Αρχική » Νέα απο Επιχειρήσεις » Ειδήσεις » Ηλιακοί συλλέκτες “MAG» από την «Ενεργειακή Τεχνική»

Ηλιακοί συλλέκτες “MAG» από την «Ενεργειακή Τεχνική»


Από τον κ. Δήμο Μαγκλάρα, Μηχ. – Ηλεκτρ. Μηχανικό ΕΜΠ

Η «Ενεργειακή Τεχνική» κατασκευάζει από 7ετίας στην Ελλάδα, ηλιακούς συλλέκτες – βραστήρες «MAG» σωλήνα κενού, τριών τοιχωμάτων, στην εστία παραβολοειδούς ανακλαστήρα, οριζόντιας τοποθέτησης (με μικρά κλίση) χωρίς οπτική ρύπανση και με υψηλές αποδόσεις σε υψηλές Θερμοκρασίες λειτουργίας και με Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Νο 1012507/2-1-2004.Οι ηλιακοί συλλέκτες «MAG» παρουσιάζουν άριστη συμπεριφορά και επιτυγχάνουν τις «διατεινόμενες» αποδόσεις (με διακριβώσεις τοποθετημένων θερμιδομετρητών). Όπως βεβαιώνει στο 12ο τεύχος το υπουργείο Ανάπτυξης, σε ενεργειακό πρόγραμμα ξενοδοχείου 700 κλινών επετεύχθη οικονομία (7μηνης λειτουργίας) 95% και επιδότηση λόγω υψηλής απόδοσης 50%, (τότε 2001), όταν οι επίπεδοι, στο ίδιο τεύχος, έδωσαν οικονομία 18% μόνο !!! με επιδότηση 35% (χαμηλής απόδοσης) και με το ίδιο αναλογικό κόστος επενδύσεων.

Σας βεβαιώνω, ότι έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα που σας απασχολούσαν με τα υπάρχοντα, ως τώρα, ηλιακά της αγοράς (ελληνικά ή ξένα).
Α΄. Για τους συλλέκτες σωλήνων κενού
1ον: Πολύ ακριβοί με αξιοπιστία στο κενό, αλλά με οπτική ρύπανση και άλλα προβλήματα …
2ον: Πολύ ακριβοί χωρίς αξιοπιστία στο κενό, πέραν της διετίας. 3ον: Φθηνοί σχετικά, αλλά χωρίς αξιοπιστία στο κενό, πέραν της διετίας.
 • Εμείς δίνουμε φθηνούς και με αξιοπιστία κενού πέραν της 15ετίας, για μια ζωή!!!
Β. Για τους επίπεδους συλλέκτες
 1ον: Δεν εκμεταλλεύονται όλη την ηλιοφάνεια της ημέρας και λειτουργούν, περί την μεσημβρίαν, (solarnoon).
•Εμείς με τον παραβολοειδή ανακλαστήρα εκμεταλλευόμεθα το 100% της ηλιοφάνειας.
2ον: Έχουν ραγδαίες απώλειες όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία λειτουργίας (κάτω του 30% στους 42°C, που είναι η ελάχιστη επιτρεπτή θερμοκρασία π.χ. για ένα ξενοδοχείο).
• Εμείς λόγο του υψηλού κενού (10-4 bar, εν θερμώ παραγόμενο σε συνθήκες λειτουργίας – και μαύρο Τιτάνιο στην επιλεκτική επιφάνεια – για την ελαχίστη επανεκπομπή (ε) στις απώλειες ακτινοβολίας) διατηρούμε πάνω του 60% βαθμό απόδοσης στους 60°C λειτουργίας.
