Εξετάσεις για την απόκτηση της Άδειας Εγκαταστάσεων Καύσης

Μια ακόμη δραστηριότητα του Κλάδου που «έτρεξε» μέσα στο καλοκαίρι, ήταν οι εξετάσεις για τις Άδειες Εγκαταστάσεων Καύσης, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 Ιουλίου στο υπουργείο Συγκοινωνιών στον Χολαργό και στις 3 & 4 Ιουλίου 2019 στο κτίριο των ΤΕΙ Πειραιά.
Οι εξετάσεις, που κάλυψαν τόσο το θεωρητικό όσο και το πρακτικό μέρος, διεξήχθησαν με επιτυχία και χωρίς προβλήματα. Οι περισσότεροι συνάδελφοι ήταν επαρκώς καταρτισμένοι.
Εξεταζόμενοι ήταν 12 συντηρητές, (εκ των οποίων ένας από τη Ρόδο) που για την πρακτική εξέταση χωρίστηκαν σε δύο ομάδες.
Στην εξεταστική επιτροπή συμμετείχε ο πρόεδρος της ΠΟΕΤΕΚ, Δημήτρης Μπόμπος, μαζί με τους δύο εξεταστές από την Περιφέρεια Πειραιά, κ.κ. Αυγέρη και Ζηγκογιάννη.