Εσπερίδα για ρυθμίσεις χρεών για ΜΜΕ & ελεύθερους επαγγελματίες

«Η ΓΣΕΒΕΕ σας προσκαλεί την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου και ώρα 6μ.μ. στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ σε μια ουσιαστική ενημέρωση από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κ. Φώτη Κουρμούση, για όλες τις διαθέσιμες ρυθμίσεις χρεών.
Θα είναι χαρά μας να συμμετάσχετε στην εκδήλωση και να θέσετε στον Ειδικό Γραμματέα προβληματισμούς και ειδικά θέματα που χρήζουν επίλυσης, ώστε να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους.
Οι τρόποι ρύθμισης χρεών που θα παρουσιαστούν στην Εσπερίδα, αφορούν επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και όλα τα είδη χρέους: προς τράπεζες (ενεργές και υπό εκκαθάριση), προς το Δημόσιο (ΔΟΥ, Τελωνεία, ΟΤΑ κ.λπ.), προς ασφαλιστικά ταμεία (ΤΕΒΕ, ΙΚΑ, κ.λπ.), προς ιδιώτες προμηθευτές, προς εργαζόμενους».