3ον: α) Οι επίπεδοι σας δίνουν βαθμούς απόδοσης, ενώ έχουν μετρηθεί με «κανόνες» Instantaneous κατά ISO βέβαια (λόγω της «επιπεδοκρατίας»), δη-λαδή να περιστρέφονται κατά την διάρκεια της ημέρας των μετρήσεων, προς τον ήλιο, ώστε συνεχώς να πίπτουν κάθετα οι ακτίνες. Ενώ αν μετρηθούν με σταθερή θέση προς τον Νοτιά (allday) τότε η καμπύλη απόδοσης είναι «για κλάμματα» …
 • Εμείς δίνουμε την καμπύλη στο allday Νοτιάς, όπως και τοποθετούνται στις χρήσεις λειτουργίας των.
β) Κατά τις μετρήσεις τους, λειτουργούν ως συλλέκτες ανοικτού κυκλώματος ενώ λειτουργούν στις εφαρμογές κλειστού κυκλώματος με αντιψυκτικό, κτλ.
 • Εμείς λειτουργούμε σε ανοικτό κύκλωμα στις χρήσεις ζεστού νερού, διότι δεν φοβούμεθα ούτε ψύξη, ούτε εξάτμιση, ούτε τα άλατα. Λόγω δε του όγκου τους, ζεστού νερού 20 lit/MAG (συλλέκτου – βραστήρα), συμβάλλουμε έως 40% στον αποθηκευτικό όγκο ζεστού νερού, σε μια εγκατάσταση, μειώνοντας το κόστος για boilers ….
 γ) Οι αποδόσεις των επίπεδων, δίδονται με επιλεκτική επιφάνεια (Black Nickel ή μαύρο Τιτάνιο), στην αποδοτική τους, πρώτη περίοδο, ενώ αυτές συνεχώς μειώνονται αφού ο συλλέκτης «αναπνέει» (δεν είναι αεροστεγής) και η ανανέωση αέρος και οξυγόνου γηράσκει τις επιλεκτικές επιφάνειες και μάλιστα ραγδαίως, οξειδώνοντάς τες σε συνδυασμό με την υγρασία.
• Εμείς, λόγω του ότι έχουμε το μαύρο Τιτάνιο, να βρίσκεται σφραγισμένο στο υψηλό κενό (10-4 bar), δεν γηράσκει κι αποδίδει το ίδιο για μια ζωή !!! Όσο δε την αξιοπιστία μας στο κενό : Από 15ετίας λειτουργούν δοκίμιά μας απρόσκοπτα, συγκρατώντας το κενό !!
δ) Στο κλειστό κύκλωμα, για βιομηχανικές χρήσεις ζεστού νερού, υψηλών θερμοκρασιών, ή τον κλιματισμό με absorption chillers, οι επίπεδοι, λόγω του κακού βαθμού απόδοσης, είναι ακατάλληλοι.
• Οι δικοί μας μπορούν να δώσουν και θερμοκρασίες μέχρι 108°C με ικανοποιητικό μέσο βαθμό απόδοσης. (Τότε περιέχουν 5,8 lit/MAG, και συνδυάζονται με αυτοματισμό προστασίας της εγκατάστασης, από ατμοποίηση, σε μία διακοπή ρεύματος, σε ώρες ηλιοφάνειας). Και ανάλογα με τις ζώνες θερμοκρασιών λειτουργίας δίδουν ετήσια απόδοση : από 850 Kwh/m² έως 1.050 Kwh/m².
ε) Οι επίπεδοι και οι λοιποί συλλέκτες σωλήνων κενού, τοποθετούνται, σε ορθία θέση, με κλίση 45° οπότε δημιουργούν οπτική ρύπανση.
 • Οι δικοί μας, τοποθετούμενοι σε σχεδόν οριζοντία θέση (με μικρή κλίση και μικρή περιστροφή του ανακλαστήρα), δεν προκαλούν καθόλου οπτική ρύπανση και σε ταράτσες και σε κεραμοσκεπές …
στ) Οι επίπεδοι, σε ένα υπάρχον, εν λειτουργία ξενοδοχείο, πρέπει να προσθέσουν τεράστιους όγκους χιλιάδων λίτρων, για αποθήκη ζεστού νερού σε χαμηλές θερμοκρασίες, γύρω στους 45°C, για να μην χαλάσει πολύ ο βαθμός απόδοσης, και τα boilers θα είναι δύο κλειστών κυκλωμάτων, άρα πρέπει να προσθέσουν και εναλλάκτες θερμότητος προς αξιοποίηση και των υπαρχόντων boilers, που είναι ενός κλειστού κυκλώματος (για την ως τότε θέρμανσή των από τον λέβητα πετρελαίου).
