουν την λειτουργία του. Συνιστάται να εγκαθίσταται με την βαλβίδα αντεπιστροφής η οποία σε περίπτωση διαρροής του αυτόματου εξαεριστικού βοηθά στον καθαρισμό του χωρίς να χρειαστεί να αδειάσει μέρος της εγκατάστασης.
 Ένας  πλωτήρας βρίσκεται στο εσωτερικό του σώματος ο οποίος επικοινωνεί με το νερό της εγκατάστασης. Η θέση του πλωτήρα καθορίζεται από τη στάθμη του νερού. Ο πλωτήρας συνδέεται με ένα έμβολο, το οποίο ελέγχει μια οπή που επικοινωνεί με το περιβάλλον. Όταν η στάθμη του νερού στο εξαεριστικό είναι ψηλά, το έμβολο, πιεζόμενο από τον πλωτήρα, κρατάει την οπή κλειστή. Στην περίπτωση που στο δίκτυο υπάρχει εγκλωβισμένος αέρας, αυτός θα εισχωρήσει στο χώρο που  υπάρχει νερό αναγκάζοντας τη στάθμη του νερού να κατέβει  και μαζί με αυτή και ο πλωτήρας. Το έμβολο ακολουθώντας τον πλωτήρα θα κατέβει, η οπή θα ανοίξει και αέρας θα φύγει έξω από το δίκτυο.
Ο αέρας θα απομακρύνεται μέχρι η στάθμη του νερού να έλθει στο προηγούμενο της σημείο έως δηλαδή η δύναμη άνωσης του πλωτήρα  ανυψώσει το έμβολο και η οπή διαφυγής του αέρα κλείσει. Το συγκεκριμένο εξαεριστικό διατίθεται επίσης και χωρίς χρωμίωση με σπείρωμα 3/8" και 1/2".