Αρχική » Περιεχόμενα » Ειδήσεις » Η τροπολογία του υπουργείου Απασχόλησης για τις συντάξεις του ΟΑΕΕ

Η τροπολογία του υπουργείου Απασχόλησης για τις συντάξεις του ΟΑΕΕ

Τροπολογία με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να λάβουν συντάξεις με βάση όσα αναφέρονται στους παλιούς κανονισμούς των τριών ταμείων (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ) και όχι με όλα όσα ορίζει ο ενοποιημένος κανονισμός του ΟΑΕΕ, κατέθεσε στις 9 Μαρτίου ο υπουργός Απασχόλησης κ. Σάββας Τσιτουρίδης. Με τον τρόπο αυτό, αίρεται η αδικία σχετικά με τις συντάξεις των ασφαλισμένων, οι οποίες μειώνονταν μέχρι και 30% με το Π.Δ. 258/2005. Κάτω από τις έντονες αντιδράσεις των ΕΒΕ, και ασφαλώς το αρνητικό κλίμα των ημερών για τα αποθεματικά των Ταμείων, το υπουργείο Απασχόλησης ανέκρουσε πρύμνα όσον αφορά το σχετικό διάταγμα. Χωρίς να το καταργεί, άλλαξε ουσιαστικά το καθεστώς που προβλεπόταν με το Προεδρικό Διάταγμα, εισάγοντας ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ομαλή προσαρμογή των παροχών, σε σχέση με όσα ίσχυαν πριν την ενοποίηση. Η τροπολογία καταργεί την προθεσμία των τριών ετών, εντός των οποίων έπρεπε να υποβάλουν αίτηση οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την έναρξη ισχύος του καταστατικού του, προκειμένου να επιλέξουν ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης και τα χορηγούμενα επιδόματα, την εφαρμογή των καταστατικών διατάξεων των καταργούμενων ταμείων. Έτσι, υπό το νέο καθεστώς που εισάγει η τροπολογία, σε όσους από τους ανωτέρω επιλέξουν τις καταστατικές διατάξεις των καταργούμενων ταμείων, οι ασφαλιστικές κατηγορίες και οι κλίμακες των συντάξεών τους αναπροσαρμόζονται ετήσια, σύμφωνα με τις αυξήσεις των ειφορών και συντάξεων του ΟΑΕΕ αντίστοιχα.
Για τον υπολογισμό της σύνταξης οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στις πλησιέστερες ασφαλιστικές κατηγορίες των ταμείων από τα οποία προέρχονται και οι οποίες αντιστοιχούν στις εισφορές που κατέβαλαν κάθε φορά. Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, που υπογράφεται από τους υπουργούς Απασχόλησης, Εσωτερικών και Οικονομίας, αναφέρεται το εξής:
«Επειδή υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την κατάρτιση του καταστατικού του ΟΑΕΕ, και οι παροχές που είχαν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη της σχετικής αναλογιστικής μελέτης διαφοροποιήθηκαν, κρίνεται σκόπιμο και προκειμένου να μη θιγούν προσδοκόμενα δικαιώματα, να καταργηθεί η προθεσμία επιλογής, ώστε οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού να έχουν το δικαίωμα επιλογής των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης οποτεδήποτε και αν υποβάλλουν αίτηση. Παράλληλα, ρυθμίζεται ο τρόπος επικαιροποίησης των ασφαλιστικών κατηγοριών των καταργηθέντων ταμείων».