Αρχική » Συνδικαλιστικά Νέα Υδραυλικών » Σύνδεσμοι » Εξώδικη δήλωση του Συνδέσμου Πατρών κατά της Διεύθυνσης Βιομηχανίας

Εξώδικη δήλωση του Συνδέσμου Πατρών κατά της Διεύθυνσης Βιομηχανίας

Για τη μη επέκταση άδειας βοηθών από υπεύθυνες δηλώσεις
Μετά την άρνηση της διεύθυνσης Βιομηχανίας Πατρών να χορηγήσει άδεια τεχνίτη Α’ τάξης 1ης ειδικότητας σε μέλη του Συνδέσμου Πατρών που κατέχουν την άδεια του βοηθού, η διοίκηση του Συνδέσμου προχώρησε σε δραστικά μέτρα.
Συγκεκριμένα, απέστειλε εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία κατά της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Αχαΐας και του διευθυντή της, καλώντας τον, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο νόμος να προχωρήσει στη διευθέτηση των αιτημάτων των μελών του Συνδέσμου.Σε αντίθετη περίπτωση, ο Σύνδεσμος θα διεκδικήσει τα αυτονόητα με κάθε νόμιμο τρόπο.
Η εξώδικη δήλωση για την οποία ενημερώθηκε και η ολομέλεια της ΟΒΥΕ που συνεδρίασε στο Βόλο στις 12 και 13 Ιουλίου, από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πατρών και μέλος του Δ.Σ. Θεόδωρο Κουτσαντώνη, κατατέθηκε στις 10/7.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται σε αυτή ότι τα μέλη του Συνδέσμου πληρούν όλες τις απαιτήσεις του Π.Δ. 55/2000 και δεν χωρά ουδεμία αμφισβήτηση επί του συγκεκριμένου ζητήματος.
Σημειώνουμε ότι το ζήτημα με τη μη επέκταση της άδειας βοηθών από υπεύθυνες δηλώσεις, ξεκίνησε μετά και τη σχετική απόφαση που πήρε η ΟΒΥΕ στην ολομέλεια του Αγρινίου το Δεκέμβριο του 2007, με βάση την οποία τονιζόταν ότι οι επεκτάσεις της άδειας των βοηθών γίνονται μόνο με ένσημα του ΙΚΑ. Επί της απόφασης αυτής αρκετά μέλη του Δ.Σ. εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους, επικαλούμενοι το Π.Δ. 55/2000.
Δημοσιεύουμε στη συνέχεια την εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία του Συνδέσμου.

