Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το κλίμα στις ΜμΕ

ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ: Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις

Φεβρουάριος 2018: Η είσοδος της ελληνικής οικονομίας στο 2018, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη δια-μορφούμενη προσδοκία εξόδου της χώρας από την ασφυκτική εποπτεία των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής και το χρηματο-οικονομικό έλεγχο των διεθνών πιστωτών.
Ως εκ τούτου, οι εκτιμήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το έτος 2018, προεξοφλούν την προοπτική μιας τέτοιας εξέλιξης.

Δείτε όλη την έρευνα εδώ.