Αρχική » Νέα Συντηρητών Καυστήρων » Ειδήσεις » Χωρίς φύλλο ελέγχου τα λεβητοστάσια των σχολείων της Πάτρας

Χωρίς φύλλο ελέγχου τα λεβητοστάσια των σχολείων της Πάτρας

Σε δειγματοληπτικό έλεγχο που διενήργησε η Νομαρχία Αχαΐας, μετά τη σχετική επιστολή της Εστίας, δεν βρέθηκε φύλλο ελέγχου σε κανένα λεβητοστάσιο σχολείων της πόλης
Στα μέσα του περασμένου Νοεμβρίου το διοικητικό συμβούλιο της Εστίας απέστειλε επιστολή προς όλους τους νομάρχες της χώρας όπου τους ενημέρωνε για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις συντηρήσεις και τη λειτουργία των λεβητοστασίων στα σχολεία, αλλά και σε όλα τα κτίρια γενικότερα.
Στην επιστολή αυτή γινόταν αναλυτική παρουσίαση των υποχρεώσεων των υπεύθυνων των εγκαταστάσεων (χρηστών) με την επισήμανση ότι θα πρέπει να καλούν για τις σχετικές εργασίες αδειούχους συντηρητές καυστήρων και οι οποίοι παραδίδουν συμπληρωμένο το φύλλο ελέγχου για κάθε συντήρηση.
Παράλληλα, με την επιστολή αυτή, η διοίκηση της Εστίας ζητούσε από τους νομάρχες να προβούν σε ελέγχους των κεντρικών θερμάνσεων στα κτίρια της περιοχής τους με την ενεργοποίηση των ΚΕΠΠΕ (Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος) όπως καθορίζει ο νόμος 1650/86 (άρθρο 26).
Με αφορμή αυτή την επιστολή, μέχρι τώρα, η νομαρχία της Αχαΐας ευαισθητοποιήθηκε και προχώρησε σε δειγματοληπτικούς ελέγχους λειτουργίας εγκαταστάσεων κεντρικών θερμάνσεων σχολείων στην Πάτρα.
Συγκεκριμένα με εντολή του αντινομάρχη Περιβάλλοντος Α. Τριανταφυλλόπουλου προς τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της νομαρχίας Αχαΐας, διενεργήθησαν σχετικές αυτοψίες στις 22 και 23 Φεβρουαρίου σε 32 σχολικά συγκροτήματα της Πάτρας.
Τα αποτελέσματα των αυτοψιών αυτών καταγράφονται σε σχετικό έγγραφο που απέστειλε προς το δήμο Πατρών (που έχει την αρμοδιότητα για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση των κεντρικών θερμάνσεων στα σχολεία της πόλης) ο διευθυντής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της νομαρχίας Αχαΐας, Βασίλειος Τσονάκας.
Στο έγγραφο αυτό καταγράφονται τα 32 σχολεία που έγινε αυτοψία και επισημαίνεται:
«Κατά τις αυτοψίες διαπιστώσαμε ότι κανένας από τα προαναφερόμενα σχολεία δεν διέθετε φύλλο ελέγχου καύσης σύμφωνα με τα πρότυπα του ΠΕΡΠΑ [ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369 Β’/24-05-93)] και στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της εγκατάστασης, το όνομα του υπεύθυνου της εγκατάστασης, οι εργασίες που έγιναν, οι εκπεμπόμενοι ρύποι του συγκροτήματος λέβητα – καυστήρα, ο βαθμός απόδοσής του καθώς και τα ακριβή στοιχεία του εγκαταστάτη και ο αριθμός αδείας του.
Επειδή είστε υπεύθυνοι για τον έλεγχο του συγκροτήματος λέβητα – καυστήρα, σας ενημερώνουμε ότι είναι υποχρέωση τόσο του υπεύθυνου της εγκατάστασης όσο και του αδειούχου συντηρητή, να υπογράφουν το προαναφερόμενο φύλλο ελέγχου, καθώς αποτελεί αποδεικτικό του ποιος είναι νόμιμα υπεύθυνος για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του εν λόγω συγκροτήματος. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι ο αδειούχος συντηρητής θα πρέπει να είναι κάτοχος της άδειας εγκαταστάτου και συντηρητού υγρών καυσίμων σύμφωνα με το Π.Δ. 511/77.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και με αφορμή τη προσοχή και σοβαρότητα που απαιτείται σε ότι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, αφού μιλάμε για σχολικά κτίρια και με δεδομένη την πιθανή δυσλειτουργία των λεβητοστασίων κεντρικής θέρμανσης που μπορεί να προκαλέσει σημαντική ρύπανση της ατμόσφαιρας, καλείστε όπως εφαρμόζετε την κείμενη νομοθεσία [ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369 Β’/24-05-93)] διαφορετικά θα προχωρήσουμε στην επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α’/18-10-1986) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91 Α’/25-04-2002).
Επίσης ενημερώνουμε και τους υπόλοιπους δήμους τη Ν. Αχαΐας, που κοινοποιείται το παρόν έγγραφο και που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της λειτουργίας του συγκροτήματος λέβητα – καυστήρα στα σχολεία των περιοχών τους, όπως επίσης εφαρμόζουν τα ανωτέρω. Ακόμη παρακαλείται η Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως ενημερώσει όλα τα σχολεία του νομού Αχαΐας για τον τομέα ευθύνης τους σύμφωνα με τα ανωτέρω».