Αρχική » Περιεχόμενα » ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ » ΕΝΕΡΓΕΙΑ INNOVATION ΕΠΕ: Ενεργειακά συστήματα αντλιών θερμότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ INNOVATION ΕΠΕ: Ενεργειακά συστήματα αντλιών θερμότητας

energeia 1.jpg

energeia 1.jpgΤου Γιάννη Φιλιππίδη, διπλ. ναυτικού μηχανολόγου μηχανικού
Τα ενεργειακά συστήματα αντλιών θερμότητας -air source heat pump- είναι μέθοδοι για την θέρμανση και ψύξη κτιρίων που χρησιμοποιούν τον αέρα ως πηγή ενέργειας. Τα ενεργειακά συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας -ground source heat pump- είναι μέθοδοι για την θέρμανση και ψύξη κτιρίων που  χρησιμοποιούν το έδαφος ως πηγή ενέργειας. Η επίδραση της εξομαλυμένης διακύμανσης της θερμοκρασίας του εδάφους που χρησιμοποιείται είτε για την απόρριψη είτε για την εξαγωγή θερμότητας επιτρέπει στις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα από τα συμβατικά συστήματα στα ιδιαίτερα κρύα είτε θερμά κλίματα.
Όλα αυτά τα συστήματα αποτελούνται από έναν υπόγειο βρόγχο(γεωεναλλάκτη) για την ανταλλαγή της θερμότητας με το έδαφος ή τα υπόγεια ή τα επιφανειακά νερά. Στα περισσότερα συστήματα ο εναλλάκτης θερμότητας (γεωεναλλάκτης)  αποτελείται κυρίως από μεγάλου μήκους σωλήνες που τοποθετούνται είτε σε κατακόρυφες γεωτρήσεις είτε εάν είναι διαθέσιμη ικανοποιητική έκταση, θαμμένες σε οριζόντιες ή κάθετους τάφρους. Μία ή περισσότερες αντλίες θερμότητας συνδέονται έπειτα με αυτόν τον υπόγειο βρόγχο για να παρέχουν την θέρμανση και την ψύξη του εσωτερικού χώρου του κτιρίου. Μερικά συστήματα παρέχουν επίσης και τη θέρμανση του νερού χρήσης.
Υπάρχουν δύο τύποι γεωεναλλακτών: Τα συστήματα κλειστού βρόγχου και τα συστήματα ανοικτού βρόγχου. Στα συστήματα κλειστού βρόγχου κυκλοφορεί μίγμα νερού-αντιψυκτικού μέσω των σωλήνων του υπόγειου κυκλώματος (γεωεναλλάκτη).
energeia 2.jpgΤα κυκλώματα εγκαθίστανται είτε κάθετα με γεωτρήσεις είτε οριζόντια σε τάφρους είτε σε λίμνες ανταλλάσσοντας έτσι θερμότητα με το έδαφος. Τα συστήματα ανοικτού κυκλώματος χρησιμοποιούν το υπόγειο νερό από μια γεώτρηση άντλησης το οποίο διέρχεται από την αντλία θερμότητας και επαναφέρεται στον αρχικό αποδέκτη με μια ή περισσότερες γεωτρήσεις επαναεισαγωγής.
Και στα δύο συστήματα οι σταθερές δροσερές θερμοκρασίες του υπεδάφους μπορούν να αντισταθμίσουν τις εποχιακές διακυμάνσεις της εξωτερικής θερμοκρασίας αέρα χρησιμεύοντας ως δεξαμενή άντλησης θερμότητας το χειμώνα και απόρριψης το καλοκαίρι.
Ο συνδυασμός  δε σε μια εγκατάσταση με  ηλιακούς συλλέκτες   θα διασφαλίζει την παραγωγή ζεστού νερού σε θερμοκρασίες που τον χειμώνα ξεπερνούν τους 70 °C. Το νερό αποθηκεύεται σε ειδική δεξαμενή γι΄αυτό το σκοπό στο υπόγειο του κτιρίου και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σε ζεστά νερά χρήσης  και μεγάλο μέρος 20% που απαιτείται για την θέρμανση της οικίας, χωρίς να υπάρχει λόγος παρουσίας λέβητα ή καυστήρα και βέβαια χωρίς να χρειάζεται να γίνει χρήση πετρελαίου ή άλλου καυσίμου.
energeia 3.jpgΠερίπου 6-7χρόνια είναι το διάστημα προκειμένου να γίνει απόσβεση του επιπλέον κόστους των ενεργειακών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας κατά μέσο όρο.
Δαπεδοδροσισμός
Όταν αναφερόμαστε στην έννοια του δροσισμού εννοούμε ότι μετατρέπουμε το δάπεδο κάθε χώρου σε μια τεράστια ψυχρή επιφάνεια.
Αυτό το πετυχαίνουμε με την διανομή ψυχρού νερού μέσα από τις ήδη υπάρχουσες σωληνώσεις της ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
Ο δαπεδοδροσισμός αποτελεί ένα λειτουργικό σύστημα που προσφέρει άνεση απορροφώντας ομοιόμορφα θερμότητα προς όλες τις κατευθύνσεις.
• Μέσο απαιτούμενο ψυκτικό φορτίο οικίας 100 Watt/m².
• Μέγιστη απόδοση δροσισμού 50 Watt/m² (αισθητό).
energeia 4.jpg
• Απαιτούμενο συμπλήρωμα 50 Watt/m².
• Απαραίτητο συμπλήρωμα fan coils διαστασιολογημένα στο 50% της συνολικής ισχύος (ή και λιγότερο π.χ. 35%) αναλόγως των απωλειών του χώρου και της ποιότητας κατασκευής της οικίας.
• Ανάλογα με την εφαρμογή πρέπει να επιλεγούν οι κατάλληλες θέσεις τοποθέτησης των fan coils για την σωστή συμπλήρωση των φορτίων  και την βελτιστοποίηση της απόδοσης της εγκατάστασης.
Αντλία θερμότητας TONON FORTY
• Η αντλία θερμότητας EPH GENIUS  είναι με αυτόματο έλεγχο της αναστροφής του κύκλου  για την θέρμανση A.C.S (ζεστού νερού χρήσης) με το δίκτυο σε συνθήκες ικανοποιημένες σε λειτουργία  “cooling”.
• Λογική προτεραιότητας στο νερό χρήσης.
• Αύξηση της θερμοκρασίας, με τον εναλλάκτη έως τους  70 °C.

 

energia innov .jpg