«Ημέρα καριέρας»: Ημερίδα από την ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Λάρισας

Ημερίδα, στο πλαίσιο της 4ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, διοργανώθηκε από την EΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Λάρισας, στο Τεχνικό Επιμελητήριο με θέμα «Ημέρα καριέρας». Στην ημερίδα αναλύθηκαν διεξοδικά τα θέματα της μάθησης στο χώρο εργασίας, της συνεργασία της ΕΠΑΣ με επιχειρήσεις και φορείς και αποτιμήθηκε η συμβολή της μαθητείας ως διεργασία απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων.


Η διευθύντρια της ΕΠΑΣ Λάρισας κα Ευαγγελία Αντωνίου, υποστήριξε στην εισήγησή της ότι η εκμάθηση στο χώρο εργασίας, αντιμετωπίζεται ως η εκπαιδευτική μέθοδος που δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους, που μπορεί να είναι απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, να αποκτήσουν προσόντα και δεξιότητες που δεν μπορεί να καλύψει το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, μεταφέροντας την εκπαίδευση και έξω από τα τυπικά όρια της σχολικής τάξης, στο χώρο της αγοράς. Η Μαθητεία θεωρείται σημαντική κι επιτυχημένη μορφή επαγγελματικής εκπαίδευσης, διότι, σύμφωνα με έρευνα του ΟΑΕΔ, το 56% των αποφοίτων βρίσκουν δουλειά σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από την αποφοίτηση και το 36% εισέρχεται στην αγορά εργασίας από την ημέρα που ολοκληρώνουν τη φοίτηση στη Σχολή.
Στις σύγχρονες ευρωπαϊκές οικονομίες, διατυπώνεται η ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και της εργασίας, με στόχο να μειωθεί η αναντιστοιχία προσόντων που παρατηρείται ανάμεσα σε όσα διδάσκονται οι εργαζόμενοι στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης και στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Οι εργοδότες συχνά επισημαίνουν ότι οι εργαζόμενοι, παρά το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που έχουν, παρουσιάζουν έλλειψη σε μια σειρά από δεξιότητες και προσόντα που είναι απαραίτητα στον εργασιακό χώρο.


