Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » ΟΒΥΕ » Η ΟΒΥΕ ενημερώνει για προγράμματα του ΟΑΕΔ

Η ΟΒΥΕ ενημερώνει για προγράμματα του ΟΑΕΔ

Για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, που μπορούν να κάνουν χρήση και οι υδραυλικοί, ενημέρωσε τους συνδέσμους η ΟΒΥΕ. Συγκεκριμένα:
«Αγαπητοί συνάδελφοι,
Συγκεκριμένα ο ΟΑΕΔ έχει προκηρύξει πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν από 0-3 άτομα για τη μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει ήδη αρχίσει, καταληκτική ημερομηνία δεν υπάρχει, μέχρι να καλυφθούν οι 5.520 θέσεις που έχουν προκηρυχθεί. Το 40% των θέσεων θα καλυφθεί από άνδρες. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με το πρόγραμμα αυτό επισκεφθείτε το διαδικτυακό χώρο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Το 2ο πρόγραμμα, αφορά ανέργους οι οποίοι και θα επιδοτούνται με 16.000 ευρώ για να ανοίξουν δική τους επιχείρηση.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα:
Ι. Ο άνεργος να είναι από 18 – 64 ετών εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
ΙΙ. Η έναρξη επιτηδεύματος να έχει γίνει μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος που παρακολούθησε το άτομο στο πλαίσιο των ολοκληρωτικών παρεμβάσεων.
ΙΙΙ. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης, μέχρι 30/4/2007.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά περισσότερο άτομα που είναι απόφοιτοι ανώτερης εκπαίδευσης και είναι άνεργοι.
Για περισσότερες πληροφορίες όμως καλύτερο θα ήταν να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΕΔ της περιοχής σας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος,
Αριστοτέλης Παπακονδύλης
Ο γεν. γραμματέας
Διονύσης Σβορώνος»