Αρχική » Περιεχόμενα » Εκπαίδευση » H τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση στα ΙΕΚ και τις ΕΠΑΣ

H τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση στα ΙΕΚ και τις ΕΠΑΣ

ekp.jpg

Χιλιάδες νέοι και νέες, κάθε καλοκαίρι, βρίσκονται μπροστά στη βασανιστική περιπέτεια αναζήτησης του επαγγελματικού τους δρόμου.
Όσοι τελείωσαν το λύκειο, έδωσαν τις πανελλαδικές εξετάσεις, πήραν τους βαθμούς τους και περιμένουν να βγουν και οι βάσεις των σχολών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για να δουν πού τελικά θα σπουδάσουν. Το δυσάρεστο είναι ότι πολλά, ή μάλλον τα περισσότερα απ’ αυτά τα παιδιά, γι’ αλλού ξεκίνησαν και αλλού καταλήγουν. Είναι τέτοιο το εξεταστικό σύστημα που μόνο για τους αριστούχους, και όχι για όλους, υπάρχει η δυνατότητα να σπουδάσουν αυτό που θέλουν. Οι υπόλοιποι θα βρεθούν σε κάποια σχολή που ίσως να ήταν η τελευταία στην επιλογή τους. Το αποτέλεσμα είναι, τα τελευταία χρόνια, πολλά παιδιά να μην πηγαίνουν στις σχολές που έχουν εισαχθεί, ιδίως στα ΤΕΙ, ψάχνοντας άλλες διεξόδους για το επαγγελματικό τους μέλλον.
Υπάρχει όμως και η κατηγορία των νέων που είτε απέτυχαν στιν πανελλαδικές εξετάσεις είτε επέλεξαν να μη συμμετάσχουν σ’ αυτές, αναζητώντας ειδίκευση, μέσω των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).
ekp.jpgΤα ΙΕΚ, δημόσια και ιδιωτικά, διοικούνται ή εποπτεύονται από τον ΟΕΕΚ (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) που υπάγεται στο υπουργείο Παιδείας. Στόχος τους είναι να παρέχουν οιουδήποτε τύπου επαγγελματική κατάρτιση, αρχική ή συμπληρωματική, να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία και να εξασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
Η κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα για τους κατόχους απολυτηρίου λυκείου και δύο εξάμηνα για όσους συνεχίσουν την κατάρτισή τους σε αντίστοιχη ειδικότητα στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια ή τεχνικά λύκεια (ΤΕΕ και τώρα ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ).
Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα ΙΕΚ λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης. Η βεβαίωση αυτή τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Ανάμεσα στις 180 περίπου ειδικότητες στα ΙΕΚ περιλαμβάνονται και οι: «τεχνικός θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων» και «τεχνικός αερίων καυσίμων». Ήδη, οι εγγραφές ξεκίνησαν και για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη: Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, η ηλικία του υποψηφίου, η επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα που επέλεξε ο υποψήφιος και η οικογενειακή κατάσταση (παιδί πολύτεκνης οικογένειας).
Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και ποια ΙΕΚ έχουν τις παραπάνω ειδικότητες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΟΕΕΚ: www.oeek.gr
Εκτός των ΙΕΚ που υπάγονται στο υπουργείο Παιδείας, υπάρχουν και αυτά του υπουργείου Απασχόλησης, των οποίων την ευθύνη λειτουργίας έχει η «Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ», θυγατρική ετιαρία του ΟΑΕΔ. Στην ιστοσελίδα www.ep-katartisi.gr αναφέρονται αναλυτικά τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ και οι ειδικότητες που περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του κάθε ένα απ’ αυτά.
Η κατάρτιση στις ΕΠΑΣ
Με την τελευταία αλλαγή στη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση είχαμε την κατάργηση των ΤΕΕ και τη «διάσπασή» τους σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ).
Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ μπορούν να συνεχίσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ) κάτι που δεν συμβαίνει με τους αποφοίτους των ΕΠΑΣ οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν μόνο στα ΙΕΚ.
Οι ειδικότητες «τεχνίτης θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων» και «τεχνίτης αερίων καυσίμων» διδάσκονται μόνο στις ΕΠΑΣ, στις οποίες δικαίωμα εγγραφής στην Α’ τάξη έχουν όσοι:
• Είναι κάτοχοι απολυτηρίου γενικού ή ενιαίου λυκείου.
• Έχουν προαχθεί στη β’ τάξη των επαγγελματικών ή γενικών λυκείων.
• Έχουν προαχθεί στη β’ τάξη του Α’ κύκλου των ΤΕΕ.
• Είναι κάτοχοι πτυχίου Α’ ή Β’ κύκλου ΤΕΕ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.
• Έχουν προαχθεί στη γ’ τάξη των εσπερινών γενικών λυκείων, ΤΕΛ, ενιαίων ή επαγγελματικών λυκείων.
Όπως και στα ΙΕΚ και στις ΕΠΑΣ, έχουμε αυτές που υπάγονται στο υπουργείο Παιδείας και άλλες που υπάγονται στο υπουργείο Απασχόλησης (ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ).
Αναλυτικά στοιχεία για τις ΕΠΑΣ του υπουργείου Παιδείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα: www.ypepth.gr, ενώ για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ στην: www.oaed.gr