Αρχική » Προϊόντα που Παρουσιάσαμε » θέρμανσης » Δωρεάν ενέργεια με συστήματα γεωθερμίας Ergon

Δωρεάν ενέργεια με συστήματα γεωθερμίας Ergon

ergon5.jpg

Γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που παίρνουμε από την εκμετάλλευση της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών (επιφανειακών και υπογείων). Είναι κατάλληλη για την παραγωγή ζεστού ή κρύου νερού, που με τη σειρά του είναι κατάλληλο για τη θέρμανση και την ψύξη των χώρων, αλλά και για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
Ένα γεωθερμικό σύστημα αξιοποιεί την εντός του εδάφους υπάρχουσα σταθερή θερμοκρασία. Έτσι, το χειμώνα, ένα ρευστό που κυκλοφορεί στον γεωεναλλάκτη απορροφά τη θερμότητα του εδάφους και μέσω της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας την αποδίδει στο κτίριο.
Το δε καλοκαίρι, λειτουργώντας αντίστροφα, απάγει τη θερμότητα από το κτίριο και μέσω του γεωεναλλάκτη την αποδίδει στο πιο δροσερό έδαφος.
Τα γεωθερμικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης των χώρων, αλλά και παραγωγής ζεστού νερού, βρίσκουν εφαρμογή στις κατοικίες, στα ξενοδοχεία, στα θερμοκήπια, στη βιομηχανία… παντού!

Πλεονεκτήματα
• Καταργείται η χρήση πετρελαίου και έχουμε μηδενικές εκπομπές CO2.
• Το 70-80% της ενέργειας παρέχεται δωρεάν από το περιβάλλον.
• Το κόστος λειτουργίας μειώνεται πάνω από 60% σε σχέση με τους συμβατικούς τρόπους θέρμανσης και ψύξης.
• Δεν απαιτείται δεξαμενή καυσίμων και καμινάδα.
• Μεγάλη εξοικονόμηση χώρου. Γιατί χρειάζεται μόνο μια μικρή και συμπαγής αντλία για θέρμανση και ψύξη.
• Δεν απαιτείται καμία συντήρηση στους γεωεναλλάκτες, ενώ η αντλία θερμότητας χρειάζεται μόνο περιοδικό έλεγχο.
• Λειτουργεί αθόρυβα και δεν χρειάζεται πυροπροστασία.
Στα συστήματα γεωθερμίας Ergon η ενέργεια συλλέκτες από το έδαφος ή από τα υπόγεια νερά με συλλέκτες ενέργειας (γεωεναλλάκτες) και με κατάλληλες σωληνώσεις οδηγείται στις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) όπου μετατρέπεται σε «καύσιμο» για θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη.
Συλλέκτες ενέργειας
Σύστημα οριζόντιου γεωεναλλάκτη: Ένας κατάλληλος χώρος του οικοπέδου σκάβεται σε 1,20 – 1,50 βάθος, όπου διαστρώνονται οριζόντια τα κυκλώματα σωληνώσεων, μέσα στα οποία κυκλοφορεί διάλυμα νερού με αντιψυκτικό υγρό.

ergon5.jpg

Αυτά τα κυκλώματα αποτελούν το γεωεναλλάκτη, το μέγεθος του οποίου προσδιορίζεται από τη μελέτη εγκατάστασης ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κατοικίας.

Σύστημα κατακόρυφου γεωεναλλάκτη: Εδώ τα κυκλώματα βυθίζονται γύρω στα 30 έως 100 μέτρα κάθετα στο υπέδαφος, με την ίδια αρχή όπως και στον οριζόντιο γεωεναλλάκτη.

ergon3.jpg
Ο κατακόρυφος γεωεναλλάκτης απαιτεί λίγο χώρο και είναι ως σύστημα πιο κατάλληλο για περιπτώσεις εκσυγχρονισμού θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, αφού δεν χρειάζεται σκάψιμο όλου του ήδη διαμορφωμένου κήπου.

Σύστημα υδατοσυλλέκτη: Στο σύστημα αυτό χρησιμοποιούνται δύο πηγάδια.
Από το πρώτο αντλείται το νερό και οδηγείται στην αντλία θερμότητας, όπου αφού παραληφθεί η ενέργεια διοχετεύεται πίσω στον υδροφόρο ορίζοντα μέσω του δεύτερου πηγαδιού.

ergon4.jpg

Είναι η ιδανική λύση σε περίπτωση ύπαρξης υπόγειων νερών.

Σύστημα ενεργειακού φράχτη: Ο ενεργειακός φράχτης είναι ένα κλειστό κύκλωμα σωλήνων σε μορφή φράχτη του οικοπέδου. Αποτελεί μία οικονομική λύση με αντλίες θερμότητας για εκσυγχρονισμό θέρμανσης, όπου πρέπει εκ των υστέρων να τοποθετηθεί ένα σύστημα απορρόφησης ενέργειας.

ergon6.jpg

Χρησιμοποιεί την άμεση ακτινοβολία του ήλιου όπως ένας ηλιακός συλλέκτης.


ergon1.jpgΓεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ)
Ο τρόπος λειτουργίας μιας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας (ΓΑΘ) μπορεί να συγκριθεί μ’ αυτόν ενός ψυγείου, όπου με την αλλαγή του επιπέδου πίεσης στον ψυκτικό κύκλο αλλάζει η φάση του ψυκτικού υγρού από υγρό σε αέριο και ανάποδα, όπως και η θερμοκρασία του.

Όμως εδώ χρησιμοποιείται η θερμότητα που κερδίθηκε, η οποία στην περίπτωση του ψυγείου χάνεται ως απόβλητο στο περιβάλλον.
Με τη χρήση ΓΑΘ δε χρειάζεται και λέβητας.

