ΔΑΛΛΙΔΗΣ Γ. – ΛΑΛΑΣ Ι. ΟΕ: Αντλίες θερμότητας Heliotherm Warmepumpen Gmbh

Η εταιρία Δαλλίδης Γ.-Λαλάς Ι. Ο.Ε. έχει την αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση στην Ελληνική αγορά των προϊόντων της εταιρίας Heliotherm Warmepumpen Gmbh, αυστριακής προέλευσης. Οι αντλίες θερμότητας της Heliotherm συγκαταλέγονται στα κορυφαία ονόματα της Ευρωπαϊκής αγοράς και συνοδεύονται από απαράμιλλη ποιότητα κατασκευής και ιδιαίτερα υψηλό βαθμό απόδοσης όπου σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζει το C.O.P=7,1.
dallidis-1-dallidis-2Η γκάμα των προϊόντων της είναι πλήρης και καλύπτει στο σύνολο, τις ανάγκες των ελληνικών κατοικιών με τις ιδιαιτερότητες της εξωτερικής θερμομόνωσης καθώς επίσης διαθέτει και μοντέλα για επαγγελματικές εφαρμογές .
Διαχωρίζονται σε :
• Αντλίες άμεσης εκτόνωσης σε οριζόντια διαστρωμάτωση του εξωτερικού γεωθερμικού εναλλάκτη (μέσω μεταφοράς 410A ) ή γεώτρηση (μέσω μεταφοράς CO2).
• Αντλίες μη άμεσης εκτόνωσης σε οριζόντια η κατακόρυφη διαστρωμάτωση (γεώτρηση) του εξωτερικού γεωθερμικού εναλλάκτη (μέσω μεταφοράς brine, που είναι μείγμα νερού και γλυκόλης).
• Αντλίες νερού/νερού όπου το μέσο μεταφοράς είναι το νερό της γεώτρησης του υδροφόρου ορίζοντα.
Στην περίπτωση της οριζόντιας διαστρωμάτωσης (410Α), η ιδιαιτερότητά τους είναι ότι δεν απαιτείται κυκλοφορητής στο πρωτεύον κύκλωμα (γη) γιατί η κυκλοφορία επιτυγχάνεται από τον ίδιο τον συμπιεστή. Στην περίπτωση της κατακόρυφης διαστρωμάτωσης (CO2) η κίνηση του μέσου μεταφοράς εναλλαγής της ενέργειας είναι αέναη και στηρίζεται στην εξαέρωση και συμπύκνωση το μέσου μέσα στην σωλήνα της γεώτρησης.
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις το πραγματικό λειτουργικό κόστος της αντλίας μειώνεται σημαντικά σε σχέση με τις κοινές γεωθερμικές αντλίες θερμότητας διότι η κατανάλωση του κυκλοφορητή για τον γεωεναλλάκτη είναι από μέση έως και υψηλή για τα δεδομένα του συστήματος, και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν συνυπολογίζεται στον πραγματικό συνολικό βαθμό απόδοσης των κατασκευαστών.
Τα μοντέλα της εταιρίας παρέχουν δυνατότητες θέρμανσης, ψύξης και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Με την χρήση εξελιγμένης τεχνολογίας κατά την διαδικασία κατασκευής τους, του προηγμένου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης που κατέχουν, αλλά και την διαρκή επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη της εταιρίας, προσφέρουν ένα πακέτο που είναι από τα πλέον ποιοτικότερα της αγοράς. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι όλα τα μοντέλα μπορούν να ελεγχθούν ή και να παραμετροποιηθούν με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού μέσω του παγκόσμιου ιστού (internet).
Η εταιρία έχει να επιδείξει σειρά εγκαταστάσεων από τα προσφερόμενα συστήματα της Heliotherm Gmbh, και τα στελέχη της είναι πάντα στην διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου για ενημέρωση, ώστε να αναλύσουν τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την χρήση αυτών και να τα υποστηρίξουν τεχνικά για την σωστή εγκατάστασή τους.