Αρχική » Περιεχόμενα » Ειδήσεις » Eσπερίδα στο ΒΕΠ για την παρουσίαση του ενεργειακού θεσμικού πλαισίου

Eσπερίδα στο ΒΕΠ για την παρουσίαση του ενεργειακού θεσμικού πλαισίου

Ενημερωτική εσπερίδα με θέμα «Επενδύσεις – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2007. Για τη σημασία των επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας τοποθετήθηκαν από πλευράς του Υπουργείου Ανάπτυξης ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Νίκος Στεφάνου, ο οποίος ήταν ο κύριος εισηγητής της εκδήλωσης και από πλευράς της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. θεόδωρος Πανάγος.

Στόχος της εσπερίδας ήταν, δεδομένου του μεγάλου επιχειρησιακού ενδιαφέροντος , η ενημέρωση των βιοτεχνών για το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στις ενεργειακές επενδύσεις και στην αξιοποίηση των ΑΠΕ και ιδιαίτερα των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος του ΒΕΠ κ. Ευάγγελος Τσιτούρας αναφέρθηκε στο σύνολο των προβλημάτων των ΜΜΕ στην Αττική και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και επεσήμανε την ανάγκη δημιουργίας ενός φιλικότερου επιχειρηματικού κλίματος ούτως ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης .

Προς την κατεύθυνση αυτή τόνισε ο κ. Τσιτούρας στόχος του Επιμελητηρίου είναι η ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων προς τις ΜΜΕ από το Δ’ ΚΠΣ με την εντατικοποίηση των προγραμμάτων στήριξης και την αξιολόγηση των ιδιαίτερων αναγκών των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων αυτών. Παράλληλα επεσήμανε τα πλεονεκτήματα της χρήσης και της προώθησης των ΑΠΕ στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με πολλαπλές επιπτώσεις στην κοινωνία στην οικονομία και στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκος Στεφάνου αναφερόμενος στην πολιτική του Υπουργείου Ανάπτυξης σε σχέση με τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας και στον διεθνή ενεργειακό ρόλο της χώρας τόνισε την προσπάθεια της κυβέρνησης για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής στρατηγικής με στόχο να μετατραπεί η Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιανατολική Ευρώπη.
Η ενίσχυση των ΑΠΕ αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα, τόνισε ο κ. Στεφάνου ενόψει μάλιστα της επόμενης χρηματοδοτικής περιόδου ενώ έχουν γίνει οι απαραίτητες παρεμβάσεις -νομοθετικές και χρηματοοικονομικές – για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος. Ειδική αναφορά έκανε στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 καθώς και στον πρόσφατο Ν. 3648/2006 ο οποίος κυριολεκτικά πυροδότησε το ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ΑΠΕ και ειδικά για Φωτοβολταικά συστήματα αφού απλοποιήθηκαν οι διοικητικές διαδικασίες και δόθηκε η δυνατότητα διασύνδεσής τους με το δίκτυο της ΔΕΗ ώστε να πωλούν την παραγόμενη ενέργεια σε προκαθορισμένη τιμή.
Ο κ. Στεφάνου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία χρηματοδότησης και προώθησης των ΑΠΕ. Κλείνοντας την αναλυτική ομιλία του ανήγγειλε ότι πολύ σύντομα στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΣΜΗΕ) – www.desmie.gr θα διατίθεται ολοκληρωμένη εργασία όσον αφορά το πλαίσιο των ενεργειακών επενδύσεων και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται αναλυτικά για τα στάδια υποβολής των αιτήσεων των επενδυτικών τους σχεδίων καθώς για την πορεία αξιολόγησής τους. Ο Α΄Αντιπρόεδρος της ΡΑΕ κ. Θεόδωρος Πανάγος αναφέρθηκε στο σκοπό και στις δράσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τη διευκόλυνση του ελεύθερου και υγιή ανταγωνισμού στην ενεργειακή αγορά και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών ενέργειας και του δημοσίου συμφέροντος.
Η ΡΑΕ διενεργεί επίσης αποκλειστικά την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη λήψη άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τους ενδιαφερόμενους φορείς για έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η εσπερίδα έκλεισε με εκτενή συζήτηση πάνω στα θεσμικά και στα οργανωτικά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν και στην ανάγκη παροχής ισχυρών κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων σε μικρές εγκαταστάσεις καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στον τομέα των ΑΠΕ.