Η αντλία θερμότητας από μόνη της επαρκεί για να διαθέσει αρκετή ενέργεια θέρμανσης ακόμα και σε δυνατό ψύχος.

Έχει μέγιστη αποδοτικότητα με συστήματα χαμηλής θερμοκρασίας προσαγωγής, δηλαδή θέρμανση και ψύξη δαπέδου ή τοίχου ή/και οροφής, ενώ η ίδια αντλία μπορεί να παράγει και τα ζεστά νερά χρήσης.


ergon2.jpg
1. Το διάλυμα νερού με αντιψυκτικό που κυκλοφορεί στο κύκλωμα γεωεναλλάκτη παίρνει την ενέργεια από το έδαφος, τα υπόγεια νερά ή τον αέρα.
2. Στον εξατμιστή, η ενέργεια μεταδίδεται σε ένα οικολογικό ψυκτικό μέσο με χαμηλό σημείο βρασμού το οποίο μετατρέπεται σε αέριο για να κυκλοφορήσει σε ένα κλειστό κύκλωμα.
3. Στο συμπιεστή αυξάνεται η πίεση του ψυκτικού μέσου, καθώς και η θερμοκρασία του που φτάνει σε επίπεδο κατάλληλο για θέρμανση.
4. Στο συμπυκνωτή, η θερμότητα από το ψυκτικό μέσο αποδίδεται στο κύκλωμα θέρμανσης της κατοικίας.
5. Η πίεση του ψυκτικού μέσου εκτονώνεται στη βαλβίδα εκτόνωσης.
6. Το ψυκτικό μέσο ρέει πάλι προς τον εξατμιστή και η διεργασία επαναλαμβάνεται.


HAUTEC: ΓΑΘ υψηλής τεχνολογίας
Με στόχο πάντα την τελειότητα των συστημάτων της η Ergon συνεργάζεται με τον κορυφαίο γερμανικό οίκο Hautec, πρωτοπόρο στο χώρο από το 1978, από τον οποίο και προμηθεύεται γεωθερμικές αντλίες θερμότητας με τα εξής προηγμένα πλεονεκτήματα:
• Υψηλός βαθμός απόδοσης λόγω της υψηλής ποιότητας υλικών και τεχνολογίας Hautec.
• Αθόρυβη λειτουργία λόγω του ηχομονωτικού περιβλήματος της αντλίας θερμότητας.
• Τηλεχειρισμός του πίνακα λειτουργιών και ελέγχου Hautec με ασύρματο ψηφιακό τηλεχειριστήριο.
• Έλεγχος και συντήρηση μέσω Internet. Ο κάτοικος ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιτηρήσει το σύστημα θέρμανσης από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη!
• Συσκευές βραβευμένες με Σφραγίδα Έγκρισης Ποιότητας «DACH».
HWBW-K: Αντλία θερμότητας ζεστού νερού χρήσης και μπόιλερ με πηγή θερμότητας το σωλήνα νερού επιστροφής ενδοδαπέδιας θέρμανσης και ψύξης.
HWBL: Αντλία θερμότητας ζεστού νερού χρήσης και μπόιλερ με πηγή θερμότητας τον αέρα δωματίου.
Σειρές HWW-PN και HWW-EC: Αντλίες θερμότητας ανοικτού κυκλώματος για θερμικές και ψυκτικές ανάγκες 40,3 – 352 kW.
Σειρές Compact HKS-PN και HKW-PN: Θέρμανση – ψύξη και ζεστό νερό χρήσης, όλα σε μία συσκευή.
Σειρά Carno HCS-PN: Αντλίες θερμότητας κλειστού κυκλώματος για θερμικές και ψυκτικές ανάγκες 4,6 – 26 kW.
Σειρές Carno HCW-PN και HCW-EC: Αντλίες θερμότητας ανοικτού κυκλώματος για θερμικές και ψυκτικές ανάγκες 5,9 – 33,3 kW.
Σειρά HWS-PN: Αντλίες θερμότητας κλειστού κυκλώματος για θερμικές και ψυκτικές ανάγκες 26,9 – 276 kW.

ergon 7.jpg

 

 

 

 

 

 

Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας με συνδυασμούς συστημάτων  Ergon
Τα συστήματα γεωθερμίας Ergon εξασφαλίζουν τεράστια οικονομία στα έξοδα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, αφού καταναλώνουν το σύνολο της απαιτούμενης ενέργειας σε ασύγκριτα χαμηλότερο κόστος. Όμως σήμερα η Ergon έρχεται να μειώσει ακόμη και αυτό το χαμηλό κόστος στο ελάχιστο:
• Με παράλληλη εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης δαπέδου (ή/και τοίχου και όροφης) τα οποία όχι μόνο καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια από τα συστήματα με σώματα καλοριφέρ και air condition, αλλά βελτιώνουν σημαντικά και τη θερμοηχομόνωση.
• Με τοποθέτηση κουφωμάτων νέας τεχνολογίας που θωρακίζουν το χώρο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μέγιστη θερμομόνωση για ακόμη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.
• Με εφαρμογές Tele-control και Web-control «έξυπνης κατοικίας» για πλήρη έλεγχο των λειτουργιών (άρα και της κατανάλωσης ενέργειας) της κατοικίας από όπου κι αν βρίσκεστε.
Αυτός είναι ένας μοναδικός ολοκληρωμένος συνδυασμός τεχνολογιών, μία προηγμένη μηχανολογική προσέγγιση με οικολογικό χαρακτήρα, που ως αποτέλεσμα έχει μια παραγματική ενεργειακή κατοικία.