 • Εμείς λειτουργώντας σε ανοικτό κύκλωμα αξιοποιούμε τα υπάρχοντα boilers και προσαυξάνουμε τον όγκο κατά 2.000 lit για κάθε 100 MAG (με 20 lit/MAG) και λόγω αποθήκευσης σε υψηλότερες θερμοκρασίες (περίπου στους 60°C) απαιτούμε μικρότερους όγκους αποθήκης.
4ον: Στις οικιακές χρήσεις είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να αξιοποιήσουμε έναν ηλεκτρικό θερμοσίφωνα μέσω ενός MAG εν σειρά, ανοικτού κυκλώματος (για 60 lit θερμοσίφωνα) ή δύο MAG (για 80 lit ή 100 lit θερμοσίφωνα) και να δώσουμε, ένα ηλιακό σύστημα απόδοσης 180 lit/ημέρα νερό χρήσεως (40°C) ή 260 lit/ημέρα και έως 300 lit/ημέρα αντίστοιχα (!!) (με την βοήθεια ενός κυκλοφορητού και την αυτόματη λειτουργία μέσω διαφορικού θερμοστάτου). Ομοίως αξιοποιούμε το υπάρχον ηλεκτρομπόϊλερ που θα θερμαίνεται από το καλοριφέρ.
5ον: Αλλά και στις οικοδομές πολυκατοικιών αν δεν προτιμήσουν την λύση της κεντρικής εγκατάστασης, (που πάλι είμαστε πολύ καλύτεροι) τότε είμεθα οι μόνοι που μπορούμε να παρέχουμε ηλιακή ενέργεια σ’ όλα τα διαμερίσματα με τους «ηλιακούς βραστήρες αυτόματης θερμοστατικής μείξης», οι οποίοι καταλαμβάνουν μικρό χώρο και ύψος κάτω των 90 εκατοστών, (όσο το υπερυψωμένο boiler, για την φυσική κυκλοφορία του ζεστού νερού), ώστε να μην σκιάζει ο ένας τον άλλο, όπως όμως συμβαίνει με τους επίπεδους, που τοποθετούνται οι πρώτοι κι οι άλλοι δεν έχουν που να τοποθετηθούν !! Εκτός αυτού οι «ηλιακοί βραστήρες» και στην εφεδρική τους λειτουργία, λειτουργούν οικονομικά, ως ηλεκτρικοί ταχυθερμαντήρες, αφού το εν σειρά υπερυψωμένο μικρό χάλκινο boiler 50 lit, θερμαίνεται σε λιγότερο από 10΄ της ώρας σε 60°C και κάνει κανείς το μπάνιο του, έχοντας καταναλώσει 0,7 kWh. Ενώ για τους επίπεδους με τα τεράστια boiler 160 lit ή 200 lit, πρέπει να περιμένει κανείς 1 ή 1,5 ώρα καίγοντας 4 έως 6 kWh, για να κάνει ένας ένα μπάνιο και τα υπόλοιπα των θερμίδων να χαθούν …
• Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει επιλυθεί, κατά τον καλύτερο τρόπο και για όλες τις χρήσεις ζεστού νερού μέχρι 180°C! Παρακαλούμε, επειδή πρόκειται για επιτυχή και καθαρώς ελληνική τεχνολογία, να την υιοθετήσετε και να συμβάλλετε στην άνδρωσή της και την διεθνή της, κατόπιν, διάδοσή της.