Εξώδικη δήλωση
«Ως άριστα γνωρίζετε, ο Σύνδεσμός μας αριθμεί αρκετά μέλη, τα οποία με ζήλο και ευσυνειδησία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, κινούμενα πάντοτε στα πλαίσια της νομιμότητας και με μοναδικό σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών – πελατών τους. Γνωρίζετε επίσης καλύτερα από τον καθένα, ότι η επέκταση των αδειών των μελών μας διέπεται από μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων και δη την παρούσα στιγμή από το Π.Δ. 55/2000, τα περισσότερα άρθρα του οποίου τροποποίησαν τα μέχρι τότε ισχύοντα με τις διατάξεις του Π.Δ. 48/95.
Ειδικότερα το άρθρο 9 του Π.Δ. 55/2000, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 10 του Π.Δ. 38/91, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί με την παρ. 5.1 και 5.2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 48/95, ρητώς και κατηγορηματικώς αναφέρει ότι από της ισχύος του ανωτέρω Π.Δ. 55/2000, στην περίπτωση των ελευθέρων επαγγελματιών, ως αποδεικτικά προϋπηρεσίας λαμβάνονται υπόψιν μόνο οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4.2.3 και 4.2.4 του παρόντος Π.Δ. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις για να γίνει δεκτός, ως προϋπηρεσία, ο χρόνος απασχόλησης του ενδιαφερομένου, που αναφέρεται σε αυτές, πρέπει να έχουν κατατεθεί αποδεδειγμένα στο οικείο επαγγελματικό σωματείο που καλύπτει τον κλάδο. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις μπορούν να είναι αντίγραφα επικυρωμένα από το παραπάνω επαγγελματικό σωματείο. Το επαγγελματικό σωματείο, αντί της θεώρησης όλων των υπεύθυνων δηλώσεων του ενδιαφερομένου, που έχουν κατατεθεί σε αυτό, δύναται να χορηγήσει βεβαίωση προϋπηρεσίας στην οποία αναφέρεται, αθροιστικά, η προϋπηρεσία που περιλαμβάνεται στις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις κατά κατηγορία εγκαταστάσεων.
Δύο εκ των μελών του Σωματείου μας και ειδικότερα οι (…) έχουν ήδη, από έτους, εφοδιαστεί από το Σωματείο με βεβαιώσεις, οι οποίες εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 10.10.5 του Π.Δ. 38/91, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια τεχνίτη υδραυλικού Α’ τάξης 1ης ειδικότητας. Πληρούν όλα τα υπό του νόμου οριζόμενα και επομένως θα έπρεπε ήδη, καθόσον εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν καταθέσει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά στην υπηρεσία σας, να έχουν εφοδιαστεί με την αιτούμενη άδεια. Λόγω της ανεξήγητης και υπερβολικής αδράνειας της υπηρεσίας ο Σύνδεσμός μας με έγγραφο, το οποίο φέρει α.π. 39/4.12.2007, σας απεύθυνε ερώτημα προκειμένου να του γνωρίσετε για ποιο λόγο η, μόνη αρμόδια για τη χορήγηση αδειών επέκτασης, υπηρεσίας σας, σταμάτησε να δέχεται την επέκταση των αδειών των μελών του Συνδέσμου.
Σημειωτέον πως από την όλη διατύπωση του ανωτέρω υπ’ αρ. 55/2000 Π.Δ. που διέπει την επέκταση των αδειών, αλλά και από την ερμηνεία του προκύπτει πως άπαξ και έχουν κατατεθεί όλα τα υπό του νόμου οριζόμενα δικαιολογητικά και ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις επέκτασης της άδειάς του, πρέπει να εφοδιάζεται με αυτή, άνευ χρονοτριβής και χωρίς να χρειάζεται να προσκομίσει ή να επικαλεστεί κάτι περισσότερο  από αυτά που ορίζει το ανωτέρω Π.Δ.
Εις το ερώτημα του Συνδέσμου η απάντησή σας ήταν λίαν  ασαφής και ανεξήγητη, καθόσον αναφέρετε ότι έχετε απευθύνει ερώτημα στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης. Τούτο είναι πρωτοφανές καθ’ όσον το Π.Δ. 55/2000 είναι ξεκάθαρο, όπως ξεκάθαρα είναι και τα δικαιολογητικά που τα δύο ανωτέρω μέλη μας σας έχουν καταθέσει. Ήδη και μετά παρόδου μισού και πλέον έτους από την απάντησή σας και έπειτα από εντονότατες διαμαρτυρίες του Συνδέσμου μας, μας ενημερώσατε ότι η πορεία του αιτήματός σας για παροχή οδηγιών προς το υπουργείο Ανάπτυξης παραμένει στάσιμη (σχετ.  το με α.π. 2530/17.6.2008 υμέτερο έγγραφο).
Σας δηλώνουμε ότι πλέον αυτό ουδόλως μας αφορά. Το τι επιζητείτε να μάθετε ως πληροφορία από το υπουργείο είναι καθαρά προσωπική σας υπόθεση και πάντως άγνοια νόμου από την πλευρά σας ως αρμόδια υπηρεσία δεν συγχωρείται. Όσον αφορά όμως τα μέλη μας, και όχι μόνο αυτά προσωπικώς αλλά και το Σύνδεσμο γενικότερα σας κάνουμε γνωστό ότι η αδράνεια ως προς την επέκταση της άδειας, για την οποία είστε απόλυτα υπεύθυνη υπηρεσία, δια του κ. διευθυντού υμών, έχει δυσβάστακτες οικονομικές επιπτώσεις και απειλεί το επαγγελματικό μέλλον των μελών μας.
Το καθήκον της υπηρεσίας, αλλά και δέσμια αρμοδιότητα αυτής, εφ’ όσον έχουν κατατεθεί όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, είναι να χορηγηθεί άδεια υδραυλικού Α’ τάξης στους βοηθούς υδραυλικούς που την  δικαιούνται.
Τούτο διαγράφεται ρητώς από το νόμο και εμπίπτει στη φύση της υπηρεσίας σας. Με δεδομένο δε ότι δεν υπάρχει επί του συγκεκριμένου ζητήματος ουδεμία αμφισβήτηση, πιθανότητα υποκρύπτεται πρόθεση να προκληθεί βλάβη στα μέλη του Συνδέσμου μας, καθ’ όσον ήδη εκ της απαράδεκτης και ανεξήγητης αργοπορίας σας (για ένα θέμα το οποίο έπρεπε να είχε διεκπεραιωθεί το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή των δικαιολογητικών) υφίστανται δυσβάσταχτες οικονομικές απώλειες, ηθική βλάβη και αδυναμία προώθησης και ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους, ωσάν να αποτελούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, που δεν απολαμβάνουν των ίδιων δικαιωμάτων με τους υπόλοιπους και δη αυτούς οι οποίοι έχουν την ίδια ειδικότητα και τις ίδιες προϋποθέσεις επαγγελματικής ανέλιξης.
Ήδη με την παρούσα σας δηλώνουμε ότι η υπομονή μας, η οποία υπήρξε μνημειώδης, έχει εξαντληθεί και ότι πλέον θα διεκδικήσουμε τα αυτονόητα με κάθε νόμιμο τρόπο, όπως αυτός διαγράφεται από το Σύνταγμα και τους νόμους, τους οποίους προφανώς εσείς αδικαιολόγητα και άγνωστο γιατί αγνοείτε, άλλως δεν εφαρμόζετε.
Σας καλούμε όπως εντός της νομίμου προθεσμίας από την λήψη της παρούσας, η οποία και ρητώς υπέχει θέση αιτήσεως προς την υπηρεσία, διευθετήσετε τα αιτήματα των μελών μας και χορηγηθεί σε αυτά η αιτούμενη άδεια.
Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται όπως επιδώσει την παρούσα προς αυτόν εις τον οποίον απευθύνεται και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρο το κείμενο της παρούσας στην έκθεση επιδόσεώς του.
Πάτρα 10/7/2008
Ο πληρεξούσιος του Σωματείου δικηγόρος»