Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » Σύνδεσμοι » Η μνημειώδης αλληλογραφία υπουργείου Ανάπτυξης και διεύθυνσης Βιομηχανίας Αχαΐας

Η μνημειώδης αλληλογραφία υπουργείου Ανάπτυξης και διεύθυνσης Βιομηχανίας Αχαΐας

Στις 5 Δεκεμβρίου 2007, η διεύθυνση βιομηχανίας Αχαΐας με επιστολή της προς το υπουργείο Ανάπτυξης ζήτησε οδηγίες για το θέμα των βοηθών.
Η απάντηση ήρθε 7 μήνες μετά, στις 16-7-2008, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε…

Διεύθυνση βιομηχανίας Αχαΐας
«Θέμα: Ζητούνται οδηγίες
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν, οι πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών, ειδικότητας υδραυλικών εγκαταστάσεων, τομέα μηχανολογικού, οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη στην εφορία, ως ελεύθεροι επαγγελματίες υδραυλικοί και είναι κάτοχοι αδείας βοηθού υδραυλικού, μπορούν να αποκτήσουν την άδεια του τεχνίτη υδραυλικού Α’ τάξης 1ης ειδικότητας, προσκομίζοντας ως προϋπηρεσία δηλώσεις που συνυπογράφουν με ελεύθερους επαγγελματίες, θεωρημένες από το σωματείο υδραυλικών, συνοδευόμενες από βεβαιώσεις του οικείου σωματείου, μετά την 1-3-2002 και σύμφωνα με το Π.Δ. 55/2000 παρ. 10.10.6».
Υπουργείο Ανάπτυξης
«Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας, και σε συνέχεια επανειλημμένων τηλεφωνικών επικοινωνιών που είχαμε σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Το θέμα στο οποίο αναφέρεστε ρυθμίζεται από την υφιστάμενη σχετική νομοθεσία, (Π.Δ. 38/1991 (Α’ 21), Π.Δ. 48/1995 (Α’ 36), 55/2000 (Α’ 44) και με την Εγκύκλιο 371/1984) και στην παρ. 8.2. του άρθρου 7 και παρ. 10.10.6 του άρθρου 9 του Π.Δ. 55/2000 (Α’ 44).
Συνεπώς επί οποιουδήποτε σχετικού ερωτήματος που προκύπτει επί της ερμηνείας της ως άνω υφιστάμενης νομοθεσίας παρακαλούμε να απευθύνεστε στη νομική υπηρεσία της νομαρχίας σας».