Στο πεδίο της συνεργασίας με επιχειρήσεις και φορείς, τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι όλων των φορέων, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Bιοτέχνων και Εμπόρων κ. Δημήτριος Παληογιάννης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Υδραυλικών Λάρισας κ. Κώστας Σαγώνας, o πρόεδρος του Συλλόγου Αρτοποιών κ. Αλέξης Γκούλιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Ηλεκτρονικών κ. Ιωάννης Παρλίτσης και ο πρόεδρος του Συλλόγου των Ηλεκτρολόγων κ. Ευθύμιος Νάχαμος. Όλοι συμφώνησαν ότι αυτή η διασύνδεση, δεν συμβάλει μόνο στην κατοχύρωση της Μαθητείας ως μιας ουσιαστικά ισότιμης με τη γενική εκπαίδευση επιλογής, αλλά αποδεδειγμένα αμβλύνει και την ανεργία των νέων, αφού παρέχει σε νέους/ες επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα και να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.
Στην εκδήλωση υπογραμμίστηκε ότι ένα ακόμη όφελος, συνίσταται και στο ότι οι κοινωνικοί εταίροι, χάρη στην καθημερινή επαφή τους με την αγορά εργασίας και τις μεταβολές της παραγωγικής διαδικασίας, επιτυγχάνουν γρήγορα την επικαιροποίηση υφιστάμενων ή την καθιέρωση νέων ειδικοτήτων που χρειάζεται η αγορά εργασίας.
Για την ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας μίλησαν ο μηχανολόγος κ. Γεώργιος Δανίκας και ο υδραυλικός κ. Θωμάς Τσανούσας, απαριθμόντας τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους μαθητευόμενους, τα οποία είναι πάρα πολλά. Οι επιχειρήσεις αποκτούν νέους εργαζόμενους που τους εκπαιδεύουν από την αρχή, ενώ οι νέοι αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία, δουλεύοντας δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες στον τομέα της επιλογής τους. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να παραμείνουν στο περιθώριο του δημόσιου διαλόγου αναφορικά με τις εξελίξεις και τις αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα, καθώς αυτά επηρεάζουν άμεσα και καθοριστικά το επιχειρηματικό, τεχνολογικό και οικονομικό περιβάλλον, εντός του οποίου δρουν και αναπτύσσονται, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται σε αυτές, είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως επιχειρηματίες.
Έγινε αποτίμηση της μαθητείας από εργοδότες, πρώην μαθητές της ΕΠΑΣ Λάρισας, που αποφοίτησαν και αφού δραστηριοποιήθηκαν ως εργοδότες, αργότερα προσέλαβαν μαθητές για πρακτική άσκηση. Μετέφεραν τις εμπειρίες τους ως μαθητές και ως εργοδότες κάνοντας τη σύγκριση με το παρόν και το παρελθόν, επισημαίνοντας ότι, αν κάποιος αγαπάει μια τέχνη και θέλει να την μάθει, οι ΕΠΑΣ είναι η πιο ενδεδειγμένη και αποτελεσματική επιλογή. Επίσης, ενεργοί μαθητές της ΕΠΑΣ Μαθητείας Λάρισας κατέθεσαν τη δική τους εμπειρία για το σύστημα μαθητείας ως διεργασία απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων αναφέροντας, μεταξύ άλλων πόσο δύσκολη, επίπονη αλλά και σημαντικά αποτελεσματική είναι η πορεία τους μέσα από τις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ.
Επισημάνθηκαν μία σειρά από σημαντικά ζητήματα που αφορούν άμεσα τις επιχειρήσεις, όπως:
• Η εκπαιδευτική δομή είναι υπεύθυνη, ώστε να παρέχεται στις επιχειρήσεις η απαραίτητη πληροφόρηση για τις προδιαγραφές της μαθητείας και παράλληλα να συνεργάζεται με την επιχείρηση για την πορεία μάθησης του μαθητευόμενου.
• Οι μαθητές αμείβονται με το 75% του κατώτατου μισθού. Το κόστος συμμετοχής των επιχειρήσεων επιδοτείται στο μεγαλύτερο μέρος του. Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή των επιχειρήσεων ημερησίως ανέρχεται στα 9,24€ (συμπεριλαμβανομένου ασφαλιστικών εισφορών).
• Οι μαθητές βρίσκονται στις επιχειρήσεις 4 ή 5 μέρες την εβδομάδα (από 24 έως 30 ώρες), ενώ μια μέρα πηγαίνουν στο σχολείο.
• Τα προγράμματα μάθησης στο χώρο εργασίας, πρέπει να είναι συμβατά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών.
Μέσω της θεματικής ημερίδας, πραγματοποιήθηκε η καταγραφή της πρακτικής της εκμάθησης στο χώρο εργασίας σε όλες τις μορφές της εκπαίδευσης και κατάρτισης των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, ενώ ταυτόχρονα αποτέλεσε ένα φόρουμ συνάντησης ανάμεσα σε κοινωνικούς εταίρους, εκπαιδευτικούς φορείς, και εκπροσώπους της αγοράς εργασίας για την ανταλλαγή απόψεων και την ανάδειξη των πολλαπλασιαστικών ωφελειών από την εφαρμογή της εκμάθησης στο χώρο εργασίας καθώς και την αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Πινακάς, η Περιφερειακή διευθύντρια του ΟΑΕΔ κα Όλγα Τσιούρβα, ο πρόεδρος του Επιμελητήριου κ. Σωτήρης Γιαννακόπουλος, στελέχη του επιμελητήριου και εκπρόσωποι Δήμων και Κοινοτήτων ενώ παραβρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων, εργοδότες, απόφοιτοι της σχολής και πλήθος μαθητών.
Ευαγγελία Αντωνίου,
Msc Φυσικός, διευθύντρια της ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Λάρισας.