Αρχική » Νέα Συντηρητών Καυστήρων » Ειδήσεις » ΕΥΔΑΠ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΘΗΝΩΝ:

ΕΥΔΑΠ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΘΗΝΩΝ:

«Τα φαινόμενα διακοπών υδροδότησης
στις νεόδημητες πολυκατοικίες
έχουν εκλείψει παντελώς»

 

Σε συνέχεια της επιστολής του Συνδέσμου Αθηνών προς την ΕΥΔΑΠ και τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την τοποθέτηση μετρητών σε νεόδμητες πολυκατοικίες με την απουσία των υδραυλικών, ο διευθυντής δικτύου ύδρευσης της εταιρίας κ. Στ. Γεωργιάδης, απάντησε τα εξής:

«Η ΕΥΔΑΠ, από τον Αύγουστο του 2006, τροποποίησε τη διαδικασία υδροδότησης των νεόδμητων πολυκατοικιών προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το χρόνο αναμονής υδροδότησης και να εξαλείψει τα φαινόμενα της συνύδρευσης από ένα υδρομετρητή (ρολόι), καθώς και της διακοπής (ολιγόωρης ή ολιγοήμερης) υδροδότησης σε κατοικημένα διαμερίσματα.
Προς τούτο, δίδεται το δικαίωμα στους κατασκευαστές και τους ιδιοκτήτες όπως ζητήσουν το σύνολο των παροχών (ρολογιών) τα οποία δικαιούνται, με την αρχική αίτησή τους, που σημειωτέον υποβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Έτσι, η ΕΥΔΑΠ προβαίνει στην τοποθέτηση του συνόλου των υδρομετρητών που θα εξυπηρετήσουν όλους τους χώρους (διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα κ.λπ. κατά περίπτωση) της υπό κατασκευήν πολυκατοικίας πολύ νωρίτερα από το χρόνο που μεσολαβεί μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής και κατά συνέπεια την κατοίκηση ή τη χρήση των χώρων αυτών. Παράλληλα, για ευνόητους λόγους, η υδροδότηση εξασφαλίζεται με έναν υδρομετρητή και σφραγίζονται οι υπόλοιποι υδρομετρητές μέχρι τη λήψη της τελικής αυτοψίας που προηγείται της χρήσης/κατοίκησης των χώρων. Με την προσκόμιση της θεωρημένης οικοδομικής άδειας σύμφωνα με το Ν.1512/85, γίνεται άμεσα η αποσφράγιση και ενεργοποίηση των παραπάνω υδρομετρητών, με αποτέλεσμα την υδροδότηση των χώρων πριν τη χρήση/κατοίκησή τους.
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, είναι προφανές ότι η ΕΥΔΑΠ έχει μεριμνήσει και εξασφαλίζει την έγκαιρη υδροδότηση όλων των προς υδροδότηση χώρων νεόδμητων πολυκατοικιών έτσι, ώστε τα φαινόμενα διακοπών υδροδότησης, στα οποία αναφέρεστε στην επιστολή σας, να έχουν εκλείψει παντελώς. Τέλος, είναι αντιληπτόν ότι, η τυχόν ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απουσία του υδραυλικού κατά την ημέρα τοποθέτησης των υδρομετρητών, η οποία σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία εκτελείται κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης της κατασκευής, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα διακοπής υδροδότησης».